REDAKTORĖS ŽODIS


Ilgai išlieka, kas kinta


Ramunė Lapas

„Draugas” netrukus švęs 104-ąjį savo gimtadienį. Nemažai skersvėjų, žaibų ir griaustinių jam teko patirti pastaruoju metu, bet atsilaikė, išgyveno. Iš tikrųjų nesusigriebė nei plaučių uždegimo, nei slogos. Matyt, tvirtas kamienas ir gilios sveikos šaknys. Belieka toliau jį gerbti, mylėti ir prižiūrėti. Palaistyti ir patręšti, kad ne tik nedžiūtų, bet ir leistų naujus ūglius. Juk ilgai gyvena tik tas, kas nuolat atsinaujina.

Tad ir mūsų tikslas – išlaikant tradicijas, tuo pačiu ,,Draugą” jauninti, suteikiant jam šviežių spalvų ir atspalvių. Tokie dalykai neįvyksta lazdele pamojus, pagaliau ir nereikia – per naktį pasikeitus, niekas neatpažins. Bet eiti tuo keliu, bandyti atitikti laiko reikalavimus (tuo pačiu apjungiant įvairias skaitytojų kartas) mums, manau, būtinai reikia.

Ką tai konkrečiai reiškia? Pirmiausia – naujas temas ir naujus autorius. Sėkmingai, mano manymu, į mūsų darbą savo aktualiais rašiniais ir įdomiais prisiminimais įsijungė Vitalius Zaikauskas, Sąjūdžio pagimdytas žurnalistas. Netrukus pristatysime Vaidą Lowell, jaunesnės kartos žurnalistę, bet jau (kartu su bendraautore Gerda Butkuviene) spėjusią parengti didelį ir įdomų leidinį  – knygą ,,Titaniko lietuviai” (2012). Ji ruoš puslapį apie Rytinės Amerikos pakrantės lietuvių gyvenimą ir veiklą. Ta proga norėčiau paskatinti šiose valstijose gyvenančius tautiečius susisiekti su Vaida ir aktyviai bendradarbiauti skleidžiant informaciją apie įvykius, renginius ir pan. Vaidos el. paštas: draugas.east.coast@gmail.com.

Įvedėme kelis naujus skyrelius: ,,Didysis pokalbis” (jame aptariamos visiems svarbios temos su aukštas pareigas užimančiais pareigūnais ar tos srities žinovais); ,,Romantiška neromantiška profesija” (šiame numeryje šią temą kaip tik ,,pasigavo” Rosseta Vingevičiūtė-Wilbur, kalbindama LR ambasadorių Žygimantą Pavilionį); ,,Visi mėgsta kiną” – skyrelis, kuriame rašyti skatinami ir jauni autoriai; ,,Klausiame kunigo”, kurio sėkmė didele dalimi priklausys nuo jūsų, skaitytojų, dalyvavimo.

Iš tikrųjų didele dalimi laikraščio populiarumas apskritai priklauso nuo skaitytojų aktyvumo. Rašymas, pranešimai apie įvykius, dalinimasis įspūdžiais, temų, pašnekovų siūlymas, nuomonės apie perskaitytus straipsnius – visa tai labai pageidautinos skaitytojų dalyvavimo laikraščio leidyboje formos. Pastabos, kritika, žinoma, taip pat. Tik kartu su kritika norėtume argumentų. Sunku ką nors atsakyti į skundą, kad ,,Drauge” per daug spalvų – neva, mums taip pigiau išeina... Bet štai į pastebėjimą, kad iš pirmo puslapio dingo valiutų kursai, turime paaiškinimą. Mes neatsisakėme jų, skelbiame kartą per savaitę kartu su verslo naujienomis, kad būtų aiški bendra kryptis. Valiutų kursas keičiasi taip dažnai, kad, paskelbtas laikraščio leidimo dieną, jis yra jau visai kitoks laikraščio gavimo dieną.

Atsiliepsime į pageidavimus grąžinti į ,,Draugo” puslapius tokius pamėgtus praeities skyrelius kaip ,,Spygliai dygliai” ir ,,Aplink mus”. Manome, kad juos išvysite jau labai greitai, bet  ir jie reikalauja aktyvaus jūsų dalyvavimo!

,,Draugas” jau turi savo ,,Facebook”, tad tikimės, kad jaunesni žmonės galės labiau įsijungti į laikraščio turinio formavimą. Taip pat naujas ir patogus dalykas – galimybė skaityti laikraštį internete (PDF formate). Tokia prenumerata ir pigesnė, ir greitesnė – skaitote ,,Draugą”  tą pačią dieną, kai jis išleidžiamas. Internetinio ,,Draugo” prenumerata kainuoja  115.00 dol. metams, daugiau sužinosite apsilankę mūsų svetainėje: www.draugas.org. Tad praneškite apie tokią galimybę savo draugams, giminėms ar pažįstamiems, kur jie begyventų –  Euro-poje, Amerikoje ar Australijoje, tai patogu visiems. Pagaliau ir skaitytojams su silpnu regėjimu – kompiuterio ekrane tekstą galima padidinti.

Ir pagaliau – pradėjome ,,Draugą” (kol kas tik šeštadieninę laidą) pardavinėti įvairiose lietuvių lankomose vietose. Norime suteikti galimybę žmonėms, kurie niekada neprenumeravo laikraščio, paimti jį į rankas, susipažinti, ir – tikėkimės – pamėgti jį bei tapti pastoviais jo skaitytojais. ,,Draugą” galima įsigyti:

Čikagoje –
DRAUGAS 4545 West 63rd Street
ATLANTIC EXPRESS 2719 West 71st Street
BOBAK’S 5275 South Archer
RACINE BAKERY 6216 West Archer

Summit –
GRAND DUKES DELI  6312 S. Harlem

Westmont –
CAFE „RŪTA“ 6551 South Cass Avenue

Darien –
CAFÉ ,,SMILGA” 2819 83rd Street
,,OLD VILNIUS” CAFE /,,LIETUVĖLĖ”
 2601 75th Street

Palos Hills –
LITHUANIAN PLAZA BAKERY AND DELI
9921 South Roberts Road

Hickory Hills –
95th PRODUCE MARKET
7759 West 95th Street

Lemont –
PIOTR’S DELI  818 State Street 630-257-1157
MATULAITIS MISSION 14911 East 127th Street

Homer Glen –
EUROPEAN IMPORTS FOOD AND DELI
13017 West 143rd Street

Glen Ellyn –
EURUS DELI 22W 535 Butterfield Road


Geriausios praeities tradicijos ir šių dienų naujovės – štai ta formulė, pagal kurią stengsis gyventi šiandieninis ,,Draugas”. Su jūsų pagalba!