Koncertuoja Gumbinės (Gusevo) vaikų folkloro ansamblis ,,Nadruvėlė” ir Nuojhauzeno (Gurjevsko) ansamblis ,,Rūtelė”.)


Susitikimai Tolminkiemyje

Rūta Leonova

Daugiau kaip dešimt metų Karaliaučiaus lietuvių kalbos moksleiviai paskutinį gegužės šeštadienį važiuoja į Donelaičio žemę – Tolminkiemį (Čistyje Prudy).

Ir šiemet gegužės 25 d. du dideli autobusai – vienas iš Tilžės (Sovetsko) pusės, kitas iš Karaliaučiaus (Kaliningrado) gražiai susitiko Lazdynėliuose, poeto K. Donelaičio gimtojoje vietoje. Kodėl „vietoje”? Todėl, kad ten nėra likę jokių žmogaus gyvenimo žymių. Tik ošia 270 ąžuolų. Jau nebe ąžuoliukų, nes per 30 metų, (ąžuoliukai buvo pasodinti 1984-aisiais, poeto 270-ųjų gimimo metų proga), giraitė, tapo – ąžuolų giria. Jei laikas ir karai ištrynė sodybas, tai niekas nepajėgė ištrinti žmonių atminties. Į K. Donelaičio gimtinę atvyko didžiausias pulkas moksleivių ir lietuvių kalbos mokytojų. Koks gražus buvo susitikimas! Džiaugėsi susitikę mokytojai ir moksleiviai, apsikabinę vaikštinėjo po K. Donelaičio žemę, paveikslavosi prie paminklinio akmens. Jei K. Donelaitis mato iš Aukštybių, žinoma, džiaugiasi žmonių draugyste ir Poeto pagerbimu. Geros žmonių rankos šiemet gražiai sutvarkė paminklinio akmens aplinką, nutiesė plytelėmis taką, o Gumbinės (Gusevo) 5-osios mokyklos lietuvių muzikos ir etnokultūros mokytoja Gražina-Janina  Kolego-Meizeraitytė su moksleiviais prisodino gražiausių gėlių.

Pagerbę Donelaičio gimtinę, autobusai su moksleiviais išvyko į Tolminkiemį. K. Donelaičio bažnyčios – muziejaus pakalnėje stovėjo visas pulkas autobusų ir kitokių mašinų. Daugiausia su lietuviškais numeriais – tai atvykę studentai iš Vilniaus, Kauno. Tai K. Donelaičio draugija iš Šiaulių, kartu su savo nepailstama daugiamete vadove Izolina Lingiene, kuri kasmet atvyksta su dovanomis vaikučiams, kurie jos laukia ir akelėmis jos ieško. Kokia graži šiauliečių talka! Tuoj pastebėjome įvestą lietuvišką tvarką – gražiai sutvarkytus gėlynus, išpjautus krūmus, nupjautą žolę, aptvarkytas kapinaites. Visi norėjo suspėti į koncertą. O muziejaus salė – pilnut pilnutėlė. Ir balkonai pilni, ir apačioje sunku prasiskverbti artyn prie buvusio altoriaus, o dabar – scenos. Ten mokytojo Algirdo Karmilavičiaus, ekskursijos vadovo, pakviesti moksleiviai-artistai pagal jo sudarytą programą pradėjo koncertą. Prieš tai visus susirinkusius gražiai pasveikino Napoleonas Kitkauskas, Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas ir LR generalinio konsulato Kaliningrade ministras patarėjas Vytautas Umbrasas.

Vaikučiai besimokantys lietuvių kalbos Tilžėje (Sovietske), Ragainėje (Nemane), Gumbinėje (Guseve), Įsrutyje (Černiahovske), Lazdynuose (Krasnoznamenske), Pilkanyje (Dobrovelske) ir kitose vietovėse dainavo, deklamavo eilėraščius, rodė scenas iš K. Donelaičio „Metų”. Savo kūrybos eilėraščius skaitė Rūta Leonova. Prie koncerto prisidėjo svečiai iš Lietuvos – tai Vilniaus edukologijos universiteto bei Karaliaučiaus I. Kanto universiteto studentai.

Studentai keitė moksleivius scenoje ir atvirkščiai – buvo įdomu, gera, žiūrovai karštai plojo, bet daugiausia plojimų susilaukė vaikų folkloro ansambliai iš Nuojhauzeno (Gurjevsko)  – „Rūtelė” (vad. Irena Tiriuba-Barilaitė) ir Gumbinės (Gusevo)  – „Nadruvėlė” (vad. Gražina-Janina Kolego-Meizeraitytė). Šie ansambliai planuoja dalyvauti Dainų šventėje Vilniuje 2014 metais.

Bet tai dar ne viskas. Tomis dienomis vyko poezijos pavasaris. Į Karaliaučių iš Lietuvos atvyko poetai Aidas Marčėnas, Alma Karosaitė, Donatas Petrošius, Benediktas Januševičius.

Po koncerto vyko susitikimas su poetais iš Karaliaučiaus: Genadijumi Juško, Aleksandru Koftun ir kt. Jie skaitė savo eiles, atsakė į klausimus, diskutavo su žiūrovais. Renginyje dalyvavo Kaliningrado generalinio konsulato kultūros atašė Romanas Senapėdis, Kaliningrado rašytojų sąjungos pirmininkas poetas Borisas Bartfeldas, Nemuno euroregiono Marijampolės  biuro vadovas Gintaras Skamaročius, Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė.

Kaip gera, kad galima susitikti K. Donelaičio žemėje, duoti sielai poilsio ir dvasios peno. Neužmirštami susitikimai, neužmirštama gegužės diena. O gamtos grožis! Žydi kaštonai, kiti medžiai lyg baltu sniegu apipilti, čiulba paukšteliai, krapnoja šiltas lietutis. Viskas kaip prie Poeto: šimtmečiai bėgo, kaip ir tada, visi džiaugiasi pavasario linksmybėmis ir gandrai džiaugsmingai kalena susisukę lizdą muziejaus kieme...

Ačiū projekto vadovui Algirdui Karmilavičiui už sukurtą šiltą šventę, ačiū  vadovams už darbą ir vaikų paruošimą, ačiū rėmėjams – Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijai už ilgametinę paramą lietuvybės puoselėjimo veiklai.


Rūta Leonova – Karaliaučiaus (Kaliningrado) lietuvių kalbos  mokytoja.

Donelaičio muziejuje Tolminkiemyje.