fond

Lietuvių Fondo tarybos posėdis, 2011 m. gegužės 8 d. Pasaulio lietuvių centras. Eugenijos Misevičienės nuotr.

Kaip Lietuvių Fondas pasieks jaunesnes lietuvių kartas?

DALĖ LUKIENĖ

Per Lietuvių Fondo (LF) metinį suvažiavimą, kuris įvyko šių metų gegužės 7 d. Pasaulio lietuvių centre,
fondo Lemont, LF Tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis išsakė mintį, kad, norint ateityje matyti LF augant, „būtina pasiekti, pritraukti mūsų jauniausias kartas”.

Ypač dabar ruošiantis ateinančiais metais švęsti LF 50 metų sukaktį, dedama daug vilčių, kad jaunimas, kuris buvo auginamas lietuviška dvasia, lankė lituanistines mokyklas, dalyvavo jaunimo organizacijose, atsimins ir supras, kaip svariai LF parėmė jų veiklą, kad jie galėtų kartu su draugais lietuviais bendrauti, augti lietuviškoje aplinkoje. Kad reikia jaunesnę kartą supažindinti su LF veikla, pritarė ir LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas, metinio suvažiavimo metu pranešęs apie LF skelbiamą konkursą „Lietuva, aš turiu Tave”.

2012 m. LF švęs 50metį. Minėdami šią datą vadovaujamės šūkiu „Iš kartos į kartą” ir kviečiame vaikus ir jaunimą bei meno kolektyvus sukaktį švęsti kūrybingai dalyvaujant konkurse tema „Lietuva, aš turiu Tave!” Konkurso nugalėtojų laukia nuostabūs apdovanojimai. Nugalėtojai bus paskelbti 2012 m. kovo 15 d., o apdovanojimai bus įteikti 2012 m. balandžio mėn. šventinio LF 50mečio pokylio metu.

Konkurso dalyviai suskirstyti į grupes:
Grupė A: vaikai iki 4tos klasės (iki 9 metų);
Grupė B: 5–8 klasių moksleiviai (10–14 metų);
Grupė C: gimnazistai (iki 18 metų);
Grupė D: suaugusieji (19 metų ir vyresni).

Mažiesiems konkurso dalyviams gali padėti vyresni šeimos nariai, mokytojai. Projektą galima kurti atskirai arba grupėje. Kūriniai gali būti įvairių žanrų: literatūriniai (eilėraštis, esė, straipsnis), muzikiniai (kompozicija, daina), vaizduojamieji (piešinys, skulptūra, fotografija, videografija) ir kt. Galima kurti lietuvių arba anglų kalba. Siųsdami kūrinį nepamirškite nurodyti savo vardo ir pavardės, amžiaus, adreso ir telefono, kūrinio pavadinimo. Jei projektą pristato žmonių grupė, nurodykite visų grupės narių vardus, pavardes ir amžių.

Kartu skelbiamas atskiras konkursas meno kolektyvams (narių amžius neribojamas). Atkreipiame dėmesį, jog kolektyvams keliama atskira užduotis. Meno kolektyvus kviečiame sukurti šventinio LF 50mečiui skirto pasirodymo programos scena-rijų. Programos trukmė – ne mažiau kaip 45 minutės. Programoje gali būti derinami skirtingi elementai (šokis, daina, teatras ir kt.); ją gali kurti ir pristatyti vienas ar keli kolektyvai.

Nugalėtojai turėtų savo parengtą programą pristatyti 2012 m. balandžio mėn. šventinio LF 50-mečio pokylio metu. Kolektyvai programos scenarijus privalo atsiųsti iki 2011 m. spalio 15 d. (Siųsdami kūrinį nepamirškite nurodyti savo vardo ir pavardės, amžiaus, adreso ir telefono, kūrinio pavadinimo. Jei projektą pristato žmonių grupė, nurodykite visų grupės narių vardus, pavardes ir amžių).

Kūrinį į LF raštinę reikia atsiųsti iki 2011 m. lapkričio mėn. 20 d. adresu: Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439; E. paštas: admin@lithfund.org. Konkursui atsiųstus kūrinius vertins LF bei kitų lietuviškų organizacijų atstovai.

Šauniausių kūrinių atskirose grupėse autoriai bus apdovanoti:
Grupėje A: ,,Nintendo” video žaidimų kompiuteriu Wii (apie 300 dol.);
Grupėje B: ,,Apple MP3”/vaizdo grotuvu ,,iPod touch” (apie 300 dol.);
Grupėje C: ,,Apple” planšetiniu kompiuteriu ,,iPad” (apie 600 dol.);
Grupėje D: 700 dol. čekiu.

Geriausią šventinės programos scenarijų sukūręs kolektyvas bus apdovanotas 1,000 dol. čekiu.

Konkurso rėmėjai yra LF tarybos, Kontrolės komisijos, valdybos nariai ir LF tarybos posėdyje gegužės 8 d. dalyvavę LF įgaliotiniai. Dėkojame rėmėjams, kurie šį konkursą remia, kad LF lėšos nebūtų naudojamos apdovanojimams.

Lietuvių Fondas, įsteigtas 1962 metais, jau beveik 50 metų remia lietuvišką veiklą, ugdo išeivijoje gyvenančių Lietuvos vaikų lietuvišką dvasią. Mes visi turime dirbti kartu, kad tai, ką turime šiandien, neišnyktų. Turime daryti viską, kad mūsų vaikai ir vaikaičiai galėtų didžiuotis savo prigimtimi, lietuvių kalba ir kultūra.