Washington lietuviai giedojo Lietuvos himnąLiepos 6 d. JAV sostinės Washington centre prieš istorinį Kapitolijaus, kuriame jau du šimtus metų yra įsikūręs Jungtinių Amerikos Valstijų Kongresas, pastatą kelios dešimtys lietuvių bendruomenės ir LR ambasados Washington atstovų susibūrė paminėti Valstybės dieną ir ta proga, solidarizuojantis su tautiečiais visame pasaulyje, sugiedojo Lietuvos valstybinį himną. Pasak LR ambasadoriaus, JAV Žygimanto Pavilionio, vieta prie Kapitolijaus pasirinkta ne atsitiktinai, nes šis didingas pastatas daugeliui lietuvių siejasi su mūsų laisvės ir valstybingumo istorija, kurios dalimi yra ir įvairiais laikais čia dirbę daugelis iškilių JAV tautos atstovų – nuoširdžių Lietuvos draugų ir interesų gynėjų.


Jono Suprinaičio nuotr.


Himną giedojo lemontiečiai
 Liepos 6 d. būrelis žmonių – nuo vaikų iki garbingo amžiaus senjorų – Lemont Kryžiaus kalnelyje su visa Lietuva giedojo Lietuvos himną kartu.  Lietuviai – vienintelė tauta, kuri vienu metu visame pasaulyje gieda savo valstybės himną. Tą tradiciją pradėjo aplink pasaulį plaukę akcijos „Tūkstantmečio odisėja” dalyviai. Prieš himno giedojimą JAV LB Lemont apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė susirinkusiems trumpai priminė Mindaugo karūnavimo datas. Popiežiaus leidimu Mindaugas buvo vainikuotas Lietuvos karaliumi 1253 metų liepos 6 d. Tai buvo milžiniškas Lietuvos valstybės laimėjimas, nes tuomet popiežius įkūrė tiesiogiai Šventajam Sostui pavaldžią Lietuvos vyskupiją, o pirmasis Lietuvos vyskupas Kristijonas net išrūpino teisę įsteigti aukštąją mokyklą. Liepos 6-oji –pirmojo suvienytos Lietuvos valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventė – Valstybės diena.
Laimos Apanavičienės nuotraukos.


Čikagos lietuviai vieningai giedojo Lietuvos himną


 


Liepos 6 d., Lietuvos Valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo – dieną Čikagos lietuviai dalyvavo sumanyme „Tautiška giesmė aplink pasaulį” ir kartu su Lietuva giedojo valstybinį himną.

LR Generalinis konsulatas Čikagoje ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija subūrė tautiečius prie bažnyčios Marquette Park. Su Valstybės diena susirinkusius sveikinęs generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas sakė: „Karalius Mindaugas į Lietuvos istoriją įrašytas kaip Baltų žemių ir genčių vienytojas, sukūręs Lietuvos Valstybę. Švęsdami Valstybės dieną prisiimkime kiekvienas sau asmeniškai įsipareigojimą būti vieningesniais, labiau padėti vienas kitam,  kiekvienas atskirai ir visi kartu, kur šiame pasaulyje bebūtume, po truputį lipdyti ir kurti, kurti ir lipdyti mūsų Valstybę. Valstybė – tai mes, todėl jei visi kartu, palaikydami vienas kitą, būsime stiprūs, tuomet ir mūsų Valstybė bus stipri. Sveikinu Jus su Valstybės diena, su laisvos ir vėl galingos Lietuvos diena”. Kunigas Jaunius Kelpšas pasidžiaugė tęsiama prasminga tradicija ir pakvietė visus dainuoti ir kitų lietuviškų dainų.

Sugiedojus himną šventės dalyviai rinkosi parapijos salėje, kur vaišinosi generalinio konsulato Čikagoje dovanotu šakočiu, klausė muziko Algimanto Barniškio atliekamų dainų, šoko, bendravo. 

LR generalinio konsulato Čikagoje informacija


Jono Kuprio nuotraukos