Laimos Apanavičienės nuotraukos

,,Saulutė” pakvietė į nuotaikingą koncertą

Laima Apanavičienė

Šių metų kovo mėnesį savo 20-metį atšventęs Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė” ir toliau tęsia savo labdaringą veiklą. Kas dabar besuskaičiuos, kiek labdaros koncertų (jau nekalbant apie kitą šio būrelio veiklą) surengė šis gerai čikagiečiams žinomas būrelis. Visos renginių metu surinktos lėšos keliauja į Lietuvą vaikams, kurie sunkiai išsiverstų be šio būrelio pagalbos.

Vasara. Kai pamačiau ,,Drauge” skelbimą, kviečiantį į koncertą, pagalvojau: ,,Kas čia karštą dieną norės eiti į koncertą?” Tačiau ,,Saulutės” moterys galvojo kitaip ir birželio 30 d. pakvietė į nuotaikingą koncertą ,,Labas, vasarėle!” Pakvietė ir neapsiriko – Pasaulio lietuvių centro (PLC) didžioji salė vos talpino gausų muzikos mylėtojų, atėjusių pasiklausyti nuotaikingo dainininkų ir dainų autorių – Loretos Janulevičiūtės ir Algirdo Motuzos, būrį. Atrodo, kad pasikviesdama koncertuoti šiuos dainininkus ,,Saulutė” pataikė ,,kaip pirštu į akį”. Vasaros karštyje buvo smagu klausytis šių atlikėjų dainavimo. Prasmingi dainų žodžiai, lyriška muzika patiko susirinkusiems, ir jie negailėjo Loretai ir Algirdui plojimų.

Koncerto metu atlikėjai dainavo 16 dainų, tarp kurių buvo ir jų pačių sukurtų. Valso ritmu dainuojamai ,,Aš myliu” (A. Motuzos eilės ir muzika), dainoms apie tėvą (tai Loretos parašyta daina savo tėveliui) ir mamą, kurią dainavo Algirdas, dainai ,,Malda” (žodžius ir muziką parašė L. Janulevičiūtė) ir kitoms tą popietę dueto atliktoms dainoms klausytojai neliko abejingi. Tai buvo tarsi grįžimas ,,Į tėviškę” (muzika ir eilės Algirdo Motuzos) ir tikra, neseniai kartu pradėjusių dainuoti, atlikėjų ,,Išpažintis” (muzika – Algirdo, eilės Loretos ir Algirdo). O tos išpažinties tyrumas ir atvirumas jaudino žiūrovus.

Koncerto metu dainininkams talkino Linas Umbrasas, sėdėjęs už garso aparatūros pulto.

Smagu, kad vis daugiau žmonių remia ,,Saulutę”, bet dar smagiau, kad ir atlikėjai prisideda prie šio būrelio veiklos. L. Janulevičiūtė ir A. Motuza, norėdami prisidėti prie ,,Saulutės” veiklos, atsisakė honoraro.  

Na, o pasibaigus koncertui – gėlės, nuotraukos atminčiai ir smagus paskalbėjimas su dainininkais.

,,Saulutės” suruoštas koncertas karštą vasaros dieną pavyko, tačiau šio būrelio valdybos nariai (pirmininkė Indrė Tijūnėlienė, vicepirmininkė Raminta Marchertienė, iždininkė dr. Ramunė Račkauskienė, sekretorės Laima Braune ir Birutė Nalienė, tinklalapio koordinatorė Elena  Ablingytė, teisinis patarėjas Saulius Kuprys) ir visi ,,Saulutei” talkinantys savanoriai nemiega ant laurų, o jau galvoja apie kitus renginius. Rugsėjo 22 d. 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre, vyks Sigitos Lipovienės trečios knygos „Aukštuolių ąžuolai” apie Katliorių šeimą, kurios penki sūnūs žuvo partizanais, sutiktuvės, o sekmadienį, spalio 20 d., 12:30 val. p. p. ,,Saulutė” pakvies muzikos mylėtojus į PLC Fondo salę, į šviesaus atminimo Lietuvos poeto, kultūros veikėjo Vaidoto Daunio šeimyninio ansamblio „Regnum musicale” koncertą. Raimondos Daunienės vadovaujamas, nuolat augantis, profesionaliai bręstantis ir aktyviai muzikuojantis šeimos kamerinis ansamblis suformavo pagrindines vertybės – šeima, tautiškumas ir kultūra. Ne vienerius metus šiai šeimai ,,Saulutė” tiesė paramos ranką. Ir štai dabar muzikines akimirkas žiūrovams dovanos Joana (arfa), Vita Marija (fleita), Elena (violončelė), Kotryna Ugnė (smuikas) ir mama Raimonda (fortepijonas, smuikas). Visos seserys – daugelio tarptautinių konkursų laureatės ir ,,Grand Prix” laimėtojos, klasikinės muzikos puoselėtojos, nevengiančios populiarios muzikos kūrinių ir improvizacijų. Tad iki malonių susitikimų.Padėka po koncerto. Iš k.: L. Janulevičiūtė, A. Motuza ir ,,Saulutės” būrelio pirmininkė I. Tijūnėlienė.


,,Saulutės” būrelio moterys su koncertoatlikėjais.