alyssa
Alyssa Miller (trečia iš kairės) su Rusijos kosmonautu Igor Volk priėmime JAV amba-sadoje Vilniuje.

Praktika padėjo atrasti nuostabią šalį – Lietuvą


DALIA CIDZIKAITĖ
alyssa
Praėjusį rudenį lankydamasi Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadoje Vilniuje susipažinau su tuo metu ambasadoje praktiką atlikusia amerikiete studente Alyssa Miller. Į Vilnių Alyssa atvyko, susidomėjusi jos aukštojoje mokykloje – Miami University in Oxford, Ohio – apsilankiusio JAV Užsienio tarnybos darbuotojo paskaitos metu išsakyta pastaba, jog studentai, galvojantys apie diplomatinę karjerą, jau dabar gali išmėginti jos skonį ir vykti atlikti praktiką į vieną kurią nors JAV ambasadą užsienyje.

Alyssa, studijuojanti tarptautines studijas (jos šalutinė studijų šaka yra Rusijos ir Rytų Europos studijos), tikėjosi, jog praktika vienoje iš Amerikos ambasadų padės jai galutinai apsispręsti, ar ji nori ateityje savo gyvenimą ir karjerą sieti su diplomatiniu darbu, vylėsi, jog laikas, praleistas Amerikos diplomatinėje atstovybėje, leis tiesiogiai susipažinti su jos šalies vykdoma užsienio politika, apie kurią, pasak jos, iki praktikos Vilniaus ambasadoje ji žinojo tik iš savo studijų. ,,Ši praktika [Vilniuje] pranoko visus mano lūkesčius, – sako Alyssa. – Jaučiu, jog ji tik dar labiau sustiprino mano norą ir ryžtą ateityje dirbti JAV Valstybės departamente.”

Praktika Alyssai – ne naujiena. Tris praėjusias vasaras ji dalyvavo programoje „Summer Hire”, Vokietijoje, kur tarnauja jos tėtis, JAV karininkas, kur gyvena jos šeima. Programos „Summer Hire” rėmuose Alyssa dirbo su ,,V Corps JAG” ir US Army Europe Human Resources Special Actions Branch. Mergina sakosi tų vasaros programų metu daug sužinojusi apie teisinę kariuomenės struktūrą, jai teko padėti tokiose kareivių bylose, kur sprendžiami pensijos ir stipendijos paskyrimo klausimai.

JAV ambasadoje Vilniuje Alyssa dirbo Viešųjų ryšių skyriuje. Į jos pareigas įėjo lankymasis įvairiuose JAV ambasados remtuose ar rengtuose renginiuose, konferencijose ir pristatymuose, trumpų aprašymų apie tuos renginius paskelbimas ambasados tinklalapyje arba ambasados socialiniame interneto tinkle „Facebook”.

Vienas iš paskutinių ambasados renginių, kurį mergina padėjo ruošti buvusio NASA astronauto, lietuvių kilmės pulkininko Karol Bobko ir NASA Ames Research Center direktoriaus dr. Simon Worden viešna gės organizavimas Vilniuje. Alyssa džiaugiasi prisidėjusi ir prie JAV delegacijos, kuri Vilniuje lankėsi ruošdamasi būsimai JAV valstybės sekretorės Hillary Clinton viešnagei Lietuvoje, sėkmingo apsilankymo organizavimo.

,,Pati vertingiausia mano patirtis, atliekant praktiką Vilniaus ambasadoje dalis yra tai, – sako būsima diplomatė, – jog galėjau pamatyti, kaip Amerika palaiko savo misiją, skleisdama demokratiją ir saugumą, taip pat palaikydama geresnius santykius su mūsų sąjungininkėmis.”

Alyssa visada domėjosi Rytų Europa ir buvusio sovietinio bloko šalimis. 2009 metais ji lankėsi Taline, kuris jai paliko itin gerą įspūdį. Pasak merginos, po apsilankymo Estijos sostinėje ji nusprendė kada nors aplankyti ir kitas dvi Baltijos šalis – Latviją ir Lietuvą. ,,Mano praleistas laikas [Lietuvoje] tik sustiprino mano domėjimąsi Baltijos kraštais”, – prisipažįsta Alyssa.

Amerikietė, studijuojanti Rusijos ir Rytų Europos regionus, pildydama paraišką praktikai kaip pirmąjį pasirinkimą nurodė Rusiją. ,,Tačiau, – sako Alyssa, – aš nesijaudinau dėl to, kur būsiu paskirta, juk žinojau, kad Lietuva įeina į mano studijuojamo dalyko rėmus.” Todėl mergina nė kiek nesigaili gavusi paskyrimą atlikti praktiką būtent Lietuvoje. ,,Aš turėjau galimybę sužinoti daug naujo apie šią tautą ir jos kultūrą, matyti, kokį kelią šalis nuėjo per tuos 20 metų, kai ji paskelbė atsiskirianti nuo Sovietų Sąjungos.” Alyssa net džiaugiasi, jog nevyko į Rusiją, kurioje kartą ji jau lankėsi – vieną semestrą studijavo St. Peterburge. Pasak jos, jei būtų paskirta atlikti praktiką Rusijoje, ji nebūtų atradusi nuostabios šalies – Lietuvos.

Paklausta, ar ji pasiūlytų Amerikos lietuviams studentams pasidomėti tokia praktika, Alyssa atsakė, jog ji paragintų tokią praktiką atlikti ypač tuos, kurie savo ateitį sieja su užsienio tarnyba. Jos nuomone, jauni JAV lietuviai, besidomintys užsienio politika, turėtų ypatingą progą susipažinti su savo šalies paveldu, tuo pačiu metu prisidėti prie tikrai gerų santykių tarp JAV ir Lietuvos palaikymo. ,,Pati nebūdama lietuvių kilmės, – sako Alyssa, – po trijų mėnesių, praleistų Lietuvoje, aš ir toliau domėsiuosi šia šalimi ir jos istorija, nes pamačiau, jog tai graži šalis, galinti pasiūlyti daug vertingo kultūros, politikos ir ekonomikos srityse.”

Mergina tikisi, jog šios praktikos metu įgyti įgūdžiai ir patirtis padės jai greičiau gauti darbą JAV Užsienio tarnyboje. Ką gali žinoti, gal dar po kelių metų JAV ambasadoriumi Vilniuje bus paskirta ne kas kitas, o – Alyssa Miller. Apie tai jos neklausiau, bet beveik neabejoju, jog ji mielai dar kartą sugrįžtų į Vilnių.

alyss
Su JAV ambasadore Anne E. Derse vienoje iš Lietuvos vidurinių mokyklų.