golf
Ed Leipus nuotraukos

Įvyko 2-osios golfo varžybos PLC paremti

LIŪDA RUGIENIENĖ

Birželio 25 dieną, šeštadienį, įvyko golfo varžybos Pasaulio lietuvių centrui (toliau – Centras) paremti.

Golfo varžybų pasisekimas priklauso ne tik nuo gero organizavimo, bet ypač – nuo gero oro. Antradienį prieš varžybas Čikagos apylinkėse siautė viesulai, padarę nuostolių ir išgąsdinę gyventojus. Bet šeštadienį išaušo stebėtinai puikus oras ir ,,turnyrui gera pradžia” džiaugėsi Daiva Rugieniūtė, varžybų koordinatorė.

Jau nuo pat ankstyvo ryto 30 savanorių ,,Old Oak Country” klube rengėsi turnyrui. Lietuviškomis vėliavomisgolf puošė golfo laukų įvažiavimą ir registracijos aplinką, o golfo žaidėjų vežimėlius ne tik lietuviškomis, bet ir amerikietiškomis vėliavėlėmis. Visos savanorės dėvėjo gražius, šviesiai violetinės spalvos marškinėlius, išsiuvinėtus Linos Smilgienės (,,Lina Embroidery”). Registruojant žaidėjus buvo pardavinėjami įvairių varžybų bilietėliai, todėl jau registracijos metu surinkta nemaža suma pinigų.

Kadangi varžybose dalyvauja ir amerikiečiai golfininkai, tai ir pats organizavimas bei programa šiek tiek skiriasi nuo įprastų lietuviškų turnyrų. Paruošta maisto ir gėrimų ne tik užbaigtuvių pokyliui, bet ir prie įvairių duobučių. Dar prieš pradedant žaisti visi buvo pavaišinti ,,Jimmy John’s” sumuštiniais, padovanotais Grazina Liautaud Charitable fondo, ,,Century 21 Pros” ir Rūta Sušinskas nupirko picų, restoranas ,,Two Rivers” iškepė kugelį, Čikagos lietuvių rotariečių klubas ir Linas Kastys parūpino gėrimų, o Centro moterys pagamino tūkstantį koldūnų, kuriuos skaniai valgė ne tik lietuviai, bet ir amerikiečiai.

 Varžybos vyko su įvairiomis įdomybėmis. Linas Čepelė pastatė šešių pėdų sieną, pro kurią golfo žaidėjai, nors ir nematydami, bandė numušti sviedinukus kuo arčiau duobutės. Prie pirmos duobutės buvo galima paaukoti Centrui, už tai ilgo atstumo mušimo profesionalas Cory Ferrell už aukojusį žadėjo kuo toliau sviedinuką numušti. Prie kitos duobutės Renata Staniškienė, Elytė Reklaitytė ir Linda Rugienienė, pasiūliusios žaidimą, surinko gražią sumą pinigų. Pavargusius golfo žaidėjus masažavo Jūratė Zubinas ir jos partnerė Edita.

Pasibaigus varžyboms, visus linksmino airių grupė ,,Another Pint”, kurią užsakė advokatas Robertas Blinstrubas. Vakaro programą gyvai ir su humoru vedė Vytas Čiuplinskas. Padėkota stambiesiems aukotojams – Juliui Ringui, Gražinai Liautaud, dr. Vytui ir Aleksandrijai Sauliams, kuriems įteikti dr. Romo Povilaičio meno kūriniai.

Turnyro metu vyko net 15 skirtingų varžybų: kas toliausiai numuš koldūną; kas priaugs daugiausiai svorio; kas gražiausiai apsirengęs ir t.t. Jie visi buvo vienaip ar kitaip pažymėti vakaro programos metu.

Šių antrųjų Centrui paremti golfo varžybų laimėtojais tapo Howie Ludwig, John Radkovich, Frank Batistich ir Algis Rugienius, Jr. Antrąją vietą laimėjo Lino Čepelės komanda, o trečią keturi Petruliai iš Detroit miesto. Pirmas septynias komandas ,,Liberty Mutual” apdovanojo gausiomis dovanomis.
Rengėjai yra labai dėkingi ,,Liberty Mutual” už gausias dovanas ir sutikimą būti pagrindiniu varžybų rėmėju. Jų pastangomis buvo suburtos net trys komandos, kitais metais žadėjo parūpinti daugiau.

 Ypatinga padėka priklauso ,,Old Oak Country” klubo savininkams Petrui, Algiui ir Alei Lieponiams, talkinusiems su tikru lietuvišku nuoširdumu.

Labai smagu, kad šiose varžybose dalyvauja ne tik lietuvių jaunesnioji karta, bet ir amerikiečiai. Tokių renginių metu gimsta nauji sumanymai, kaip paremti lietuviškus centrus. Reikia tikėtis, kad rengėjai nepavargs ir ateinančiais metais surengs dar sėkmingesnes varžybas.

golf

Registracija.

golf
2906-Iš kairės: Trish Sullivan, Audra Zarankienė ir Karina Puškorytė.

golf
Iš kairės: Daiva Rugieniūtė, Linda Rugienienė, Renata Stankienė ir Elytė Reklaitytė.

golf
Petruliai iš Detroito: Vytas Jr., Saulius, Vytas Sr. ir Algis