ny

Pasikeitimo programos keičia ir universiteto kultūrą
Neseniai VDU ir CUNY pasirašė dvišalio bendradarbiavimo studentų mainų sutartį

ILONA GEDUTIENĖ

Netrukus 50-tūkstantinę New York miesto universiteto (The City College of New York, CUNY) studentų šeimą papildys trys Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studentai, Politinių mokslų ir diplomatijos fakulteto (PMDF) bakalaurai ir magistrai, laimėję didelį konkursą dalyvauti pirmojoje studentų pasikeitimų su JAV programoje.

Programos idėja priklauso Jungtinių Tautų Asociacijos Lietuvos skyriui, o kad žodis taptų kūnu, abipusineta Atlanto dirbo labai daug žmonių. Projektą neseniai vainikavo dvišalio bendradarbiavimo studentų mainų sutartis, kurią pasirašė VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka ir New York miesto universiteto prezidentas Gregory Williams. Iškart po sutarties pasirašymo New York lankėsi programos vadovė dr. Ineta Dabašinskienė.

New York mieste Dabašinskienė susitiko su vieno iš CUNY padalinių The City College of New York (CCNY) Tarptautinių studijų programos direktore prof. dr. Marina Fernando, aptarė akademinę ir administracinę studentų pasikeitimų programos dalį. I. Dabašinskienė pasidžiaugė, jog VDU tai – pirmoji studentų mainų su JAV universitetu programa, tuo pačiu išreiškė viltį, jog tai – tik pirmas žingsnis plečiant VDU studentų galimybes tobulėti ir įgyti tarptautinės patirties. Pasibaigus susitikimui kalbėjomės su Ineta Dabašinskiene.

– Koks pagrindinis pasikeitimų programos tikslas?

– Ne paslaptis, kad iki šiol labai mažai mūsų piliečių dirba įvairiose tarptautinėse organizacijose, Lietuva dažnai net neužpildo jai siūlomų kvotų. Tikimės, jog ši programa sustiprins būsimųjų Lietuvos diplomatų ir politikų profesinį pasirengimą tarptautinei karjerai. Tuo pačiu programa padės VDU studentams geriau suvokti tarptautines problemas, susigaudyti kultūrinėje įvairovėje. Manau, jog tai yra būtina dabartinei kartai. Studentai taip pat turės unikalią galimybę semtis žinių iš profesionalų, turinčių ne tik akademinės, bet ir praktinės patirties, įgytos atstovaujant JAV užsienio šalių diplomatinėse tarnybose bei įvairiose tarptautinėse organizacijose.

– Šiuo metu kaip tik vyksta atranka į šią mainų programą. Kokie studentai labiausiai linkę studijuoti užsienio šalyse?

– Manau, jog nepasakysiu nieko naujo, jog studijuoti užsienio universitetuose dažniausiai linkę patys aktyviausi ir gabiausi studentai. Visi anksčiau skelbti konkursai studijoms užsienyje irgi sulaukdavo didžiulio studentų palaikymo ir susidomėjimo. Paminėsiu, jog VDU aktyviai bendradarbiauja su Europos, Azijos ir JAV universitetais. Jis turi beveik 120 partnerių Europos šalyse, yra pasirašęs 70 dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su universitetais visame pasaulyje, yra įvairių tarptautinių organizacijų narys. Aktyvios dėstytojų ir studentų mainų programos skatina VDU akademinės bendruomenės augimą, praplečia akiratį į kitų šalių kultūrą, politiką, ekonomiką bei visuomenės gyvenimą, tampa puikia proga tobulinti užsienio kalbų įgūdžius. Taigi, studentų ir dėstytojų pasikeitimo programos ne tik skatina profesinį tobulėjimą, bet ir keičia bendrą universiteto kultūrą.

– Tai yra mainų programa, todėl įdomu, ką VDU pasiūlys CCNY studentams?

– Labai džiaugiamės, kad CCNY studentai tomis pačiomis sąlygomis galės atvykti į VDU. Jie turės galimybę rinktis kursus iš angliškai dėstomų VDU Politikos mokslų ir viešosios komunikacijos (Šiuolaikinės Europos politikos, Diplomatijos ir tarptautinių santykių, Baltijos regiono studijų, Žurnalistikos bei Integruotos komunikacijos) programų. JAV studentams siūlysime galimybę mokytis lietuvių kalbos ne tik semestro metu, bet ir intensyviuose Lietuvių kalbos ir kultūros kursuose vasarą. Studentai bus apgyvendinami patogiame ir jaukiai įrengtame Universiteto bendrabutyje, Kauno miesto centre.

– Ar planuojate sudominti CCNY studentus susieti jų profesinius interesus su Lietuva ateityje?

– VDU aktyviai bendradarbiauja su Kauno miesto savivaldybe, Užsienio reikalų ir kitomis Lietuvos Respublikos ministerijomis, įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, todėl tikimės, kad mūsų partneriai sutiks priimti CCNY studentus praktikai atlikti.
Kiekvieną semestrą į PMDF auditorijas susirenka studentai iš Europos ir Azijos universitetų, todėl jų bendraamžiai iš JAV tikrai neturės jokių problemų įsijungti į VDU studijoms atvykstančių užsienio šalių studentų šeimą, įgys patirties, išmoks lietuvių kalbą, o vėliau su Lietuva galbūt susies ir savo tolimesnę karjerą. Tikimės, kad VDU studentai aktyviai rinksis CCNY savo akademinėms ir praktinėms žinioms tobulinti, aktyviai dalyvaus lietuvių bendruomenės veikloje ir grįš į Lietuvą pasisėmę įvairialypės patirties.

banner– VDU turi turtingą pasikeitimo programų patirtį. Kurių šalių universitetai sėkmingiausiai įgyvendino abipusio bendradarbiavimo susitarimus?

– Su Europa turime ilgalaikio bendradarbiavimo patirtį, todėl didesnių sunkumų nekyla. Sparčiai vystomas ir bendradarbiavimas su Azijos universitetais, ypač Rytų Azijos šalimis, Japonija ir Pietų Korėja. Žinoma, ne visada pavyksta įgyvendinti visus sumanymus. Užtrunka ir sutarčių derinimas. Mūsų studentai labai noriai vyksta į studijas užsienyje, tačiau norėtųsi, kad į Lietuvą atvyktų daugiau užsienio studentų, kurie dažnai tiesiog nežino apie tokią galimybę ir kuriems Lietuva dažnai yra lyg nežinoma žemė.

– Žinant dabartinę nelengvą daugelio finansinę padėtį, ne kiekviena šeima išgalės siųsti savo atžalas į užjūrius?

– Gal nuskambės keistai, bet pirmiausiai dėl kainos susirūpino ne lietuvių, bet amerikiečių studentai. Mano kolegė, CCNY Tarptautinių studijų programos direktorė dr. Marina Fernando, minėjo, jog dažnai studentams iš JAV tenka atsisakyti studijų svetur. Studentai, patys užsidirbdami savo studijoms, dažnokai negali sau leisti net vieno semestro užsienyje, kad neprarastų savo pajamų.

Ši mainų sutartis turėtų būti patraukli lietuviams, PMDF studentams, nes jiems nereikės mokėti už studijas JAV, taip pat yra galimybė gauti stipendijas. Dėl apgyvendinimo galimybių tariamasi su Lietuvių Bendruomene New York mieste. Savo kelionės metu lankiausi Lietuvos Respublikos Generaliniame konsulate New York, susitikau su Tautos Fondo Tarybos nare Laima ŠileikyteHood, aptarėme galimybes, kaip New York lietuvių šeimos galėtų padėti suteikiant studentams gyvenamąją vietą. Gal kas nors iš ,,Draugo”’ skaitytojų irgi sutiktų kuriam laikui priimti lietuvį studentą ar studentę?

– Ko tikitės iš studentų, sugrįžusių iš JAV?

– JAV, ypač New York miestas – tai tautų katilas, kuriame ,,verda” daug įvairių kultūrų, todėl manome, kad VDU studentams ši programa bus unikali galimybė tai patirti, stebėti, įsilieti į didmiesčio ritmą bei išmokti daugiau tolerancijos.

– Kokia kryptimi VDU norėtų tęsti savo pasikeitimų programą JAV?

– Tai tik mūsų siekių įgyvendinimo pradžia, bet mes jau galvojame apie bendradarbiavimą su kitais universitetais. Ateityje stengsimės skatinti VDU ir CUNY bendradarbiavimą socialinių, humanitarinių bei tarpdisciplininių mokslų studijose. Mąstome apie trumpalaikes intensyvias programas ir kartu galimybę studentams atlikti praktiką. Na, o netrukus turėtų paaiškėti, kas tie trys laimingieji VDU Politinių mokslų ir diplomatijos fakulteto bakalaurantai ir magistrantai, kurie 2010 metų sausio mėnesį atvyks į New York.

– Sėkmės jiems ir jums! Dėkojame už pokalbį.