s
Šarūnas Daugirdas su peruiečiu vaiku. Fotografavo Julian.

Šarūnas Daugirdas: ,,Savanoriavimo kelionė yra geriausia kelionė”


Šarūnas Daugirdas – Amerikos lietuvis. Ką tik baigęs University of Illinois at Urbana-Champaign, kur įsigijo bakalaurą komunikacijos ir verslo srityse. Neseniai grįžo iš Peru, kur remontavo mokyklas, mokė peruiečių vaikus. Dabar Šarūnas yra Lietuvoje, kur dalyvauja Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS) programoje – jis šešias savaites dirbs Lietuvos radijuje ir televizijoje. Po to dar pasiliks Lietuvoje iki metų pabaigos, dirbs Kaune su žurnaliste, profesore Aukse Balčytiene. Šarūnas mielai sutiko pasidalinti savanoriavimo kelionės į Peru įspūdžiais.

– Priklausai organizacijai ,,Childreach International USA”. Kodėl ją pasirinkai?

– Dirbome su organizacija ,,Childreach International USA”, kuri šelpia mokyklų remonto projektus visame pasaulyje. Tai dar jauna organizacija ir turi mažai narių. Atrodo, kad joje lietuvių, išskyrus mane, daugiau ir nėra. ,,Childreach International USA” dirba kartu su organizacija iš Anglijos ,,Supporting Kids in Peru” (SKIP).

Kiekvienam mūsų universiteto skyriaus nariui per mokslo metus reikėjo surinkti 3,950 dolerių. Tie pinigai buvo skirti dalinai padengti mūsų kelionės į Peru išlaidoms. Man iš pradžių šitas neapėjo (nepatiko – Red.). Galvojau, ,,galėčiau pats nevažiuoti, paaukoti visus pinigus. Įdomu: net kai darai gerą darbą, vis tiek kyla visokių etinių klausimų: ,,Reikės skristi lėktuvu. Ar etiška? Juk skrydis daug kainuoja, lėktuvas naudoja degalus. Kai skrendu lėktuvu, aš remiu degalų pramonę. Ar tai gerai gamtai, pasauliui?” Kiekvieną dieną šitaip svarsčiau, bet vis dėlto nusprendžiau važiuoti. Aš manau, kad buvo verta. Po kelių dienų, nuvykęs į Peru, pajutau, kad mūsų buvimas ir fizinis darbas buvo ten iš tiesų reikalingas. Visai nepasijuto, kad mes esame geresni balti žmonės, atvažiavę jų išgelbėti. Dirbome kartu, daug atsiekėm (Šarūno prašymu žodis nepakeistas).

– Ar anksčiau teko dalyvauti panašiuose projektuose?

– Aš dažnai keliauju po pasaulį, bet tokia kelionė man buvo pirma. Mano manymu, savanoriavimo kelionė yra geriausia kelionė. Man kartais per atostogas pasidaro nuobodu, nėra tikslo.

– Prieš mėnesį grižai iš Peru, ką ten veikei?

– Trumpai papasakosiu, ką mes ten veikėme. Mūsų organizacija ,,Childreach International USA” dirbo kartu su kita organizacija iš Anglijos ,,Supporting Kids in Peru” (SKIP). SKIP yra įsteigusi tokį panašų į ,,Young Men’s Christian Association” (YMCA) centrą neturtingame rajone, netoli Trujillo, Peru. Tas rajonas vadinasi Porvenir. Žmonės ten gyvena dumblo nameliuose be stogų, be vandens, aplinkui – šiukšlės. SKIP centras vaikams yra tikras džiaugsmas. Jie gali ten nueiti po mokyklos ir saugiai pasportuoti, paskaityti, pažaisti.

Peru mes atsikeldavome kiekvieną rytą 7 valandą, greitai pavalgydavome pusryčius ir keliaudavome į SKIP centrą, kur dirbdavome visą dieną. Pirmą savaitgalį mes ruošėme Porvenir mamoms motinos dienos šventę. Daugelis tų moterų augina savo vaikus vienos – neaišku, kur jų vyrai yra pabėgę. Jos kiekvieną dieną sunkiai dirba, imasi bet kokio darbo, kad tik galėtų išlaikyti savo namelį ir šeimyną. Taigi mes joms paruošėme šventę: iškepėme šviežių vištų, pasamdėme muzikantus ir prižiūrėjome jų vaikus. Kvietėme jas šokti – nors buvo labai smagu, kartu buvo ir liūdna, kadangi jos nelabai mokėjo šokti. Matėme, kad jos labai norėjo linksmintis, bet tos moterys tikrai nėra pripratusios, kad jas kas nors lepintų.

Kitas penkias dienas praleidome dažydami SKIP centro klases, pertvarkydami jų biblioteką, tepdami antitermitinį laką ant visų medinių baldų – dirbome ten, kur reikėjo mūsų pagalbos. Buvo daug darbo, bet kiekvieną dieną turėjome progą pažaisti su vaikais, o jie mus pralinksmindavo savo šypsenomis. ,,Profesor, profesor, uno mas!” – mergaitė prašydavo, kad aš ją vėl apkabinčiau, pasupčiau. Jie mus taip mylėjo. Vakare pagaliau turėdavome laiko atsipūsti, pailsėti. Laisvalaikis buvo ypatingai brangus ir smagus po dienos darbo; tikrai jautėsi, kad mes jį užsitarnavome.

Vieną dieną man teko mokyti anglų kalbos vietinėje mokykloje. Mokėme juos apie orą: ,,sunny, cloudy, rainy, windy, weather!” Tie vaikai mus taip mėgo ir dalyvavo pamokoje su begaliniu entuziazmu. Peru kasmet už vaiko mokslą mokykloje tenka mokėti 10–50 ,,soles”– tai yra 3–18 dolerių per metus. Mes tiek išleidžiame vienam sumuštiniui, o daugumai Peru gyvenančių šeimų tai yra per brangu.

– Kokius įspūdžius parsivežei iš Peru?

– Kelionė buvo nepaprastai įspūdinga, pamačiau, kaip žmonės gyvena kitose šalyse, ir daug naujo sužinojau apie save. Kartais tikrai yra sunku gyventi Amerikoje – mes tiek daug turime. Per daug. Mes tiek daug išteklių išeikvojame. Per daug. Kartais net pasidaro graudu – kiekvieną kartą, nusipirkęs sumuštinį, aš ,,suvalgau” kažkokio peruiečio vaiko mokestį už mokslą.

– Ar planuoji ateityje dalyvauti panašiuose projektuose, gal yra kitokių įdomių planų?

– Mano gyvenimo tikslas yra didinti mūsų visų sąmoningumą, stiprinti mūsų ryšį su pasauliu per pasaką. Ateityje tikrai planuoju dalyvauti panašiuose projektuose, noriu toliau daryti gerus darbus ir juos įamžinti. Po kelionės susukau 12 minučių trukmės filmuką apie kelionę, jį galite rasti ,,YouTube”: ,,15 Kids Meeting Kids: A Peru Story”. Filmuota medžiaga gal tiksliai neatspindi, kokius mes gerus darbus darėme, bet perteikia bendrą kelionės nuotaiką. Daugiau gavosi toks atsiminimų montažas. Tai mano pirmas bandymas, kuriant ilgesnį filmą, bet vis tiek manau, kad neblogai išėjo. Jis yra HD, tad jei turite gerą kompiuterį, būtinai užsidėkite HD, kad gražiai atrodytų (video apačioje yra tokia girna, galite parinkti, kokios kokybės video norite matyti): http:// www.youtube.com/watch?v=5t3ybbh0qVU

Jei turite klausimų, komentarų, idėjų ar dukrą, su kuria norite, kad apsiženyčiau, galite parašyti man žinutę el. paštu: sarunas.p.daugirdas @gmail.com

Labai noriu padėkoti visiems rėmėjams už paramą ir aukas, taip pat peruiečiams šeimininkams – už globą ir svetingumą, o vaikams – už jų šypsenas, kuriomis jie džiugino mus kiekvieną dieną.

Kalbino Loreta Timukienė

sa
Aikštelė Porvenir rajone.

sa
Šarūnas Daugirdas (viduryje) su kitais savanoriais iš Amerikos. Tolumoje matyti Porvenir rajonas.