30 metų Baltic–Kent programų sukaktis

DR. VIKTORAS STANKUS
Kent Lituanistinès programos pirmininkas

Gegužės mėnesį sužydėjus gėlėms, po bendru baltų vardo skėčiu sužydėjo Lietuvių, dr. Jono Cadzow įsteigta 1970 m., ir Latvių, įsteigta 1980 m., programų Kent State University (KSU) 30 metų sukaktis. Šventėje dalyvavo gražus būrys KSU dekanų, profesorių, direktorių, lietuvių ir latvių Kent programų pirmininkai, dabartiniai ir buvę Baltų programų studentai.

Susirinkusius pasveikino dr. Timothy S. Moerland, KSU College of Arts and Sciences dekanas. Jis išsakė pageidavimą, kad svečiai, profesoriai ir studentai iš Lietuvos ir Latvijos universitetų oficialiai dalyvautų KSU mokslo programose.

Kent Lituanistinės programos pirmininkas dr. Viktoras Stankus savo kalboje pristatė dalyviams naują  lankstinuką „The Lithuanian Program at Kent State University”, parašytą anglų ir lietuvių kalbomis. Jame sakoma, kad KSU lietuvių stipendijų fondas siekia 166,000 dol., jis skirtas lietuvių kilmės studentams, studijuojantiems KSU. Per metus skiriama 4,000 dol. doktorantūros studijoms, 3,000 dol. magistro laipsniui ir 2,000 dol. siekiant bakalauro laipsnio. Norintiesiems studijuoti KSU ir gauti stipendiją reikia kreiptis į dekaną (College of Arts and Sciences 104 Bowman Hall, Kent State University, P. O. Box 5190 Kent, Ohio 44242; tel. 330-672-2650). Kent Lituanistinės programos pirmininkas turi patikrinti studentų lietuvių kalbos žinias.

Lietuvos tūkstantmečio garbei dr. V. Stankus anglų kalba parengė šimtmečių istorijos paveldo skyrių, pradedant 450 m. prieš Kristų. Aprašymuose minimi baltai, lietuvių genčių protėviai, toliau nusikeliama į 1939 m., kai Lietuva atsisakė prisidėti prie nacių ir sovietų puolimo prieš Lenkiją, tada – į Lietuvos įstojimą į NATO, Europos Sąjungą. Yra ir skyrelis, skirtas garsiems lietuvių kilmės amerikiečiams. Lankstinuką sumaketavo, nuotraukas išdėstė, atsišaukimą meistriškai parengė audiologijos doktorantė Kristina Petraitytė.

Lankstinuke yra atkarpa nuo mokesčių nurašomoms aukoms, skirtoms Stipendijų fondui: Kent State Lithuanian Program #20079, Tax ID #34-6576307, siųsti KSU Dean, College of Arts and Sciences. Paaukoti lietuviškas knygas, archyvinę medžiagą galima: Kent State Library, Lithuanian Collection, Kent, Ohio 44242, interneto svetainė: http:// kentlink.kent.edu

Ilgametis Kent Latvių programos pirmininkas generolas Vilmars Kukainis susirinkusiems gražiai papasakojo apie Latvių programą, taip pat pristatė naują lankstinuką.

Kent emeritus profesorius dr. Herbert Hochhauser, buvęs ilgametis Etninio paveldo direktorius, įdomiai apžvelgė Lietuvių ir Latvių programų istoriją, jų ateitį.

Diskusijas vedė Baltų kultūrų direktorius, programų patarėjas, College of Arts and Sciences dekanas Timothy Moore MFA ir Sandra Morgan, College of Arts and Sciences Outreach programos direktorė. Jose aktyviai dalyvavo Cuyahoga apskrities Planavimo direktorius Paulius Alšėnas, Lietuvių Fondo atstovė Dalia Puškorienė.

Dr. V. Stankus, kalbėjęs Lietuvoje su Šiaulių universiteto prof. Stasiu Tumėnu („Draugas”, ,,Viltingai žengiant”), pasiūlė KSU vadovybei profesorių pakviesti į universitetą atlikti tyrinėjimų, aprašyti Kent turimus lietuviškus archyvus, knygų rinkinių lobynus. KSU vadovybė sutiko, pasiūliusi apmokėti 50 proc. prof. S. Tumėno išlaidų, kitus 50 proc. apmokės Lietuvių bendruomenė.