Pasižvalgykime, kas neseniai nutiko

Nomeda Lukoševičienė

Nuo praėjusios „Tulpė Times” iki šios, kurią laikote rankose, praskrido trys kupini įvykių mėnesiai. Manau, kad tokio intensyvumo jau seniai nejautėme, o gal ir iš viso niekada neteko patirti. Tempą sąlygojo būsimi nemenki renginiai šią vasarą ir rudeniop. Taigi pasižvalgykime, kas gi nutiko tame savame Seattle lietuvių kieme.

Vienas iš ryškiausiai sužibėjusių įvykių – „Lino” lituanistinės mokyklos veiklos pradžia. Neįtikėtina, bet taikliai pasėta „Lino” sėklelė ne tik sėkmingai įsikabino į dirvą, bet ir išleido puikiausius želmenėlius. Turime gražų būrį mokinukų trijose, pagal amžių suskirstytose klasėse: ,,Aukštaičiai” 3–6 metų, ,,Dzūkai” – 7–10 metų ir ,,Suvalkai” 11–15 metų. Turim puikias mokytojas – Inga Dabašinskaitę, Ireną Blekys ir Romutę Barkauskaitę, kurioms talkina Rima Kelertas, Rūta Berger, Rimas Mikšys, Ieva ir Paulina Gaurys, Ingrida Sanders bei Reda Snapkauskienė. Apie įdomią mokomąją programą turbūt ir užsiminti nereikia. Tik trys mėnesiai šeštadieninių susitikimų, bet kokie jie buvo šaunūs! Labai malonu mokyklos užbaigtuvių dieną matyti tiek daug naujų veidų, ypač jaunesnėse klasėse. Reiškia, mokyklos dėka auginsime gražų būrį ne tik lietuvių kalbos mylėtojų, bet ir būsimų stovyklautojų, šokėjų ir dainininkų. Vaikai juk taip greitai susidraugauja. O tuomet ir naujieji tėveliai turi puikią galimybę pamatyti iš arčiau bendruomenės veiklą. Dar didesnio būrio moksleivių tikimės rugsėjo mėnesį. Pažiūrėkime, kokios žinutės pasibeldė į mokinių ir jų tėvelių pašto dėžutes.

 Mokyklos įkūrėja ir mokytoja Inga Dabašinskaitė: „Štai ir prabėgo pirmieji mūsų mokyklos išbandymai. Kiekvienas užsiėmimas paliko susidomėjimą vaikų širdyse. Jų entuziazmas ir geranoriškumas mokytis bei bandymas kalbėti lietuviškai buvo užkrečiantis. Tai suteikdavo noro ir minčių, kaip įdomiau ir turiningiau pasiruošti mokytojoms kiekvienai pamokai.

Kiekvieną šeštadienį sutiktas vaikas bandydavo kalbėti lietuviškai: kas pasakodavo savo įspūdžius, o kas tik kukliai pasisveikindavo. Galiu pasakyti tiek, kad po šių trumpų mokslo metų jau išryškėjo mokinių pažanga. Kiekvienas iš vaikų išmoko pasisveikinti/atsisveikinti, kiti – daugiau kalbėti lietuviškai tarpusavyje, o treti – drąsiai reikšti savo mintis lietuvių kalba. Vaikų noras lankyti mokyklą – akivaizdus. Iš mano asmeninės patirties ir pokalbių su tėvais buvo girdima ta pati vaikų istorija: ,,Ar jau šeštadienis? Kiek dar naktų liko miegoti iki lietuviškos mokyklėlės? Ir kada gi tas šeštadienis ateis?” Šie pravesti užsiėmimai atvėrė aiškesnes duris, kaip pasiruošti kitiems mokslo metams. Smagiausias pasakymas – „kukurūzų spragėsiai”. Ačiū, Mokytojos, už Jūsų bemieges naktis!”

Mokytoja Romutė Barkauskaitė: „Labai labai didelis dėkui visiems už geranoriškumą, gerą nuotaiką ir šio nuostabaus projekto – ‘Lino’ lituanistinės mokyklos – palaikymą. Pats didžiausias dėkui Ingai už jos entuziazmą ir didžiulį įdėtą darbą, už man suteiktą galimybę (jau 9 metus gyvenant Amerikoje) nors truputį vėl prisidėti prie mieliausio darbo, kurį dirbau daugelį metų Lietuvoje. Visiems linkiu labai geros, šiltos ir saulėtos vasaros.”

Visi mes linkime gražios vasaros mūsų mokinukams. Nepamirškite skaityti lietuviškas knygeles. O jei jų pritrūksite savo bibliotekoje, kreipkitės į mokytojas. ,,Lino” lituanistinė mokykla sėkmingai kaupia gražią Valerijos Sparkis vardo lietuviškų knygų biblioteką. Apie ją – tolimesniuose ,,Tulpės Times” numeriuose.

Turbūt pati laukiamiausia savaitė vasaros metu dideliam būriui Seattle lietuvių bendruomenės vaikų – trečioji rugpjūčio savaitė, kurios metu visi susirenka į ,,Lanko” stovyklą. Šių metų stovyklos vadovai Tonya ir Artūras Floria stovyklą planuoja jau ištisus metus. Daug šio darbo yra prie kompiuterio, tiesiog bendraujant su tėveliais ir vaikais, talkininkaujant latviams, ruošiant ,,Kuršos” stovyklavietę ateinančiai vasarai.

Kiekvienais metais lėšų surinkimas stovyklai – rimtas klausimas. Tačiau lietuviai Seattle nusiteikę rimtus klausimus spręsti kiek galima linksmiau. Į kugelio balių svetinguose Audriaus ir Aušros Vaštakų namuose susirinko galingas būrys valgytojų ir rėmėjų. Stalai lūžo nuo skirtingais receptais paruoštų kugelių. Čia puikavosi ir tradicinis kugelis su spirgučiais, ir su paslėptomis vištienos kulšelėmis, ir ,,tvirtai” vegetariškas su cukinija. Padažiukai? Gardžiausi! Galėjai rinktis kvapnius spirgučius, svogūnėlius ar pirmąjį apdovanojimą gavusį grybų padažą. Negana to, mūsų kepėjos prikepė gardžiausių sausainių, pyragaičių, tortų, kuriuos pirkdami vėlgi rėmėme stovyklą. Tokią pačią misiją atliko ir ,,Kalnapilio” alus. Aukų dėžutė smagiai pildėsi. Su bendruomenės rėmėjų pagalba galėsime šįmet išbandyti naujus projektus – žiesime puodus ir kepsime naminę duoną. Laukiame Jūsų!

Visa ši ,,Tulpė Times” tiesiog bruzda nuo minčių ir nuotraukų primenančių, kad į Boston Lietuvių tautinių šokių šventę iš Seattle išskrenda 59 šokėjai. O kur dar jaunųjų šokėjų tėvėliai ir žiūrovai? Pasilikusieji namie, neturės su kuo net puodelio kavos išgerti. Seattle ištuštės. Džiaugiamės, kad dar prieš išvažiuodami savo pabaigtus šokius galėjome parodyti jau tradiciniame ,,Baltic Rites of Spring” festivalyje. Ypač gerai jautėsi jauniausieji ,,Labas” šokėjai. Tai buvo vaikams rimta generalinė repeticija. Dar kartą norim dėkoti ,,Labas” vadovei Austinai De Bonte, ,,Lanko” vadovei Neriai PalūnieneiPupiūtei ir ,,Lietučio” vadovei Zitai Petkienei. Dabar tik liks laukti atgarsių iš šventės!

,,Tulpė Times”,
2012 m. birželis, nr. 2


Mokyklos įkūrėja ir mokytoja Inga Dabašinskaitė su savo auklėtiniais.
Baigėsi pirmieji Seattle lietuvių lit. mokyklėlės ,,Linas” metai.

Seattle lietuviai tradiciniame ,,Baltic Rites of Spring” festivalyje.
Kugelio balius