matul
Algio Vaškevičiaus nuotraukos

Marijampolėje – palaimintojo J. Matulaičio atlaidų dienos

ALGIS VAŠKEVIČIUS
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

Praėjusį sekmadienį Marijampolėje baigėsi palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio minėjimo oktava, šiemet sutapusi su evangelinės žinios Lietuvai tūkstantmečiu ir marijonų vienuolijos atnaujinimo šimtmečiu. Daugiau kaip savaitę Sūduvos krašto sostinė buvo tapusi visos Lietuvos maldininkų centru.

Marijampolės švento arkangelo Mykolo bazilika kasmet antrąjį liepos dešimtadienį, minint palaimintojo beatifikacijos metines, tampa svarbiausia Vilkaviškio vyskupijos bažnyčia – į čia suplūsta maldininkai iš visos Lietuvos, sulaukiama ir piligrimų iš Lenkijos. Šiais metais sukanka 22-eji metai nuo J. Matulaičio paskelbimo palaimintuoju.

matulŠį kartą Marijampolę aplankė ir gausus piligrimų būrys iš Lenkijos, Varmijos-Mozūrijos krašto. Nepaisydami karšto oro ir lietaus, įvairaus amžiaus piligrimai, nešini vėliavomis, plakatais, pėsti per kelias dienas pasiekė Marijampolę, čia dalyvavo palaimintojo J. Matulaičio iškilmėse, apsilankė jo tėviškėje Lūginės kaime netoli Marijampolės, o vėliau pėsčiomis iškeliavo į Vilnių, prie Aušros vartų. Jau devynioliktosios tokios kasmetės pėsčiųjų maldininkų kelionės dalyvius sveikinęs Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila dėkojo jiems už tikėjimo liudijimą.

Kiekviena oktavos diena buvo skirta įvairioms žmonių grupėms. Marijampolės bazilikoje melstasi už vaikus, už ligonius ir gydytojus, už „Caritas” ir socialinius darbuotojus, už Marijos legioną ir žiniasklaidos atstovus. Beveik kasdien šalia bazilikos esančiuose Marijampolės dramos teatro rūmuose rengtos konferencijos, kurių metu skaityti pranešimai apie palaimintojo gyvenimą ir nuveiktus darbus, apie laukiančius iššūkius.

Kiekvieną vakarą po pamaldų tikintieji rinkdavosi į agapę, o vakare laukdavo žygis į Lūginės kaimą, kur J. Matulaičio gimtinėje yra pastatyta Palaimintojo koplyčia. Čia visi telkėsi pamąstymui ir bendrai maldai, čia galėjo pajusti palaimintojo dvasią.

Vilkaviškio vyskupijos vyskupas emeritas Juozas Žemaitis bazilikoje pašventino keletą naujų votų – malonių ženklų, gautų užtariant palaimintajam. Votų skaičius čia nuolat didėja – jau ne vienas asmuo paliudija apie stebuklingus išgijimus, meldžiant palaimintojo J. Matulaičio globos. Tikintieji viliasi, jog pagaliau sulauks dienos, kai palaimintasis arkivysk. J. Matulaitis bus paskelbtas šventuoju.

Itin įsimintina buvo paskutinioji oktavos diena, kada buvo surengtos pagrindinės iškilmės. Praėjusį sekmadienį pamaldos prasidėjo palaimintojo koplyčioje, jose dalyvavo apie 60 dvasininkijos atstovų ne tik iš Lietuvos. Kartu meldėsi ir Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Minsko (Baltarusija) arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, Marijonų kongregacijos generalinis vyr. Jan M. Rokosz ir daugelis kitų.

Išklausę Vilkaviškio vysk. Norvilos pasveikinimą, gausiai į baziliką suplūdę tikintieji išgirdo ir popiežiaus Benedikto XVI sveikinimą, kurį perskaitė Apaštalinis nuncijus. Vėliau jis vadovavo šv. Mišių aukai Marijampolės bazilikoje. Kalbėdamas apie marijonų vienuoliją, jos generalinis vyresnysis Rokosz sakė, kad marijonų vienuoliai darbuojasi aštuoniolikoje pasaulio šalių, o Marijampolėje jų istorija siekia 250 metų. Kalbėdamas apie palaimintąjį arkivyskupą J. Matulaitį, svečias iš Lenkijos sakė, kad Dievas gali daug nuveikti per žmogų, net jeigu jis ir silpnos sveikatos. Pasibaigus pamaldoms, surengta padėkos procesija aplink baziliką, vėliau visi pakviesti į agapę, kurios metu grojo populiari ,,Jungėnų kaimo kapela”.

• • •

Palaimintojo J. Matulaičio oktavos dienomis vyko ir dar keletas renginių, sudominusių tikinčiuosius. Vienas jų – naujos knygos apie palaimintąjį pristatymas Marijampolės dramos teatre. Šią knygą parašė lenkų istorikas marijonas Tadeusz Gorski, išleido Marijonų centro leidykla.

T. Gorski daug metų ruošė mokslinį darbą apie marijonų vienuolijos istoriją ir palaimintąjį J. Matulaitį. Knygą sudaro trys dalys – „Jaunystė ir pirmieji darbai”, „Vilniaus vyskupas” bei „Lietuvos Respublikos Apaštalinis vizitatorius”. Apie knygos autorių į jos pristatymą susirinkusiems tikintiesiems papasakojo kunigas Vaclovas Aliulis, specialusis knygos redaktorius.

Dar vienas neeilinis renginys, vykęs oktavos dienomis – parodos apie palaimintąjį J. Matulaitį atidarymas Lietuvos prezidento Kazio Griniaus muziejuje, esančiame prie pat bazilikos. Šioje parodoje lankytojai gali išvysti ypatingų rodinių, kurie į Marijampolę atkeliavo iš Vatikano archyvų ir iki šiol platesnei visuomenei nebuvo matyti.

Tarp jų – ir J. Matulaičio mozaika, pagaminta Vatikano dirbtuvėse J. M. Rokosz užsakymu. Tai kopija mozaikos, puošiančios Marijonų kongregacijos rūmus Romoje. Šis rodinys visam laikui padovanotas Marijampolės bazilikai ir ateityje puoš vyskupijos muziejų, kurio įrengimo darbai jau pradėti.

Parodoje taip pat galima apžiūrėti dokumentus, liudijančius marijonų vienuolijos atnaujinimo kelią. Galima pamatyti ir palaimintojo drabužius, jo liturginius daiktus, vyskupo skeptrą su Mergelės Marijos, globojančios marijonus, statulėle. Čia yra ir jo rankų ir kojų įtvarai, kuriuos J. Matulaitis dėl kaulų džiovos turėjo nešioti daug metų. Stenduose galima pamatyti ir daugiau palaimintojo asmeninių daiktų iš Vatikano saugyklų – jo liturginius batus, kokių dabar vyskupai jau nenešioja, net kojines, taip pat piniginę, maldaknyges, rašiklius.

Palaimintojo J. Matulaičio atlaidai, šiemet sulaukę itin daug lankytojų, tikinčiųjų, piligrimų, truko net aštuonias dienas. O paroda dar veiks iki rudens.

matul

matul