matul
Naujasis muziejus pasakoja apie Palaimintąjį J. Matulaitį. A. Vaškevičiaus nuotr.

Minint Pal. arkivyskupo J. Matulaičio sukaktį
atidarytas jo vardo muziejus


ALGIS VAŠKEVIČIUS

Sekmadienį Marijampolėje baigėsi Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio (1871–1927) beatifikacijosalt minėjimo oktava. Visas aštuonias dienas vyko daug įvairių renginių, kuriuos užbaigė Lietuvos vyskupų aukojamos šv. Mišios ir Pal. J. Matulaičio muziejaus atidarymas marijonų vienuolyno patalpose.

Šiemet minėjimas buvo skirtas J. Matulaičio 140osioms gimimo metinėms, kartu minint ir 120 metų nuo to laiko, kai popiežius Leonas XIII paskelbė encikliką „Rerum Novarum”, davusią pradžią krikščioniškajai demokratijai Vakarų Europos šalyse.

Minėjimo oktavos išvakarėse surengtas piligriminis žygis nuo Marijampolės bazilikos, kur ilsisi Palaimintojo palaikai, iki jo gimtinės Lūginės kaime, šalia Marijampolės. Palaimintojo tėviškė ant Šešupės kranto nėra išlikusi, jos vietoje pastatyta įspūdinga koplyčia. Maždaug 8 kilometrų žygyje dalyvavo skautų, ateitininkų, krikščioniškojo jaunimo atstovai iš visos Lietuvos. Lūginėje jaunimui buvo surengta konferencija, po to ten vyko naktinė adoracija.

Liepos 10ąją po šv. Mišių už jaunimą prie Palaimintojo altoriaus buvo sudėtos naujos votos, susirinkusieji išgirdo naujus liudijimus apie palaimintojo užtarimu gautas malones. Kasmet tokių liudijimų vis daugėja, pašventinamos vis naujos votos, ir tikintieji karštai tiki, kad jau nebetoli ta diena, kai Pal. J. Matulaitis bus paskelbtas šventuoju.

Visą savaitę Marijampolės bazilikoje buvo meldžiamasi įvairiomis intencijomis. Pamaldose dalyvavo įvairių parapijų atstovai, J. Matulaičio draugijos skyrių nariai. Kartu meldėsi ir piligriminio žygio, kurio metu lenkų maldininkai iš Varmijos arkivyskupijos Olštyno mieste pėsti keliauja į Vilniaus Aušros vartus, dalyviai.

Per Palaimintojo minėjimo oktavą melstasi už katalikiškus judėjimus ir bendruomenes, už socialinius darbuotojus ir savanorius, švietimo ir žiniasklaidos darbuotojus, kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius, ligonius ir medikus, vaikus ir šeimas. Marijampolės marijonų gimnazijoje buvo rengiamos konferencijos apie bažnyčiai tenkančius iššūkius ir perspektyvas, valstybės ir bažnyčios vaidmenį užtikrinant piliečių teises ir pareigas bei kitomis temomis.

Pagrindinių pamaldų metu liepos 17ąją Marijampolėje apsilankė Vatikano nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Luigi Bonazzi, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Telšių vyskupas Jonas Boruta, kariuomenės ordinaras vyskupas Gintaras Grušas, monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir daug kitų aukštų dvasininkų. Savo pamoksle vyskupas J. Boruta papasakojo daug įdomių faktų iš Palaimintojo gyvenimo, koks jis buvo atlaidus, net ir suklydusiems kunigams, kiek daug įvairių problemų turėjo būdamas Vilniaus vyskupu 1918–1925 metais, prisiminė jo kelionę Čikagoje į 1926 metais vykusį eucharistinį kongresą.

Minėjimo proga išleistas naujas maldynas, kuris buvo padovanotas J. Matulaičio vardo parapijoms. Pagaliau atidarytas ir visų labai lauktas Palaimintojo muziejus šalia bazilikos esančio marijonų vienuolyno patalpose.

Pirmajame muziejaus aukšte pasakojama apie marijonų įsikūrimą Marijampolėje, apie grafienę Prancišką ŠčiukaitęButlerienę, kuri ir skyrė žemės marijonams prie Šešupės. Antrasis aukštas skirtas Palaimintojo asmenybei atskleisti. Jame – trys skyriai, iš kurių kiekvienas savaip įdomus.

Muziejaus administratorė vienuolė sesuo Viktorija Plečkaitytė sakė, kad lankytojus turbūt labiausiai domins Palaimintojo asmeniniai daiktai – jo rankos ir kojos įtvarai, nes nuo jaunystės J. Matulaitis buvo kamuojamas kaulų džiovos ir tokius įtvarus buvo priverstas nešioti. Čia taip pat galima pamatyti jo laikrodį, peiliuką, batą, piniginę, stalo įrankius.

Kita muziejaus dalis – įvairios nuotraukos ir dokumentai, pasakojantys apie J. Matulaičio veiklą. Lankytojai taip pat gali pasinaudoti modernia technologija ir dokumentus peržvelgti kompiuterių ekranuose. Sesuo Viktorija itin džiaugėsi, kad muziejui pavyko gauti trumputį – vos 3 minučių filmuką, kuriame įamžintas Palaimintasis.

Pirmieji naująjį muziejų apžiūrėjo Vatikano nuncijus L. Bonazzi, kuriam itališkai apie rodinius pasakojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kiti aukšti Lietuvos dvasiškiai. Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius skubėjo įdomiausius rodinius nufotografuoti savo mobiliuoju telefonu. Svečiams muziejus paliko gerą įspūdį, į jį iš karto plūstelėjo daug lankytojų.

Įspūdingi Palaimintojo atlaidai baigėsi agape ir liaudiškos muzikos koncertu marijonų vienuolyno kieme. Visi norintys dar galėjo pabendrauti, pasidžiaugti puikiu oru ir renginiu, kasmet sutraukiančiu daugybę tikinčiųjų.

Prieš keletą dienų Lietuvos vyskupai 2012 metus, kai bus minimos 25osios J. Matulaičio paskelbimo Palaimintuoju metinės, nutarė paskelbti Pal. arkivyskupo J. Matulaičio metais.

matu
Iškilmėse dalyvavo aukščiausi Lietuvos dvasiškiai

pilgrim
Piligrimų eisena į Palaimintojo gimtinę.

nunci

muse

Vatikano nuncijus arkivyskupas L. Bonazzi domėjosi muziejaus rodiniais.