Žvejojimas, arba kaip pritraukti investicijas (ir ne tik jas)

DALIA CIDZIKAITĖ

Liepos 19 dieną Lietuvos Prekybos biuro surengtame susitikime Čikagos centre su VšĮ ,,Investuok Lietuvoje” generaline direktore Milda Dargužaite, dvylika metų praleidusia Jungtinėse Amerikos Valstijose, paaiškėjo keletas svarbių dalykų.

Pirmas. Ne visi šiais laikais į Lietuvą sugrįžta gyventi, vedami patriotinių jausmų. Vienu iš tokių pavyzdžių kaip tik ir būtų Dargužaitė, kuri po septynerių metų darbo ,,Goldman Sachs” į Lietuvą sugrįžo dirbti valstybinį darbą – iš pradžių kaip Lietuvos Respublikos ūkio ministro patarėja, vėliau (ir iki šiol) – ,,Investuok Lietuvoje” gen. direktorė. Pasak Dargužaitės, sugrįžti ją paskatino jos pačios apsisprendimas dirbti kažką įdomesnio. Turbūt didesnį pasikeitimą Dargužaitės gyvenime vargu ar būtų buvę galima sugalvoti.

Antras. Įdomesnis darbas Lietuvoje nebūtinai turi būti apibrėžtas pinigine išraiška. Piniginį atlygį Dargužaitės atveju sėkmingai atsvėrė tokie, rodos, paprasti ir nereikšmingi dalykai kaip įdomus darbas, iššūkių ieškojimas, savo žinių ir sugebėjimų pritaikymas kitoje srityje. Metus pradirbusi Lietuvoje ,,Investuok Lietuvoje” gen. direktorė dėl tokio savo žingsnio nė kiek nesigaili, ji džiaugiasi, jog dabartinis darbas yra ne tik įdomus, itin daug apimantis, bet ir verčiantis nemažai mąstyti, nes visiems atvejams tinkamų ar jau paruoštų atsakymų investicijų srityje nėra.

Trečias. Geros žinios apie Lietuvą stoka. Dargužaitė prisipažįsta, jog, grįžusi į Lietuvą, ji suprato, kad iki tol visiškai nieko nežinojo apie Lietuvą. Pavyzdžiui, tik grįžusi ji sužinojo, kad tėvynėje yra įsikūrusi bendrovė ,,Barclays”. ,,Labai daug apie Lietuvą girdime iš žiniasklaidos ir paprastai – daug blogų dalykų, – mano Dargužaitė. – Bet Lietuvoje yra labai nemažai gerų dalykų, apie kuriuos, man atrodo, visi turėtume žinoti, ir tą žinią plačiau skleisti.” Todėl jos vadovaujama įmonė jau kuris laikas imasi naujos veiklos krypties – skleisti teigiamą informaciją apie Lietuvą. Lankydamiesi užsienyje, ,,Investuok Lietuvoje” atstovai stengiasi susitikti ir su vietos lietuvių bendruomenėmis bei papasakoti joms apie tai, kas šiuo metu Lietuvoje vyksta gero.

Ketvirtas. Žinojimas, kad Lietuva nėra tamsus kraštas, jau yra didelis pliusas. Lietuvoje metus išdirbusi Dargužaitė suprato, kad būdama Amerikoje galėjo daug daugiau nuveikti dėl Lietuvos, negu būdama Lietuvoje. Pavyzdžiui, dirbdama ‚,Goldman Sachs”, ji palaikė gerus ryšius su tos įmonės IT specialistais ir žmonėmis, kurie vienu metu sprendė, kur atidaryti naujus bendrovės padalinius. Galų gale apsistota ties Salt Lake City, JAV, ir Indija. ,,Man net nebuvo kilusi mintis pasiūlyti Lietuvą”, – prisipažino ,,Investuok Lietuvoje” gen. direktorė. Mokydamasi iš savo klaidų, Dargužaitė susirinkusius ragino prisidėti prie investicijų į Lietuvą pritraukimo – savo žiniomis, ryšiais (investitorių kalba kalbant, ,,padėti surasti kabliuką”) ar paprasčiausiu Lietuvos vardo paminėjimu.

Penktas. ,,Investuok Lietuvoje” jau gali pasidžiaugti keliais gražiais bendradarbiavimo su lietuvių bendruomenėmis užsienyje pavyzdžiais. Vienas tokių – Londone, Jungtinėje Karalystėje, susibūrusi 200–300 lietuvių grupė, pasivadinusi ,,Lithuanian City of London Club”. Dargužaitė prisimena, kaip po panašaus, kaip šis, čikagiškis, susitikimo Londone ji sulaukė užklausimo, kaip jos vadovaujama įmonė ir lietuvių klubas galėtų bendradarbiauti. Šiuo metu dirbama ties projektu, kaip ,,Lithuanian City of London Club” savanoriškumo pagrindais galėtų tapti „Investuok Lietuvoje” atstovu Londone. Antras pavyzdys – LR ambasada Suomijoje, kuri kartą per savaitę ,,Investuok Lietuvoje” atsiunčia ekonomines žinutes apie tos šalies įmonių ateities planus. ,,Suomijos ambasada man yra pavyzdys, kaip turėtų dirbti visos Lietuvos ambasados; to mes norėtume sulaukti ir iš pavienių asmenų. Mums to užtektų”, – sako Dargužaitė.

Šeštas. Ieškok lietuvio. Labai dažnai sėkminga investicija yra paremta vieno gero ryšio, arba kabliuko, suradimu. Nors vieno recepto, kaip tą kabliuką surasti, Dargužaitė neturi, jos pačios ir ,,Investuok Lietuvos” patirtis bei sėkmės istorijos rodo, jog prie tokios istorijos ,,nagus yra prikišęs” lietuvis ar lietuvių kilmės žmogus. Tai galioja tiek ,,Barclays”, tiek „Western Union” ir kitų užsienio investicijų sėkmingam atėjimui į Lietuvą. Maža to, visos Lietuvoje investavusios užsienio įmonės ne tik kad buvo patenkintos rastomis verslo sąlygomis, bet po kelių metų nusprendė plėstis. Tai labai iškalbingas faktas.

Septintas. Lietuva neišnaudoja visų savo galimybių, ypač JAV. Pavyzdžiui, nors daugiausia lietuvių gyvena JAV, šios šalies investicijų Lietuvoje kol kas yra mažiausia. Kodėl? Dargužaitės nuomone, šiuo atveju ir vėl reikia kalbėti apie Lietuvos žinomumo Amerikoje stoką. ,,Todėl, – ragino ji susirinkusius, – iš jūsų pusės mums užtektų ir gero Lietuvos vardo paminėjimo kitiems, net jei tai ir įvyktų prie alaus bokalo.”

Susitikimui artėjant į pabaigą, vienas jos dalyvių pastebėjo: ,,Visi mes esame žvejai.” Taip sakydamas, jis greičiausiai neturėjo omenyje gausių šio žodžio nuorodų ir aliuzijų į Šv. Raštą. Nors, kaip parodė susitikimas su ,,Investuok Lietuvoje” gen. direktore Dargužaite, ir šiais laikais šis žodis bei su juo susijusi veikla aprėpia kur kas daugiau, nei matyti plika akimi.