DAUGIAU DĖMESIO LAUKIA
IR ,,PASAULIO LIETUVIS”


Pranešimas, skaitytas XIII PLB seime, vykusiame Vilniuje liepos 8–10 d.

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
„Pasaulio lietuvio” redaktorè
pl
Žurnalas „Pasaulio lietuvis” (PL) leidžiamas nuo 1963-iųjų, taigi, jau 46 metai. Ilgą laiką žurnalas buvo leistas JAV. 2003 metais šią naštą buvo prisiėmusi Lenkijos Lietuvių Bendruomenė su redaktore Živile Makauskiene; po trejų metų žurnalas atkeliavo į Lietuvą. Rengiamas Vilniuje, bet ir toliau spausdinamas Punske, „Aušros” spaustuvėje. PL leidimą perėmiau 2006 m. lapkričio mėnesį.

Per metus išleidžiama 10 PL numerių. Redakciją sudaro: Vilniuje gyvenantys – redaktorė, kuri parengia medžiagą ir palaiko ryšį su autoriais, maketuotojas Daumantas Girininkas; Punske – sekretorė Aldona Janušonytė, kuri išsiuntinėja žurnalą prenumeratoriams ir palaiko ryšį su jais.

Visą žurnalą galima perskaityti internete, PLB puslapyje, adresu: http://www.plbe.org/plietuvis. Internetinį PL variantą tvarko Sigitas Birgelis.

Šiuo metu PL žurnalo spausdinama 600 egz., iš jų 500 užsako prenumeratoriai, 100 – siunčiama veltui, tarp jų – Rytų Europos ir Rusijos Lietuvių Bendruomenėms.

Prenumeratoriai mažėja labai sparčiai. Priežastys – senieji prenumeratoriai, kurių daugiausia gyveno PL žurnalo kilmės šalyje JAV, miršta arba nebepajėgia skaityti ir atsisako, o naujieji emigrantai žurnalu nesidomi. Internetinį variantą per mėnesį atsidaro apie 1,500 lankytojų.

Norint pakelti spausdinamo žurnalo skaičių, reiktų stiprinti reklamą. Kadangi dabartinės sudėties redakcija neturi nei kūrybinių, nei finansinių pajėgumų ir negali užsiimti žurnalo reklama, manau, kad naujoji PLB valdyba turėtų įsteigti reklamos skyrių, į kurį galėtų įeiti bent po vieną žmogų iš kiekvienos Lietuvių Bendruomenės. Šis skyrius galėtų būti atsakingas ir už informacijos apie Bendruomenę pateikimą redakcijai.

***
Šiek tiek apie redakcijos darbą ir informacijos sklaidą. Vieną žurnalo medžiagos dalį sudaro informacija iš kraštų, kitą dalį – Lietuvos institucijų, kaip nors susijusių su išeivija, veikla, galinti būti naudinga ar įdomi užsienio lietuviams, trečią – sudaro probleminiai straipsniai.

Žurnalas tokiai solidžiai organizacijai kaip PLB yra pernelyg kuklus, nors, kita vertus, jis ir taip nelengvai užpildomas, nes toli gražu ne visos Lietuvių Bendruomenės atsiunčia informaciją apie savo veiklą. Kadangi Bendruomeninis darbas nėra apmokamas, nedrįsčiau priekaištauti arba bent įvardyti tų kraštų, kurie nebendradarbiauja su redakcija.

Noriu pasidžiaugti kraštais, kurie aktyviai rašo ir įdomiai pasakoja apie veiklą ir savo žmones. Dėkoju Estijos, JAV, Kanados, Australijos, Rusijos, kai kurių kitų kraštų kolegoms, ir ypač Pietų Amerikos lietuviams. Iš tiesų jaučiu, kad PL ten labai reikalingas, kad kiekvienas numeris juos džiugina, o mane džiugina jų žinios ir pietietiškas temperamentas.

Per tuos pustrečių metų sutikau (dažniausiai neakivaizdžiai – internetiniu ryšiu) puikių žmonių. Nuoširdūs ryšiai užsimezgė su Rusijos krašto Karelijos LB pirmininke Gitana Buivydaite, kuri kiekvieną kartą, kai mes susitinkame, arba kai aš gaunu iš jos laišką, sujaudina mane iki ašarų savo atsidavimu ir tikėjimu tuo, ką daro. Nastia Gliaudel iš Irkutsko – labai talentingas žmogus. LB Irkutsko pirmininkės netgi prašyčiau padėti Nastiai atvažiuoti kitais metais į Lietuvą – pasimokyti lietuvių kalbos, susipažinti su Lietuva. Ji ne tik audronesnusipelnė paskatinimo, bet gali atnešti Bendruomenei, o gal net ir Lietuvai daug naudos. Tokius žmones reikia palaikyti, nes įvertinimas labai svarbu.

Labai džiaugiuosi įsigijusi kolegę žurnalistę Vaidą Tomkevičiūtę, kuri iš Vengrijos rašo talentingas apybraižas apie žmones. Tai ypač reti atvejai. Būtent už apybraižas turiu būti dėkinga ir mokytojai Bronei Lipšienei iš Vokietijos Vasario 16-osios gimnazijos; Edvardui Šulaičiui ir jauniems veikėjams – Eugenijai ir Laurynui Misevičiams iš JAV; Rimai Žemaitytei iš Kanados...

Įdomios medžiagos ėmė teikti nedidelė, bet įdomi ir intelektualiai pajėgi Šveicarijos Lietuvių Bendruomenė, pradėjusi dažniau leisti savo laikraštį. PL redakcijai tai papildomas žinių šaltinis.

Ar reiktų toliau tęsti žurnalo leidimą? Vilniaus pedagoginio universiteto prof. Juozas Skirius, kurio mokslinio darbo tema yra užsienio lietuvių veikla, mano, kad toks leidinys reikalingas, nes jis fiksuoja žinias apie Bendruomenių veiklą, problemas bei poreikius. Ir tai yra vienintelis toks leidinys pasaulyje.