„Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje” pasiekė ir Lietuvą

ALGIS VAŠKEVIČIUS
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos


lukasMarijampolės kultūros centre ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje neseniai buvo pristatytas fotoalbumas „Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje”. Tai unikalus Jungtinėse Amerikos Valstijose dviejų tūkstančių egzempliorių tiražu išleistas fotoalbumas, kurio keli šimtai knygų atgabenta ir į Lietuvą.

Sumanymas išleisti tokį albumą, kuris supažindintų ir Lietuvos, ir Amerikos skaitytojus su JAV lietuvių istorija, lietuvių kultūriniais centrais, pirmosiomis lietuviškomis bažnyčiomis, vienuolynais, jaunimo stovyklomis, lietuviškomis kapinėmis, nekilnojamuoju turtu ir kitomis vertybėmis kilo Washington, DC gyvenančiam Amerikos Lietuvių Bendruomenės tarybos nariui ir Kultūrinio paveldo komiteto Amerikoje pirmininkui Algiui Lukui.

Pirmiausia A. Lukas su žmona, JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos pirmininke Dale Lukiene, jam daug padėjusia kuriant albumą, atvyko į Marijampolę, nes čia yra gimusi ir trumpai gyvenusi D. Lukienė.

Miesto kultūros centre įsikūrusios dailės galerijos salėje susitikęs su meno mylėtojais, kultūros, švietimo darbuotojais A. Lukas sakė, kad sumanymas išleisti tokį fotoalbumą kilo tada, kai Lietuvos kultūros ministerija nutarė sudaryti lietuviškų kultūros paminklų bei objektų Amerikoje, kuriuos reikia saugoti, sąrašą. Pasikvietęs į pagalbą buvusią ilgametę „Draugo” dienraščio vyr. redaktorę Danutę Bindokienę, jis ėmėsi tokio albumo, kurio didžiąją dalį nuotraukų pats ir nufotografavo.

„Kai pradėjau tokį objektų sąrašą sudarinėti, įsitikinau, kad daugelis objektų nyksta, lietuviškos bažnyčios Amerikoje uždaromos, ten esančios vertybės dūla rūsiuose, mažėja žmonių, kurie visu tuo paveldu rūpintųsi. Praeis keliolika metų, ir daug ko visai nebeliks, todėl norėjau bent fotoalbume įamžinti vertybes”, – pasakojo A. Lukas.

Knygos tekstas parašytas ir lietuvių, ir anglų kalbomis, tad ją galės skaityti ir kitų tautų atstovai.kult Fotoalbume sutilpo daugiau kaip 350 spalvotų nuotraukų, kurios užfiksavo įvairius vertingus ir įdomius lietuviško kultūros paveldo objektus Amerikoje.

Fotoalbumą pradeda Tado Kosciuškos paminklo, esančio Washington, DC, Lafayette parke, taip pat bronzinės didžiojo Lietuvos kunigaikščio Jogailos skulptūros, dabar stovinčios New York Centriniame parke, nuotraukos. Albume pateikta istorinė apžvalga apie lietuvius Amerikoje, prisimenant pirmąjį žinomą 1659 metais Amerikos krantus pasiekusį lietuvį Alexanderį Curtius-Kuršį, kuris įsteigė ir vadovavo pirmajai aukštesniajai lotynų mokyklai tuomečiame Naujajame Amsterdame (dabar – New York). Apie tai liudija lentelė ant namo ties New York birža, kurios nuotrauka taip pat yra albume.

Pirmoji lietuvių banga į Ameriką plūdo 1860–1940 metais. Daugelis jų XIX amžiaus pabaigoje–XX a. pradžioje dirbo Pennsylvania valstijos anglių kasyklose – istoriniai dokumentai liudija, kad 1915-aisiais ten vargo apie 90 tūkstančių lietuvių. Jie ten kūrė savo parapijas, įvairias draugijas ir organizacijas, statė bažnyčias, kurių tik nedaugelis išliko iki mūsų dienų. Skaičiuojama, kad 1930 metais Amerikoje gyveno apie 700 tūkstančių lietuvių.

Antroji jų banga, Amerikos krantus pasiekusi 1940–1989 metais, buvo taip pat didelė. Vien tik 1948 metais apie 30 tūkstančių lietuvių atvyko į Ameriką, daugiausia iš Vokietijos. Trečiosios, arba naujosios bangos emigrantų skaičius nėra žinomas, bet knygos sudarytojai teigia, kad jis siekia apie ketvirtį milijono. 2000 m. kultgyventojų surašymo duomenimis, Amerikoje gyveno 660 tūkstančių lietuvių arba lietuvių kilmės asmenų, o lietuvių duomenimis, šis skaičius gali siekti milijoną.

„Albume nerasite atskirų žmonių pavardžių – man labiau rūpėjo įamžinti JAV gyvenančių lietuvių kultūros reiškinius, tradicijas. Tą lietuvių kultūrinį paveldą kūrė dviejų pirmųjų imigracijos bangų atstovai, ir labai norėtųsi, kad naujausios bangos imigrantai pasistengtų išsaugoti tai, kas buvo sukurta”, – sakė A. Lukas.

Marijampolėje, kur gimė ir A. Luko senelė, svečias kartu su žmona apsilankė skulptoriaus Kęstučio Balčiūno dirbtuvėse ir apžiūrėjo čia kuriamą paminklą lietuvių kalbai ir tautai, kurį atidengti centrinėje miesto J. Basanavičiaus aikštėje numatyta rugsėjo pradžioje. Svečiams didelį įspūdį paliko didingas būsimas paminklas ir sumanymas taip įamžinti gimtąją kalbą.

Naująjį fotoalbumą jau pamatė ir tie, kurie apsilankė jo pristatymo renginyje Vilniaus Nacionaliniame muziejuje. Būtent šis muziejus turi teisę platinti albumą „Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje” Lietuvoje.