adamkus
Iš kairės: Zigmas Lydeka, Valdas Adamkus ir Andrius Kupčinskas. Jono Petronio (VDU) nuotr.


Lietuvoje įsteigta pirmoji Prezidentinė biblioteka-muziejus

RENATA NOVOGRECKAITĖ

Po apsilankymo Jungtinėse Amerikos Valstijose Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) akademikai pasiūlė steigti pirmąją Prezidentinę biblioteką-muziejų Lietuvoje. Kauno miesto tarybai pritarus, 2011 metų vasario 15 dieną buvo pasirašyta pirmoji Viešosios įstaigos Prezidento Valdo Adamkaus Prezidentinės bibliotekos-muziejaus steigimo sutartis. Ją pasirašė prezidentas Valdas Adamkus, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir VDU rektorius Zigmas Lydeka. Biblioteka-muziejus bus įkurta istoriniame pastate, kuriame pirmosios Lietuvos nepriklausomybės metais dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (S. Daukanto g. 25, Kaune).

VDU ir prezidento ryšiai

Prezidentas V. Adamkus yra VDU Atkūrimo tarybos garbės narys, VDU garbės daktaras ir VDU Tarybos pirmininkas. „V. Adamkus aktyviai dalyvavo atkuriant VDU, šį universitetą matė be stereotipų, dinamišką, kuriame buvo galima kurti, ieškoti. Jau keletą kartų prezidentas lankėsi VDU ir skaitė viešas paskaitas studentams, dalijosi per gyvenimą sukaupta patirtimi. V. Adamkus prisidėjo ir prie VDU Lietuvių išeivijos instituto atsiradimo. Prezidento domėjimasis universiteto gyvenimu, jo parama ir rūpestis buvo jaučiami nuo atkūrimo iki pat dabar, jam tapus VDU Tarybos pirmininku”, – apie VDU ir prezidento V. Adamkaus ryšius pasakojo universiteto rektorius Lydeka.

Bibliotekos-muziejaus turtai

Biblioteką-muziejų nutarta steigti Kaune neatsitiktinai – čia prezidento V. Adamkaus gimtinė, praleisti pirmieji metai mokyklos suole. Daugiau kaip 200 kv. m. plotą užimsiančioje bibliotekoje-muziejuje bus saugomas V. Adamkaus visuomeninės ir politinės veiklos palikimas. Bibliotekoje bus saugomi prezidento asmeniniai archyvai, svarbūs ne tik Lietuvos, bet ir emigracijos istorijos tyrinėjimams. VDU rektorius biblioteką-muziejų įsivaizduoja kaip gyvą, dinamišką erdvę, į kurią ateinama, skaitoma, diskutuojama, tiriama, studijuojama. Pats V. Adamkus sakėsi bibliotekai atiduosiąs asmeninius laiškus iš jaunystės, nuotraukas, visuomeninės veiklos dokumentus, asmeninę biblioteką, surinktus meno kūrinius iš viso pasaulio. Dešimties metų prezidentavimo dokumentai, pasirašytų sutarčių, pasiūlytų ir priimtų įstatymų kopijos bus sukauptos vienoje vietoje, kad ši informacija būtų išsaugota ateities kartoms, istorikams, studentams.

Vadovaujantis Amerikos prezidentinių bibliotekų principu, Lietuvos muziejuje planuojama turėti ir oficialių priėmimų metu vilkėtus rūbus, bandomas atkurti autentiškais baldais prezidento darbo kambarys. „Pats populiariausias rodinys Prezidentinėse bibliotekose JAV – lėktuvų ekspozicijos ir pirmosios ledi suknelės. Kadangi V. Adamkus savo lėktuvo neturėjo, tai prižadėjo muziejui padovanoti Almos Adamkienės per oficialius priėmimus vilkėtas suknias”, – apie muziejaus ypatumus kalbėjo Prezidentinės bibliotekos-muziejaus steigėjų paskirtas vadovas Arūnas Antanaitis.

Prezidentinės bibliotekos-muziejaus reikšmė

Bibliotekos-muziejaus veiklos tikslai: V. Adamkaus visuomeninės ir politinės veiklos palikimo saugojimas ir pristatymas visuomenei, intelektualinio palikimo publikavimas bei sklaida; prezidento visuomeninės ir politinės veiklos tyrimai, tyrimų skatinimas ir rėmimas, stipendijų Valdo Adamkaus veiklos tyrėjams steigimas. „Prezidentinės bibliotekos atsiradimas yra reikšmingas tiek Kaunui ar Lietuvai, tiek pasauliui. Biblioteka-muziejus buvo įsteigta ne prezidentui ar universitetui, bet pasaulio lietuviams, visiems žmonėms, kuriems Lietuva įdomi. Atkurtos Lietuvos laikotarpis gausus įvykių, žmonių prasme, ir jei dabar to neišsaugosime, ateityje gali būti mėginama interpretuoti ar net spekuliuoti informacija – norima kuo daugiau išsaugoti ir palikti ateičiai”, – apie bibliotekosmuziejaus reikšmę kalbėjo VDU rektorius.

Apie Prezidentinės bibliotekos-muziejaus reikšmę studentams kalbėjo jos vadovas, VDU doktorantas A. Antanaitis: „Ši institucija kuriama tam, jog studentai būtų paskatinti rinktis Lietuvių išeivijos studijas, tirti išeivijos literatūrą, menininkus, organizacijas, politines veiklas, pačią bendruomenę. Tikimės, jog šioje bibliotekoje-muziejuje sukaupta medžiaga paskatins studentus domėtis Lietuvos vidaus ir užsienio politika rezidento V. Adamkaus kadencijų 1998–2009 m. metu.’’

Reikalinga parama

Tiksli data, kada biblioteka-muziejus atvers duris visuomenei dar nėra žinoma. Nors buvo gautas pastatas iš Kauno miesto savivaldybės, tačiau jis neatidėliotinai reikalauja remonto. „Šiuo metu vyksta formalumų tvarkymai, renkami žmonės bibliotekos-muziejaus valdybai, baigiama burti savanorių komanda. Kadangi biudžetinės lėšos nebus naudojamos bibliotekos-muziejaus reikmėms, pirmiausia planuojame užsiimti finansų paieška – privačių rėmėjų lėšos bus svarbiausias šios įstaigos finansinis šaltinis. Surinkus lėšas bus pradėta bibliotekos-muziejaus pastato atnaujinimas, rengiamos archyvo patalpos, nedidelės salės paskaitoms ir renginiams”, – apie artimiausius darbus kalbėjo Prezidentinės bibliotekos-muziejaus vadovas A. Antanaitis.

Lietuvoje nėra Prezidentinių bibliotekų steigimo tradicijos. Baiminamasi dėl ilgai užtruksiančios paramos paieškos Prezidentinės bibliotekos-muziejaus atnaujinimui. „Prezidentinės bibliotekos sąvoka yra aiški ir suprantama Amerikos lietuviams. Tikriausiai daugelis jų ne kartą yra buvę prezidentinėse bibliotekose. Tuo tarpu Lietuvoje šis modelis yra visiškai naujas dalykas. Visų pirma, Lietuvoje nėra prezidento paveldo išsaugojimo tradicijos, tad ši Prezidentinė biblioteka-muziejus yra naujos tradicijos kūrimo pradžia. Perimame šį modelį iš JAV, nes manome, kad ši tradicija, patikint istorinį paveldą universitetui ir jam dirbant su studentais, moksleiviais, visuomene, yra teisinga. Tačiau bijome numatyti, kaip greitai pavyks surinkti reikiamas lėšas pastatui atnaujinti. Mums yra brangi kiekvieno lietuvio, kuriam brangūs prezidento V. Adamkaus politikos, kultūriniai idealai, dovana ir auka’’, – kalbėjo A. Antanaitis.

Prezidentinės V. Adamkaus bibliotekos-muziejaus rėmėjų aukų laukiama žemiau nurodyta sąskaita. Svarbus kiekvieno indėlis. Viešoji įstaiga Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus (LT65 7044 0600 0769 1028; AB SEB bankas; BIC CBVI LT 2X).

Renata Novogreckaitė – Vytauto Didžiojo universiteto Žurnalistikos magistrantūros studentė.


adamkus