grig
Jungtinis choras paruošė įspūdingą programą.
A. Vaškevičiaus nuotr.

Grigališkojo choralo savaitę baigė įspūdingas koncertas

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Marijampolėje liepos pabaigoje vyko šeštus metus iš eilės rengiama Grigališkojo choralo savaitė, kurios dalyviai mokėsi šio tradicinio viduramžių bažnyčios giedojimo ir tobulino savo įgūdžius.

Toks renginys penkerius metus iš eilės buvo rengiamas Pažaislio vienuolyne Kaune, bet šiemet dėl ten vykstančių restauravimo darbų buvo nutarta persikelti į Vilkaviškio vyskupijos pastoracinį centrą, kuris įsikūręs dalyje marijonų vienuolyno Marijampolėje. Šiemet į grigališkojo choralo vasaros akademiją susirinko net 58 dalyviai – muzikos mokytojai, vargonininkai, bažnytinių grigališkųjų ir kitų chorų choristai, visi, kurie domisi šiuo tradiciniu viduramžių bažnyčios giedojimu. Lietuvoje jis išpopuliarėjo maždaug prieš du dešimtmečius.

Savaitės metu buvo klausomasi teorinių paskaitų, vyko grigališkojo choralo, katalikų liturgijos kursai, praktiniai giedojimo užsiėmimai, dalyvauta liturginėse valandose, Mišiose. Vieną dieną visi dalyviai lankėsi Palendrių šv. Benedikto vienuolyne, kurio atstovai broliai benediktinai, puoselėjantys grigališkojo choralo tradicijas, taip pat dalyvavo šioje savaitėje. Jos metu liturginės valandos buvo giedamos ir Mišios aukojamos lotynų kalba.

scweRenginio dalyviai itin džiaugėsi, kad jiems vyriausiuoju mokytoju į Marijampolę pavyko pasikviesti teologą, muziką iš Vokietijos Alexander Markus Schweitzer. Tai itin autoritetingas pedagogas, baigęs Popiežiškąjį sakralinės muzikos institutą Romoje, vadovavęs chorams Italijoje, Vokietijoje, o nuo 1998 m. yra Norvegijos Oslo miesto katalikų katedros grigališkojo vyrų choro „Consortium vocale’’ vadovas. Jis taip pat yra grigališkojo choralo studijų asociacijos valdybos narys, Katalikų biblijos federacijos generalinis sekretorius.

Savaitės metu su jos dalyviais dirbo ir kiti pedagogai – paskaitas apie liturgiją ir choralo interpretaciją skaitė Lenkijos Poznanės arkivyskupijos liturginės muzikos komisijos pirmininkas kunigas Mariusz Bialkowski, savaitės dvasios tėvu buvo kunigas Vilius Sikorskas, Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno kunigų seminarijos dėstytojas. Mokytis giedoti padėjo Lietuvos grigališkųjų chorų vadovai.

Visą savaitę įtemptą ir įdomų darbą vainikavo koncertas visuomenei Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo prokatedroje. Jam jungtinis savaitės dalyvių choras, susibūręs į grigališkąjį chorą „Cantores Montis Pacis’’, vadovaujamą Schweitzer, parengė programą, skirtą Švč. Mergelei Marijai „Marija – žodžio įkūnytoja’’.

Šis choras susiburia ir dažniau, ypač liturginių švenčių ir apeigų metu – per Devintines Vilniuje, Šv. Pranciškaus atlaidus bernardinų bažnyčioje Vilniuje ir kt. Praėjusiais metais šis choras su vargonininku Baliu Vaitkumi koncertavo Pažaislio muzikos festivalyje, taip pat Poznanėje, Prancūzijoje – Paryžiuje ir Le Mans miestuose.

Šįkart grigališkojo choralo giesmės suskambėjo įvairiomis spalvomis ir atlikėjų sudėtimis – nuo solistų, vyrų ar moterų kantorių grupių iki jungtinio savaitės dalyvių choro. Įspūdingai nuskambėjo ir baigiamoji giesmė „Salve Regina’’, po kurios gausiai į prokatedrą susirinkę klausytojai atsistoję plojo atlikėjams.

Koncertą paįvairino ir vargonų muzika – Tarptautinio M. K. Čiurlionio konkurso laureatė Jurgita Kazakevičiūtė atliko XX amžiaus prancūzų kompozitorių – pripažintų vargonų muzikos kūrėjų Naji Hakim, Olivier Messiaen, Marcel Dupre kūrinius.

Algis Vaškevičius – Lietuvos žurnalistas, ,,Draugo” bendradarbis.