Raimonda Masiulytė iš Airijos. Agnė Giedraitytė iš Čikagos.
Ramunės Kubiliūtės nuotraukos

Pasaulio lietuvių vienybės diena Kaune
Užsienio lietuvių koncertas

Ramunė Kubiliūtė

Rengti kultūrinį renginį vasaros metu gali būti rizikinga. Jei jis vyksta lauke, gali lyti ar būti karšta. Jei jis rengiamas viduje, kartais sunku pritraukti vasarojančius bei atostogaujančius žmones. Tačiau liepos 17 d. Kauno valstybiniame muzikiniame teatre vykęs užsienio lietuvių koncertas neapvylė nei rengėjų, nei žiūrovų. Į nemokamą koncertą, užtrukusį dvi valandas be pertraukos, suplaukė kauniečiai, miesto svečiai ir specialiai į Kauną atvykusieji. Koncertą organizavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB),  jis buvo skirtas Pasaulio lietuvių vienybės dienai bei Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui.

Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno muzikinis teatras sutiko padėti organizuoti PLB darbinę dienotvarkę (PLB ir PLJS Kraštų valdybų pirmininkų suvažiavimą Kaune) ir  šventinę programą. Liepos 17 d. vakaro koncertą rėmė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Kelis mėnesius PLB skelbtas koncertas su kvietimu „Švęskime Pasaulio lietuvių vienybės dieną kartu” buvo sėkmingai įgyvendintas. Išankstinės reklamos dėka, salė buvo pilna šventiškai nusiteikusių žiūrovų. Renginys sulaukė ir Lietuvos žiniasklaidos dėmesio (štai Urtės Januškevičiūtės reportažas www.15min.lt/ puikavosi vaizdžiomis renginio nuotraukomis, ypač įdomūs buvo už scenos daryti kadrai).

Talentų puokštė iš viso pasaulio

Scenos ekrane plevėsuojančios Lietuvos trispalvės fone PLB pirmininkė Danguolė Navickienė tarė sveikinimo žodį. Iš ekrano prabilo ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, perduoti Švietimo ministro Dainiaus Pavalkio, Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus ir Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko sveikinimai. Koncerte dalyvavo LR Prezidentas Valdas Adamkus su žmona, Kauno universitetų rektoriai, Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius bei daugelis kitų svečių.

Koncertą su daina „Šlama šilko vėjas” pradėjo talentinga jauna dainininkė Agnė Giedraitytė. Ji gimė 2001 metais Kaune, bet nuo vienerių metų gyvena Čikagos apylinkėse, tad čikagiečių laikoma „sava”. Koncertą užbaigė Lietuvoje gimusi ir išsimokslinusi, bet jau daug metų JAV gyvenanti dainininkė ir kompozitorė Gintarė Jautakaitė su populiaria savo daina „Viešpaties lelija”. Kiti programos dalyviai – talentingi įvairių amžių atlikėjai, lietuviai, gyvenantys įvairiuose kraštuose: dainininkė Raimonda Masiulytė iš Airijos,  klarnetistas Antanas Makštutis iš Anglijos, Ritos Tamošiūnaitės-Mačiulaitienės ir Birutės Šiaulytės-Kymantienės duetas iš Australijos, kolektyvas „Šaltinėlis” iš Maskvos, skaitovas Ivan Oparin, dainininkė Julija Simonova bei moterų ansamblis „Neringa” iš Sankt Peterburg, vaikų ansamblis „Žemčiužinki” iš Irkutsko, vyrų ansamblis „Pėnkė vaikee” iš Kaliningrado, Latvijos folkloro ansamblis „Rasa” iš Latvijos, Punsko krašto ansamblis „Klumpė” , pianistai Vilija Poškutė ir Tomas Daukantas iš  Šveicarijos, dainininkė Vilija Mozuraitytė iš Vokietijos.

Žurnalistė U. Januškevičiūtė pastebėjo: „Dauguma scenoje pasirodžiusių atlikėjų vilkėjo lietuviškus tautinius drabužius ir atliko lietuvių liaudies kūrinius bei šokius”. Iš tiesų taip ir buvo, bet išgirdome ir klasikinės muzikos bei modernios muzikos kūrinių. Atlikėjams koncertuojant ekrane buvo rodomi jų gyvenamų kraštų vaizdai (nors jie  gal per greitai keitėsi, atitraukdami dėmesį nuo pačių atlikėjų). Koncertas buvo užbaigtas visų – atlikėjų ir žiūrovų – kartu sugiedota „Lietuva brangi”.

Užsienio lietuviai neapvylė

Reikia tikėtis, kad visi norintys pateko į teatrą, nepaisant tam tikrų mažų nesklandumų prieš koncertą (gal rengėjai nesitikėjo tiek dalyvių, kad nesuorganizavo sklandesnio įėjimo į salę ir balkonus?). Tačiau pats koncertas  gražiai pasisekė. Buvo daug žmonių salėje ir visuose balkonuose,  o tuščių vietų beveik nesimatė. Reikia tikėtis, kad koncerte dalyvavusieji atlikėjai, atkeliavę iš įvairiausių pasaulio vietovių, pajuto žiūrovų palaikymą ir apgailestavimą, kad kiekvienam buvo skirta labai nedaug laiko scenoje pasidalinti savo talentu. Nepavydėtinas buvo koncerto organizacinio komiteto darbas, kviečiant ir atrenkant įvairiuose kraštuose gyvenančius lietuvius atlikėjus. Tenka nulenkti galvą  prieš atlikėjus ir koncerto režisierių, koordinatorę, visus atsakingus už gražų programos leidinį, o taip pat reklamą, lėšų telkimą, logistiką, kvietimus. Padėka priklauso ir buvusiam Užsienio reikalų ministrui, Seimo nariui Audroniui Ažubaliui, kuris, pasak žurnalistės U. Januškevičiūtės, buvo tas, kuris pasiūlė šios dienos minėjimo rengimą. Atrodo, kad išsipildė koncerto programos leidinyje PLB pirmininkės Danguolės Navickienės išsakytos viltys – „Dalinkimės pasididžiavimu, kad Lietuva turi daug didvyrių. Nesvarbu kur gyventume, mus riša bendra kalba bei pagarba savo ainiams ir jų paveldui”.


Prieš koncertą sveikinimo žodį tarė LR Prezidentas V. Adamkus ir PLB pirm. D. Navickienė.Koncerte dalyvavo lietuvių šokių kolektyvai iš įvairių  pasaulio šalių.