stovykla

Žmogus bažnyčioje kaip savo namuose…

Krikščioniška-labdaringa jaunimo stovykla Lietuvoje Vanagai-2009

Tokiomis mintimis Čikagos evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos kunigas Liudas Miliauskas pasitiko stovyklos dalyvius Lietuvoje, Vanagų kaime. Vanagų stovykloje kasmet be užmokesčio dirba didžiulis būrys žmonių. Pažiūrėjusi video ištraukas iš stovyklos kasdienybės, pamačiau stiprią jaunų žmonių bangą. Jaunimas visais laikais ieško savęs. Vanaguose jie jautėsi savi, kaip kun. Liudas sako: ,,Žmogus bažnyčioje kaip savo namuose. Visi jie atvažiavo kurti, džiaugtis, pasirodyti ir pasiimti to, ką jie čia sukūrė, pajuto.” Jaunųjų dainose ir giesmėse skambėjo: ,,Atvykom padėkoti Tau už meilę mums, aš taip laimingas, kad Tu atėjai į mano gyvenimą”, ,,Dievas yra meilė – Jis myli mane.” Galime tik stebėtis, kad už paaukotus žmonių pinigus tokia stovykla jau vyksta metai iš metų. Žmonės sudeda savo meilę ir darbą tokiam bendravimui ir augimui.

Visi suprantame, kiek reikia energijos, noro ir kantrybės taip gerai viską surengti, kad reiklų ir ieškantį jaunimą trauktų sugrįžti atgal. Juk – tai savaitei judraus žmogaus perkeltas gyvenimas su pusryčiais, pietumis ir vakariene, poilsiu ir pramogomis, taika ir bendravimu. Puiku! Žmonės laimingi čia, Vanaguose!

Esame dėkingi visiems rėmėjams. Dėkingi kun. L. Miliauskui, kuris kaip paukštis skrenda kasmet į tėviškės laukus sukviesti visus norinčius vienytis į gėrio ir džiaugsmo vietą Lietuvoje, Klaipėdos rajone, Vanagų kaime.

Lena Maksimavičienė

Vanaguose šurmulys prasidėjo jau birželio 28 dieną – iškilmingomis pamaldomis buvo minimas Vanagų bažnyčios šimtmetis. Po pamaldų šurmulys nesiliovė, nes į 12-ąją Vanagų stovyklą pradėjo rinktis pagalbininkai, kurie dvi dienas statė, dirbo ir kūrė, kad pasiruošę ir su šypsenomis pasitiktų stovyklautojus.

Jau nuo ankstyvo trečiadienio ryto Vanagų bažnyčios kiemas prisipildė vaikų klegesio. Šiemet stovykloje dalyvavo daugiau nei 500 dalyvių, kurie, kaip ir kiekvienais metais, tikėjosi ne tik smagiai praleisti laiką, bet ir šį tą išmokti. Nors orų prognozės džiugino, tačiau kaipgi Vanagų stovykla be lietaus? Smagiai šniokštė lietutis, kai kunigai Mindaugas Žilinskis, Remigijus Šemeklis, Liudas Miliauskas ir vyskupas Mindaugas Sabutis iškilmingomis pamaldomis atidarė stovyklą, kuri, tikime, ne vienam stovyklautojui bei vadovui paliko smagius, neišdildomus prisiminimus.

Jau pirmąją dieną stovyklautojų laukė keturi – Beverstedt ev. liut. bažnyčios pučiamųjų instrumentų orkestro, atlikėjo „Mino” ir „Tina Dance” šokėjų, perkusininko Ramzi nuotaikingų ritmų ir grupės ,,Accident” koncertai bei stovyklos vadovų prisistatymas. Savaime suprantama, kad tokią dieną niekam neteko nuobodžiauti.

Nuo pat ankstyvo ketvirtadienio ryto vaikai buvo pakviesti pasiklausyti pamokėlių apie Dešimt Dievo įsakymų. Tris dienas mokymus apie vieną ar kelis iš įsakymų vedė kunigai R. Šemeklis, M. Žilinskis, L. Miliauskas, Jonas Liorančas, Ridas Tamulis ir Romualdas Liachavičius. Vienos pamokėlės sulaukė gausių plojimų, kitos – daugybės diskusijų, bet svarbiausia, kad daugelio vaikų galvose ir širdyse išliko įdomios mintys bei paaiškinimai. Pamaldėlių įvairovė bei giesmės daugeliui palietė širdį, pasak kun. L. Miliausko, ne vienas per Vanagų stovyklą „dvasiškai pasigalando”.

Po pietų visi vaikai turėjo galimybę dalyvauti sporto ir meno būreliuose, bendrauti bei žaisti grupėse, o tie, kuriems oras pasirodė per karštas, gaivinosi besitaškydami vandeniu.

Per likusias dienas stovyklautojams koncertavo Teologijos centro choriukas ir Šilutės evangelikų liuteronų parapijos merginų vokalinis ansamblis, grupė „VIXVA”, krikščioniško šlovinimo grupė „ICHTHUS” bei projektas „AC/DC”. Na, o per uždarymo pamaldas visus stebino nuotaikingas Vanagų stovyklautojų ir vadovų choras. Patys vaikai taip pat turėjo galimybę užlipti į sceną per grupių pasirodymus penktadienio vakarą bei per būsimų Hollywood žvaigždžių paiešką šeštadienį. O grupės vienybė, stiprybė ir vikrumas buvo išbandomas rungčių vakaro metu bei sporto šventėje.
Per visą paskutinę naktį bažnyčioje degė šimtai žvakučių, vyko naktinės meditacinės pamaldos su šv. Vakariene. 

Kiekvieną vakarą stovykloje liepsnojo laužas, prie kurio stovyklautojai ir vadovai susėdę ratu traukė giesmes bei senas gražias dainas. Apėmė jausmas, kad stovyklauji su senais gerais draugais. Nesvarbu, ar jis jaunas, ar senas, ar nutrūktgalvis, ar tylus keistuolis, svarbu, kad liepsnojo visų širdys – džiugesiu, meile, draugyste, gyvenimu.

Šiemet prie stovyklos kūrimo prisidėjo apie 70 vadovų, kasmet gardų maistą gaminančios virėjos bei rėmėjai iš Vokietijos, JAV, Anglijos, Kanados bei kitų šalių, kurie net ir krizės metu nepagailėjo pinigų šiai puikiai stovyklai. Širdingas AČIŪ visiems padėjusiems!
O stovyklos organizatorius kun. L. Miliauskas ragina buvusius stovyklautojus, sulaukusius pilnametystės, prisijungti prie vadovų būrio ir kartu sukurti 13-osios Vanagų stovyklos stebuklą.

Kai širdis prisipildo gerumo, kai duodi nė truputėlio netrokšdamas paimti, kai giedi iš visos širdies Dievui, kai bendri kilnūs darbai sujungia skirtingus žmones, kai tavo žodis uždega geriems darbams, kai užsimerkęs matai draugo šypseną... žinai – tai Vanagai! Ir širdies kamputy vėl pradedi laukti kitų metų „Vanagų stebuklo”.

Ieva Kaknevičiūtė

P. S. Vanagų stovyklos pristatymas ir video rodymas įvyks Čikagoje sekmadienį, rugpjūčio 16 d., 12:30 val. p. p. Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje, 5129 South Wolf Rd. Western Springs, IL 60558, Tel.: 708-567-9044.

stovykla