Bostono lietuvių jaunimo pusryčiai Cambridge.


Bostone buriasi Lietuvos jaunimas

Simona Smirnova

Pastaraisiais metais, karts nuo karto susiburiant pavieniams Bostono studentams, kilo vis daugiau idėjų kaip galima būtų sustiprinti bendravimą tarp emigravusių jaunų lietuvių. Plečiant šią idėją kartu su Bostono lietuvių bendruomene ryškėjo vizija ir tikslai: suburti emigravusius Lietuvos studentus ir Bostone gyvenantį bei studijuojantį JAV lietuvių jaunimą. Susibūrus – periodiškai susitikti, pabendrauti, organizuoti renginius jaunimui ir bendruomenei, skatinti iniciatyvą, padėti ir palaikyti vieniems kitus.

„Dažnai lietuvių bendruomenėse mokyklą baigę ir pradėję studijas jaunuoliai ir jaunuolės tik išnyksta iš lietuvių akiračio. Jiems reikia susikurti savo identitetą, profesijas, šeimas ir darbus. Bet, atrodo, kad dauguma jų norėtų bendrauti su kitais lietuviais, tik kažkas tai turėtų pradėti. Tad Bostonas ir pradėjo: jei tu atvykai į Bostoną studijuoti, jei tau paprasčiausiai liūdna šeštadienio vakarą – tu gali ateiti ir susitikti su kitais jaunais lietuviais Bostono Lietuvių klubo rūsyje, neįpareigojančiai pabendrauti, pasikeisti profesine patirtimi, galimais ryšiais, organizuoti įvairius renginius. Tai nauja tradicija, kuri, kaip ir visos naujai kuriamos tradicijos, vystosi pradžioje lė-čiau, bet ilgainiui įsibėgėja”, – savo mintimis dalijosi JAV Lietuvių Bendruomenės Bostono apylinkės pirmininkė Rima Girniuvienė.

„Bostono lietuvių jaunimas” atviras atvykusiems lietuviams, mišrių šeimų lietuvaičiams, lietuviškai kalbantiems ir nekalbantiems, dalyvaujantiems Bendruomenės gyvenime ir besilaikantiems atokiau. Grupės tikslas – ne tik suburti panašius į save, tačiau kaip tik praplėsti lietuvių atvirumą vieni kitiems, visapusiškai palaikyti vieniems kitus ir bendradarbiauti. Taip pat nenorima apsiriboti tik studentais. Į jaunimo sąvoką įeina ir baigiantys vidurinę mokyklą mokiniai ir jau pabaigę studijas jaunuoliai.  

Antrasis grupės „Bostono lietuvių jaunimas” tikslas – paremti vieni kitus, skatinti iniciatyvą ir edukaciją. Šiam tikslui įgyvendinti jau nuveikta keletas darbų, apie kuriuos neseniai rašė „Draugas”.

Vienas šių darbų – grupė parėmė Bostono konservatorijos studentės, smuikininkės Eglės Jarkovos idėją organizuoti klasikinės muzikos festivalį „Vivace Vilnius” Lietuvoje. „Man buvo labai malonu įsitraukti į ‘Bostono lietuvių jaunimas’ grupę ir tuo pačiu pakviesti Bostono lietuvius į paramos koncertą, kurio metu buvo renkamos lėšos mano festivaliui Lietuvoje. Pirmininkė Rima mane supažindino su keletu žmonių, kurie, kaip ir  Bostono lietuvių bendruomenė bei Lietuvių bankas ‘Taupa’, mielai prisidėjo prie šio renginio. ‘Vivace Vilnius’ – tarptautinis muzikos festivalis, kuriuo metu jauni muzikantai turi galimybę studijuoti pas garsius dėstytojus, kurie šiemet atvyksta iš JAV, Italijos, Albanijos, Rumunijos ir Lietuvos. Savaitės trukmės festivalyje Vilniaus gyventojai ir svečiai gali lankytis nemokamuose koncertuose, kurių metu jie girdės įvairią Europos bei JAV kompozitorių muziką. Norint tokią idėją paversti realybe, reikalinga finansinė parama. Šios paramos sulaukiau ir iš JAV gyventojų, ir iš Bostono lietuvių bendruomenės”, – mintimis dalijosi festivalio idėjos autorė Eglė Jarkova.

Šiuo metu „Bostono lietuvių jaunimas” taip pat organizuoja džiazo dainininkės, ateitininkės, kanklininkės Simonos Smirnovos paramos koncertą, apie kurį „Draugas” rašė liepos mėnesį. Parama reikalinga tęsti jos studijas Berklee College of Music. Simona dainuos kartu su studijų draugais: dainininke ir pianiste iš Australijos Sarah Mckenzie ir trombonininku iš Floridos Dorsey J Minns. Koncertas vyks rugsėjo 7 d. 8 val. v. Bostono lietuvių klubo rūsyje (368 West Broadway, South Boston). Tai puiki galimybė ne tik išgirsti Simoną, tačiau ir susipažinti su „Bostono lietuvių jaunimas” nariais, neformaliai pabendrauti, užmegzti  ryšius tolimesniam bendravimui. Daugiau informacijos apie koncertą ir Simonos studijų paramos galimybes www.simonasmirnova.com.

 „Bostono lietuvių jaunimas” renkasi vieną kartą per mėnesį, šeštadienio vakare Bostono lietuvių klubo rūsyje. Visus norinčius prisijungti prie „Bostono lietuvių jaunimas” veiklos, praplėsti draugų akiratį, įgyvendinti savo idėjas ir susirasti bendraminčių projektams kviečiame prisijungti prie atviros „Bostono lietuvių jaunimas” „Facebook” grupės arba susisiekti su Aisčiu Juška: ajjuska@gmail.com.