Mokytis nėra lengva, tačiau aš žinau savo tikslą

LAIMA APANAVIČIENĖ
soloist
Čikagoje gyvuojančioje Lietuvių Operoje yra dainavę tokie solistai kaip Metropolitan Opera (New York) baritonas Algirdas Brazis, iškiliausias išeivijos tenoras Stasys Baras. Čiabuviai dar mena scenoje Daną Stankaitytę, Joną Vaznelį ir daugelį kitų. Tačiau šiomis dienomis statant veikalą, be pagalbos iš Lietuvos neišsiverčiama. Tiesa, turime solistes Nidą Grigalavičiūtę, Genovaitę Bigenytę, Lijana Kopūstaitę-Paulleti, solistą Liną Sprindį dar vieną kitą, bet tai ir viskas. Nesigirdi, kad kas nors iš jaunimo siektų dainavimo paslapčių. Ir štai maloni pažintis – Kristina Petrauskaitė, detroitietė Lietuvoje studijuojanti dainavimą.

 Kristiną pažįstu ne vienerius metus. Mūsų pažinties su šia jauna, žavia mergina liudininkė – Dainavos (Manchester, MI) stovykla. Nepamenu, kuriais metais viename Mokytojų kursų stovyklos talentų vakare išgirdome dainuojant tada dar moksleivę Kristiną. Į Dainavą ji buvo atvykusi tobulinti savo lietuvių kalbos prie šios stovyklos veikiančiuose Lietuvių kalbos kursuose. Ir taip keletą vasarų iš eilės. Stovyklautojai pamilo jaunąją dainininkę, laukdavo jos pasirodymų. O štai pernai apsidžiaugėme išgirdę, kad Kristina išvyko į Lietuvą studijuoti dainavimo.

Metai prabėgo greitai. Šiuo metu Kristina atostogauja savo tėčio namuose, tad atsirado maloni proga pakalbinti savo seną pažįstamą.

,,Iš kur tas meilė muzikai?” – klausiu. ,,Mano tėtis Vytautas Petrauskas groja akordeonu ir saksafonu, turi gražų balsą. Gal tai persidavė ir man? – šypsosi mergina.

Į mano klausimą, kodėl studijoms pasirinko Lietuvą, Kristina atsakė, kad viską lėmė keletas aplinkybių. Baigusi JAV gimnaziją su muzikiniu paruošimu, jauna mergina nutarė toliau gilinti muzikines žinias. Pasirinko obojaus ir vokalo klases Eastern Michigan University ir čia mokėsi dvejus metus. Prieš porą metų Dievo Apvaizdos parapijos (Detroit) lietuviams koncertavo liaudies instrumentų ansamblis „Vaivora” ir solistė Irena Milkevičiūtė. Išgirdusi Kristinos dainavimą, garsi Lietuvos solistė pasiūlė merginai atvažiuoti į Lietuvą studijuoti operinį dainavimą. Pasiūlymas pasirodė toks viliojantis, kad mergina susiruošė Lietuvon, net nepagalvojusi, kokie sunkumai jos laukia.

Pirmiausia reikėjo išversti visus mokslo Amerikoje dokumentus. Kad galėtų mokytis Lietuvos aukštojoje mokykloje, Kristina turėjo iš naujo laikyti gimnazijos egzaminus, kurių Lietuvoje jai neužskaitė – muzikologijos (nors buvo baigusi Amerikos gimnaziją su muzikiniu ugdymu), Amerikos istorijos (!?), pasaulio literatūros. Savaime suprantama, laukė ir lietuvių kalbos egzaminas.

Nugalėjusi visas kliūtis, užpildžiusi daugybę dokumentų, Kristina pradėjo mokytis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Parengiamojoje dainavimo studijoje. Jos vokalo mokytoja tapo Asta Krikščiūnaitė. Paklausus, kodėl Kristina pasirinko būtent ją, būsimoji dainininkė sakė, kad įtakos turėjo ir tai, jog jos dėstytoja 1991–1994 m. stažavosi New York pas Clair Alexander, Yves Abel bei J. B. Klaviter. ,,Atrodė, kad žmogus, keletą metų praleidęs Amerikoje, labiau mane supras”, – pasakojo Kristina. – Ir aš neapsirikau. Dainavimas – tai ne tik mokėjimas ,,pastatyti” balsą ar turimas talentas. Tai sunkus kasdieninis darbas, vaizduotė, didelė atsakomybė prieš save ir prieš žiūrovus, drausmė. Dainavimas, yra sudėtingas dalykas, jo vaisiai skinami net ne po metų ir ne po dvejų. Viskas vyksta lėtai, reikia išlavinti ne tik balsą, bet ir kūną, o tai užtrunka. Todėl labai svarbu, kai dėstytojas ir studentas suprastų vienas kitą iš pusės žodžio.” Ir Kristinos nuomone, jai pasisekė – jos mokytoja moka viską puikiai, suprantamai išaiškinti, žino, kaip daugiausia jai padėti, ko iš jos reikalauti. Dėstytoja neskaičiuoja darbo valandų, net vasarą būsimai dainininkei davė nemokamas pamokas.

Kristiną žavi ne tik mokytojos pedagoginė veikla. A. Krikščiūnaitė – puikaus balso atlikėja. Ji koncertuoja su įvairiais simfoniniais ir kameriniais orkestrais Lietuvoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, JAV. Lietuvos kompozitoriai yra parašę specialiai A. Krikščiūnaitei skirtų kūrinių. ,,Ją ir per radiją išgirsi, ir per televizorių pamatysi, neseniai dar Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje pradėjo dirbti. Kaip ji visur ir spėja?”, – vardina Kristina savo dėstytojos darbus.

Būsimoji dainininkė teigia, kad mokytis Akademijoje nėra lengva, nes tenka ne tik tobulinti savo muzikinius gebėjimus, bet ir įgyti daug teorinių ir istorinių žinių. Be dainavimo paslapčių Kristina dar lanko muzikos teorijos, muzikos istorijos, solfedžio ir fortepijono paskaitas. Buitis taip pat slegia jos pečius – mergina gyvena studentų bendrabutyje, pati gaminasi valgį.

Paklausta, kuo panašios muzikos studijos JAV ir Lietuvoje, Kristina sakė, kad jai atrodo, jog Lietuvoje ,,aukštesnis lygis”. Čia labai rimtai žiūrima į darbą. Net mokantis parengiamajame skyriuje iš studentų daug reikalaujama. ,,Mokytis tikrai nėra lengva, tačiau aš žinau savo tikslą ir todėl stengiuosi kiek įmanydama”, – teigia mergina.

Baigusi Parengiamąsias dainavimo studijas, Kristina nutarė bandyti laimę tapti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dieninio skyriaus studente. Į nemokamas vietas vokalo bakalauro studijoms 2011–2012 mokslo metams buvo priimti tik 8 būsimieji dainininkai. Dar 2 (tarp kurių ir Kristina) priimti į mokamą bakalauro studijų programą. Ir nors merginai nėra lengva finansiškai, Kristina pasiryžusi įveikti visus sunkumus. ,,Dabar, kai tapau tikrąja studente, už vienų metų mokslus reikės mokėti 18,854 litų. Reikia pasakyti, kad šioje akademijoje pačios brangiausios mokomos studijos Lietuvoje. Be to, reikės mokėti už gyvenimą bendrabutyje, maitintis”, – vardina Kristina.

Į klausimą, iš kur ji gauna pinigų mokslams ir gyvenimui Lietuvoje, mergina sakė, kad kiek gali atsiunčia tėvelis (mama mirė prieš ketverius metus), grįžusi į JAV ji surengia koncertą lietuviams. Gauti už koncertą pinigai taip pat skiriami mokslui. Talentinga mergina kreipėsi ir į Lietuvių Fondą, tačiau kol kas paramos negavo, nes Fondas remia tik tikruosius studentus, o Kristina buvo Parengiamajame skyriuje. ,,Tačiau kitais metai būtinai vėl rašysiu prašymą, tikiuosi, kad gausiu paramą. Be to, stengsiuosi kuo geriau išlaikyti pirmąją sesiją, kad galėčiau gauti stipendiją ir nebereikėtų mokėti už mokslus”, – sako būsimoji dainininkė. – Sunku ne tik man, bet ir studentams iš Lietuvos. Štai Parengiamojoje studijoje pereitais metais mokslus pradėjo 10 studentų, tačiau dėl finansinių sunkumų trys studentai turėjo nutraukti mokslus, išėjo dirbti.”

,,Ar nesunku buvo Lietuvoje susirasti draugų?” – klausiu Kristinos. ,,Ne, visai nesunku. Žmonės čia labai draugiški. Turiu ir gerą draugę Mildą Baronaitę. Ji turi labai gražų, stiprų balsą, yra 2007 m. jaunųjų šalies atlikėjų konkurso ‘Talentų ringas’ ir respublikinio konkurso ‘Dainų dainelė’ laimėtoja. Kartu visus metus mokėmės studijoje, labai džiaugiuosi, kad kartu tęsime mokslus Akademijoje”, – džiaugėsi Kristina.

Kristina pasakoja, kad ir grįžusi namo ji nesėdi rankų sudėjus – su malonumu važiuoja į Dainavą padainuoti ten atostogaujančioms mokytojoms, koncerte Detroit lietuviams ruošiasi dainuoti lietuvių ir užsienio kompozitorių dainas. Koncertui yra paruošusi ir ariją iš Wolfgang Amadeus Mozart „Figaro vedybų”.

,,O tėtis neliūdi vienas. Ką jis sako apie Tavo išvažiavimą į Lietuvą?” – klausiu merginos. Kristina juokdamasi atsako: ,,Jis nieko nesako, tyli. Žino, kad aš vis tiek savo darysiu. Tėtis gal norėtų, kad aš būčiau mokytoja, tačiau aš noriu būti dainininke”.

Rugpjūčio 24 d. Kristina išskrenda į Lietuvą. Jos svajonėse – baigti bakalauro ir magistro studijas ir kada nors Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre sudainuoti Toską G. Puccini operoje „Toska”.

Smagu, kad nelengvame mokslo kelyje Kristinai nori padėti ir jos žemiečiai iš Detroit. Lietuvių kultūros klubas kviečia visus, galinčius paremti būsimą dainininkę, prisidėti aukomis. Čekius rašyti: Detroit Lithuanian Cultural Club, memo: Kristina Petrauskaite ir siųsti adresu 3334 Oakland Ave., Farmington, MI 48336.

Studijų metai prabėgs greitai. Ir kas žino, gal po keleto metų Kristiną išgirsime dainuojant ne tik garsiose operos scenose, bet ir Lietuvių Operos pastatymuose Čikagoje.