Tūkstantmečio var­pas ir Saulės laikrodis.

PLB dovana atkuriamiems Valdovų rūmams

Š. m. rugpjūčio 10 d. Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose vykusiame XIV Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Seimo baigiamajame posėdyje buvo pristatyti Valdovų rūmų paramos komiteto, esančio Jungtinėse Amerikos Valstijose, finansuoti objektai.

PLB Seimo nariams pristatyti trys projektai: Tūkstantmečio varpo, Saulės laikrodžio ir trečio aukšto Reprezentacinės salės frizo. Saulės laikrodis Valdovų rūmų mažojo bokštelio sieną papuošė prieš mėnesį. Trečio aukšto Reprezentacinės salės frizas su 23 dignitorių herbais užbaigtas vos prieš kelioliką dienų.

Tūkstantmečio varpas – Lietuvos tūkstantmetį (1009–2009) įamžinantis projektas, – sukurtas Valdovų rūmų paramos komiteto JAV pasiūlymu ir pagamintas talkininkaujant Valdovų rūmų paramos fondui iš sutelktų JAV lietuvių rėmėjų lėšų. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių pastangomis 1919 m. Lietuvai buvo nulietas laisvę simbolizuojantis varpas, pavadintas Laisvės varpu. Jis turėjo būti įkeltas į Gedimino bokštą, tačiau Laisvės varpas Lietuvą pasiekė tik 1922 m. ir dėl Vilniaus okupacijos visiems laikams pasiliko Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Šiandien jis skamba šio muziejaus varpinėje.

Tūkstantmečio varpas pagamintas iš 22 alavo ir 78 vario dalių sveria 184 kg ir yra 67,5 cm skersmens. Jo garsas aidi 112 sekundžių. Tūkstantmečio varpas 2010 m. buvo nulietas senas varpų liejimo tradicijas turinčioje „Grassmayr Glockengieserei Gmbh” liejykloje Insbruke, Austrijoje. Šio projekto kūrėjas – Lietuvos grafinio dizaino asociacijos valdybos narys, Vilniaus dailės akademijos rektorius prof. Audrius Klimas. Varpo stovą sukūrė – Lietuvos dailininkų sąjungos narys, tapytojas, restauratorius ir medžio drožėjas Virginijus Stančikas. Varpo stovą iš lietuviško ąžuolo pagamino meistras Deivis Kaškauskas. Šio projekto patarėjas – varpų žinovas, Lietuvos restauratorių sąjungos pirmininkas Rimantas Gučas.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Saulės laikrodis, kaip puošybos elementas, buvo patvirtintas Valdovų rūmų atkūrimo komisijos dar 2008 metais. Dailininko Arvydo Každailio sukurta Saulės laikrodžio kompozicija – lengva, ažūrinė, buvo stengiamasi išgauti daugiau funkcionalių, o ne puošybos elementų. Piešiniui būdinga XVII a. ornamentika. Laikrodžio karkasas sukurtas pasitelkiant apkaustų ir kartušų motyvus su girlianda apatinėje dalyje. Saulės laikrodžio projekto autorius – dailininkas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Arvydas Každailis. Patarėjai – prof. habil. dr. Libertas Klimka, Jonas Navikas, dr. Mintautas Čiurinskas. Saulės laikrodžio projektui įgyvendinti lėšų skyrė JAV lietuvė Milda Skučas-Napjus ir jos sūnus Erikas Aras Napjus. Šį projektą įgyvendino dailininkas Vytautas Poška ir skulptorius Vytautas Navickas.


Reprezentacinės salės frizas.

Valdovų rūmų trečio aukšto Reprezentacinės salės sieninės tapybos frizo projektą sudaro įtakingiausių XVI–XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminių herbai, kuriuos pagal šių giminių atstovų nuopelnus valstybės istorijai atrinko Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkas dr. Edmundas Rimša. Visu salės palubės perimetru ritmiškai išdėstyti 23 idėjinę patalpos paskirtį atspindintys skydai su heraldiniais ženklais, o tarpai tarp jų užpildyti renesansinės puošybos kompozicijomis, sujungiančiomis šiuos heraldinius ženklus. Projektą parengė restauravimo ir projektavimo firma „Archeodomus” (vadovė Audronė Kaušinienė), patarė dailės istorikės prof. habil. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė bei habil. dr. Rūta Janonienė. Projekto parengimą finansavo Valdovų rūmų muziejus.

Pristatymo metu Valdovų rūmų paramos komiteto JAV pirmininkė Regina Narušienė, Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkas Algirdas Vapšys ir direktorė Valentina Kazėnaitė Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriui dr. Vydui Dolinskui įteikė Tūkstantmečio varpo gamintojo „Grassmayr Glockengieserei Gmbh” pažymėjimą.

Valdovų rūmų paramos fondo info


Pasirašius dokumentus dėl varpo dovanojimo: PLB valdybos pirmininkė Regina Narušienė (k.) su architektu Napaliu Kitkausku ir jo žmona. Jono Česnavičiaus nuotr.


XIV PLB Seimo baigiamasis posėdis vyko Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Jo metu pristatyti Valdovų rūmų paramos komiteto, esančio JAV, finansuoti objektai. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.