DP stovykla Kempten mieste, Vokietijoje, 1946 metai. Nuotrauką dovanojo Juozas Blažys


Rengiama paroda ,,Perkeltieji asmenys”

Kreipimasis į visuomenę


2014 metais Čikagos lietuvių, latvių ir estų bendruomenės minės 70 metų sukaktį nuo to laiko, kai tūkstančiai Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyventojų pasitraukė į Vakarus. Per paskutiniuosius Antrojo pasaulinio karo mėnesius savo namus palikę pabėgėliai beveik dešimtmetį gyveno specialiose perkeltųjų asmenų stovyklose Vokietijoje ir kitose Europos šalyse, vėliau išsisklaidė po visą pasaulį.

Šios sukakties proga Balzeko lietuvių kultūros muziejus rengiasi pristatyti istorinę parodą apie perkeltųjų asmenų iš Baltijos šalių gyvenimą stovyklose Vokietijoje, o taip pat apie jų pasitraukimą iš namų bei vėlesnį įsikūrimą Jungtinėse Valstijose. Parodą lydės įvairūs kiti renginiai: paskaitos, memuarų knygų, filmų pristatymas ir kita. Ši paroda bus proga pažvelgti į Baltijos šalių istoriją, taip pat plačiau patyrinėti asmens „perkėlimo” temą, nes su perkėlimu susiduria net tik politiniai pabėgėliai ar imigrantai, bet ir migrantai, kurių perkėlimui galėjo turėti įtakos socialinės ir ekonominės jėgos.

Planuojama paroda ,,Perkeltieji asmenys” apims tris pabėgėlių gyvenimo etapus: išvykimą iš gimtosios šalies, gyvenimą perkeltųjų asmenų stovyklose bei naujo gyvenimo JAV pradžią. Apytikris laikotarpis – nuo 1944 iki 1954 m.

Todėl kreipiamės į visuomenę, prašydami dovanoti istorinę medžiagą, kuri gali būti parodyta minėtoje istorinėje parodoje. Trims parodos dalims muziejus priima tokią istorinę medžiagą:

I dalis: Išvykimas
1. Namų apyvokos daiktai, kuriuos pabėgėliai pasiėmė su savimi: drabužiai, indai, žaislai ir t. t.
2. Asmeniniai dokumentai
3. Nuotraukos
4. Dienoraščiai.

II dalis: Gyvenimas pabėgėlių stovyklose
1. Nuotraukos
2. Dienoraščiai
3. Organizacijų ir asmens dokumentai
4. Korespondencija
5. Fiziniai objektai
6. Stovyklose išleisti periodiniai leidiniai ir knygos.


III dalis: naujo gyvenimo pradžia JAV
1. Dienoraščiai
2. Nuotraukos
3. Korespondencija.

Taip pat priimsime visą vaizdo ar garso dokumentinę medžiagą, susijusią su minėtu laikotarpiu.

Dėl daugiau informacijos prašome kreiptis į Karilę Vaitkutę arba Ritą Janz Balzeko muziejaus tel. 773-582-6500 arba el. paštu: info@balzekasmuseum.org

Balzeko muziejaus info