lev

Dalis San Francisco Lietuvių Bendruomenės valdybos (iš k. į d.): Algis Ratnikas, Kristina Mattienė, Diana Plačiakienė (pirmininkė), Martynas Levickis ir Monika Rimgailaitė.

levSalė skambėjo nuo šimtų lietuviškų balsų

Akordeonistas Martynas Levickis padovanojo San Francisco miestui savo aistringą grojimo stilių liepos 25 d. koncerte Oyster Point Yacht Club. Tą dieną jis laimėjo antrąją vietą akordeonistų konkurse, kuris įvyko Santa Clara.

Ne tik 126 vietiniai lietuviai susirinko pasidžiaugti Martyno klasikine akordeono muzika, atėjo ir akordeono klubo dalyviai, kurie tuoj pat nutarė, kad Martynui nėra lygių. Per pusantros valandos girdėjome įvairių klasikinių kūrinių, pabaigoje Martynas sutiko pagroti porą lietuviškų tradicinių liaudies dainų. Koncertas pasibaigė salei skambant nuo šimtų lietuvių balsų. Nuoširdžiai dėkojame San Francisco Lietuvių Bendruomenės valdybai už šį nuostabų renginį. Daugiau apie Martyną ir jo muziką sužinoti galima apsilankius internete www.levickis.com

Parengė Kristina Mattienė


lev