ciurlionis
Pianistas Gabrielius Alekna ir literatūros tyrinėtojas Stasys Goštautas

M. K. Čiurlionis Amerikoje


ALDONA RASTENYTĖ-PAGE

ciurlionisŽymus tarptautinio garso pianistas Gabrielius Alekna su M. K. Čiurlionio muzikinėmis kompozicijomis aplankys dešimtį miestų JAV ir Kanadoje, o plačiai žinomas meno ir literatūros tyrinėtojas Stasys Goštautas skaitys iliustruotą paskaitą ,,Čiurlionis po 100 metų”.

Minint Lietuvos didžiojo tapytojo ir muziko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875 –1911) šimtąsias mirties metines, jo muzikos ir meno koncertų ciklas, aprėpsiantis 10 Amerikos ir Kanados miestų, pristatys Čiurlionio unikalias vėlyvojo romantizmo kompozicijas. Renginys vyks Washington, DC (rugsėjo 24 d.), Philadelphia (rugsėjo 25 d.), Atlanta (spalio 1 d.), Orlando (spalio 2 d.), St. Petersburg (spalio 9 d.), Toronto (spalio 15 d.), Detroit (spalio 16 d.), Cleveland (spalio 22 d.), New Haven (spalio 29 d.) ir Boston (spalio 30 d.). Šių miestų žiūrovai galės išgirsti ne tik šias garsias kompozicijas, atliekamas dr. Gabrieliaus Aleknos, vieno iš žymiausių Čiurlionio muzikos atlikėjų, bet ir paklausyti žymaus kritiko, Wellesley College profesoriaus Stasio Goštauto paskaitą apie Čiurlionio gyvenimą ir tapybą. Šį rudens koncertų ciklą rengia JAV LB Kultūros taryba, dosniai parėmė Lietuvių Fondas.

Gabrielius Alekna 2005 metais laimėjo antrą vietą tarptautiniame Beethoven fortepijono konkurse Vienoje, Austrijoje. Jis dalyvavo kaip solistas Vienos Musikverein su Vienos radijo simfoniniu orkestru (RSO Wien), diriguojant Bertrand de Billy; kaip solistas pasirodė su Juilliard orkestru ir New Amsterdam simfoniniu orkestru New York ir su Baltarusijos Nacionaliniu simfoniniu orkestru Minske. Lietuvoje Alekna nuolat pasirodo su Nacionaliniu simfoniniu, Valstybiniu simfoniniu, Lietuvos kameriniu ir Kristupo kameriniu orkestrais. Legendinis dirigentas Daniel Barenboim apie jį sakė, jog jis yra ,,didžiai talentingas pianistas ir muzikas”. G. Alekna yra laimėjęs daugiau nei tuziną pirmųjų apdovanojimų šiapus ir anapus Atlanto: Hilton Head (JAV), Maria Canals (Ispanija) ir Čiurlionio tarptautiniame fortepijono konkurse Lietuvoje. Jo netrukus pasirodysiantis Vytauto Bacevičiaus Mots (Toccata Classics) rinkinys paruoštas bendradarbiaujant su Judith Sherman, du kartus laimėjusia ,,Grammy” apdovanojimą, ir su triskart ,,Grammy” apdovanojimui pasiūlyta pianiste Ursula Oppens.

Gimęs Vilniuje Alekna muzikos studijas pradėjo būdamas penkerių metų. Baigęs M. K. Čiurlionio meno gimnaziją Vilniuje studijas tęsė Lietuvos muzikos akademijoje. 1996 metais buvo pakviestas studijuoti Juilliard mokykloje New York, kur mokėsi su Jerome Lowenthal. Juilliard studijas baigė bakalauro, magistro ir muzikos daktaro laipsniais.

Stasys Goštautas, kritikas ir profesorius gimė 1939 metais Kaune, Lietuvoje. Apleidęs Lietuvą 5 metų, gyveno Vokietijoje ir Kolumbijoje, Pietų Amerikoje. 1962 metais emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas, kur studijavo Fordham University, 1966 metais gaudamas bakalauro laipsnį. 1967 m. New York University apsigynė magistro laipsnį, o 1971 metais ten pat jam buvo suteiktas filosofijos mokslų daktaro laipsnis. S. Goštautas studijas tęsė Harvard, Boston ir Texas universitetuose. Jis yra daugelio knygų apie meną ir kultūrą autorius, tarp jų ir išsamios knygos anglų kalba apie Čiurlionį – ,,Čiurlionis: Painter and Composer: Collected Essays and Notes”. Jis yra eseistas, meno ir literatūros kritikas, rašantis lietuvių, anglų ir ispanų kalbomis.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911) yra parašęs apie 400 muzikos kūrinių, įskaitant dvi didesnes simfonines poemas, overtiūrą, daug preliudų ir kitų kūrinių fortepijonui, kvartetą stygoms, kantatą chorui ir orkestrui – visa tai per gana trumpą savo 10 metų muzikos karjerą. Paveiktas to laiko romantizmo ir įsigalėjusio stipraus nacionalizmo, tai išreiškė savo ankstyvosiose kompozicijose, tačiau vėliau prabilo visiškai modernia ir simboliška išraiška. Čiurlionis taip pat sukūrė per 200 paveikslų, 700 stiklo graviūrų ir monotipų bei grožinės literatūros, poemų. Jis buvo vienas iš pirmųjų Lietuvos kompozitorių, rimtai susidomėjusių savo krašto liaudies dainomis, jas rinko, harmonizavo, vėliau išleido jų rinkinį.

Čiurlionis jautė labai artimą ryšį tarp muzikos ir tapybos. Įsijautęs į stiprėjantį simbolizmo judėjimą Europoje, Čiurlionis eksperimentavo ir sukūrė muzikos atgarsį savo tapyboje – dviejų matmenų ribose, imituodamas muzikos majorinį ir minorinį toną, naudojo šviesos ir spalvos niuansus. Todėl ir nenuostabu, kad daugelis jo paveikslų pavadinti muzikos kompozicijų pavadinimais.

Aldona Rastenytė-Page – JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė.