Į Amerikos lietuvių šlovės muziejų priimti pirmieji garsūs tautiečiai

Pasaulio lietuvių centras, Lemont IL, rugpjūčio 24 d.

 
Jono Kuprio nuotraukosIš kairės: LR gen. konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, John C. Unitas, Rūta Lee, Dick Butkus ir vakaro rengėjas Jon Platakis.  

Rugpiūčio 24 dieną, Pasaulio lietuvių centre Lemonte į Amerikos lietuvių šlovės muziejų (National Lithuanian American Hall of Fame) buvo ,,įšventinti” pirmieji nariai: tai Hollywoodo žvaigždė Rūta Kilmonytė-Lee ir žymūs Amerikos futbolininkai Dick Butkus bei Johnny Unitas (Jonaitis). Pastarąjį renginyje atstovavo jo sūnus John C. Unitas. Garsieji lietuviai vakare buvo pagerbti ir apdovanoti National Lithuanian American Hall of Fame žymeniu, įvertinančiu jų veiklą.

Renginio nuotraukų galerija:


Programą vedė Jon Platakis.

Sveikina Gen. konsulas M. Gudynas.


Į vakarą gausiai susirinko tiek lietuviai, tiek amerikiečiai.


Vakaro dalyviams koncertavo ,,Suktinis”.

Savo tėvą, Johnny Unitas, atstovavo sūnus J. C. Unitas
Gen. konsulas M. Gudynas tuoj pat apsivilko  J. C. Unitas dovanotais savo garsiojo tėvo marškinėliais.Savo tėvą, Dick Butkus, pristatė sūnus Matt Butkus

Buvęs Chicago Bears žaidėjas, Doug Buffone, sveikina savo kolegą.Rūta Lee su savo vyru Webb Lowe.


Rūta Lee, kaip visada puikiai nusiteikusi, prabilo lietuviškai.Rūta Lee gerbėjų – Lietuvos Vyčių – būryje.
Gimtadienio proga buvo pasveikinta Dick Butkaus žmona Helen.


Jon Platakis pravede turtingą loteriją.


Istorinius Dick Butkaus marškinėlius loterijoje laimėjo dr. Antanas G. Razma.

Šventė sulaukė daug garbingų svečių. Tarp jų buvo legendinis ledo ritulio zaidėjas Bobby Hull (deš.).