Džiugi žinia Lietuvos Vyčių organizacijoje

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Visai neseniai praėjusiame Lietuvos Vyčių organizacijos 96-ame metiniame narių suvažiavime, įvykusiamemaryte š. m. rugpjūčio 6–9 d., Oakbrook, IL, sužinojau, kad viena mūsų Lietuvos Vyčių narė Marytė Bizinkauskaitė (I kuopa Brockton, Massachusetts) Lietuvoje dalyvavo festivalyje „Sugrįžimai”. M. Bizinkauskaitė š. m. gegužės 12 d. koncertavo Lietuvos Nacionalinėje filharmonijoje, o gegužės 14 d. – Marijampolės kultūros centre. Programoje Marytė (sopranas) kartu su Lietuvos tenoru  Edmundu Seiliumi atliko lietuvių kompozitorių B. Budriūno, J. Kačinsko, H. Lingertaičio, A. Raudonikio ir J. Gaidelio dainas. Taip pat parodė puikų balsą atlikdama sukurtas G. Verdi, E. Lech’r, C. Porter, L. Bernstein, J. Kern ir I. Berlin kūrinius. M. Bizinkauskaitė buvo vienintelė solistė, pakviesta iš JAV dalyvauti šiuose koncertuose. Dainininkams fortepijonu akompanavo Aušra Motuzienė iš Lietuvos.

M. Bizinkauskaitė dainavimo studijas pradėjo Boston Conservatory, kurią baigė operos atlikėjos bakalauro laipsniu pas žymius profesorius J. Moriarty ir I. Pilla. Magistro laipsnį įgijo prestižiniame Curtis institute (baigė B. Goldovsky klasę). Koncertavo Metropolitan Opera, New York, diriguojant T. Fulton, dalyvavo jaunų atlikėjų (apprentice) programoje  Santa Fe Opera. M. Bizinkauskaitė yra dainavusi Lietuvos Nacionaliniame operos ir baleto teatre ir Kauno muzikiniame teatre. Daug kartų ji yra dalyvavusi bendruose koncertuose su mecosopranu D. Mileika ir pianistu Edvinu Minkštimu. M. Bizinkauskaitė bendradarbiavo su kompozitoriais J. Gaideliu, J. Kačinsku, D. Lapinsku. Ji dažnai kviečiama dainuoti su Boston vyrų sekstetu, nuolat koncertuoja Lietuvių Bendruomenės renginiuose. Neseniai koncertavo Lietuvos Vyčių New England rajono stipendijų fondui, Baltic-American Society of New England koncertų serijos 49-ojo sezono koncerte Boston mieste ir kasmetiniame labdaros koncerte Lietuvos vaikų globos organizacijai paremti, kurį ji pati 7 metus rengia ir veda. M. Bizinkauskaitė dėsto dainavimą Bridgewater State College Muzikos fakultete. Ji taip pat vadovauja privačiai dainavimo studijai.

Mes, Lietuvos Vyčiai, džiaugiamės ir didžiuojamės turintys tokią talentingą asmenybę, kaip dainininkė Marytė Bizinkauskaitė. Linkime jai visokeriopos sėkmės ateityje. Valio, Maryte!