Ambasadorius Ž. Pavilionis:
,,Jeigu išeivija nori, kad jos balsas būtų girdimas,
 ji privalo būti aktyvi ir balsuoti”


Ši vasara ir rudens pradžia Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms užsienyje yra tikras darbymetis – jau kuris laikas ambasados, generaliniai ir garbės konsulatai vykdo išankstinę registraciją šiais metais spalio 14 dieną vyksiantiems LR Seimo rinkimams. ,,Draugo” pakalbintas LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis teigia, jog LR Seimo rinkimai yra vienas svarbiausių jo vadovaujamos ambasados uždavinių šiais metais, kuriam rengiasi ne vienas ambasados ar konsulinės įstaigos atstovas.

Šiųmetinis balsavimas vyks ne tik ambasadoje Washington, DC ir gen. konsulatų New York ir Čikagoje patalpose, bet ir papildomai steigiamame balsavimo punkte Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL) bei LR garbės konsulate Los Angeles mieste. Spalio 14 dieną rinkėjų lauks ir viena naujovė – šalia rinkimų biuletenių į LR Seimą, kiekvienas balsuotojas (tiek balsuojantis paštu, tiek atvykęs asmeniškai) gaus papildomą biuletenį dalyvauti referendume dėl atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje.
Išankstinė registracija paprastu, el. paštu, internetu arba apsilankius bet kurioje diplomatinėje atstovybėje jau vyksta ir truks iki rugsėjo 15 dienos. Ž. Pavilionis tiki, jog šiais metais išeivija parodys savo politinį svorį ir aktyviai dalyvaus renkant naują Seimą.

– Spalio 14 d. vyksiančiuose LR Seimo rinkimuose Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienyje, taigi ir Jūsų vadovaujama ambasada ir gen. konsulatai Čikagoje bei New York, vaidins nemažą vaidmenį. Koks jis? Kas įeina į ambasados pareigas?

– LR Seimo rinkimų bei patariamojo referendumo dėl atominės elektrinės statybos LR organizavimas yra vienas svarbiausių LR ambasados Washington, DC bei generalinių konsulatų New York bei Čikagoje mūsų šių metų uždavinių. Per dvejus savo darbo JAV metus susitikau su daugybe lietuvių bendruomenių JAV – mane visada žavėjo jų socialinis aktyvumas, patriotizmas, pilietiškumas. Susilaukdavau daugybės klausimų, pasiūlymų, kartais ir kritikos įvairiausiais Lietuvos vidaus ir užsienio politikos klausimais. Tačiau ateina metas – rinkimų diena, spalio 14 d., kada ne tik kalbomis ar patarimais, bet ir konkrečiais veiksmais, aktyviu savo dalyvavimu Lietuvos politiniame gyvenime gausiausia mūsų išeivija JAV gali realiai daryti įtaką būsimai Lietuvos politikos krypčiai. Deja, dar būnant Lietuvoje mane stebindavo balsuojančių išeivijoje, įskaitant ir JAV, piliečių skaičiai – nors visada kalbame, kokia gausi yra mūsų išeivių bendruomenė JAV, tačiau balsuojančius visose Lietuvos atstovybėse JAV skaičiuojame tik šimtais, net ne tūkstančiais. Jeigu išeivija nori, kad jų balsas būtų girdimas, ji privalo būti aktyvi ir balsuoti – kitaip tarp rinkimų rodomas aktyvumas išeivijoje praranda savo vertę, lieka tik tolimomis kalbomis, netampa tiesiogine Lietuvos politinio gyvenimo dalimi.

Tam, kad šis balsas būtų girdimas, pasistengsime padaryti viską, kad mūsų ambasadoje Washington, DC bei numatytuose kituose balsavimo punktuose JAV balsavimo procesas įvyktų kuo sklandžiau ir organizuočiau. Sutarėme su mūsų generaliniais konsulatais bei Užsienio reikalų ministerija, kad šiais metais balsavimas bus vykdomas ne tik ambasadoje ir generalinių konsulatų patalpose, bet ir papildomai steigiamame balsavimo punkte Lemont (Illinois valstija) bei mūsų garbės konsulate Los Angeles.

Labai svarbus ir daug išteklių reikalaujantis pasiruošimo artėjantiems rinkimams proceso etapas yra ir praėjusių rinkimų rinkėjų sąrašų sutikrinimas, sąrašų atnaujinimas bei šios informacijos pateikimas Vyriausiajai rinkimų komisijai, taip pat naujų rinkėjų registravimas, ką nuolat iki šiol darėme (naudodamasis proga kviečiu visus, kurie dar neužsiregistravo, suskubti užpildyti rinkėjo registracijos anketą iki rugsėjo 15 d. ir pagal gyvenamąją vietą pateikti LR ambasadai JAV, generaliniams konsulatams Čikagoje bei New York ar garbės konsulatui Los Angeles – visa reikiama informacija apie tai yra mūsų ambasados tinklalapyje (http://usa.mfa.lt) arba generalinių konsulatų New York (http:// ny.mfa.lt) bei Čikagoje (http://chicago.mfa.lt) internetiniuose puslapiuose. Lygiai toks pats atsakingas yra ir balsų skaičiavimas bei rezultatų pateikimas Vyriausiajai rinkimų komisijai.

Prieš balsavimą, žinoma, ambasada siekia paskleisti informaciją apie rinkimus, kad ji pasiektų kuo platesnį Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių JAV ir Meksikoje, arba viešinčių čia laikinai turizmo ar kitais tikslais, ratą. Šią informaciją internetu, per spaudą platiname jau nuo pavasario (labai dėkojame ir ,,Draugui”, kuris visada mielai sutinka mums šioje srityje padėti). Informacija taip pat platinama ambasadoje bei konsulinėse įstaigose mūsų piliečiams, besikreipiantiems konsulinių paslaugų, kaip ir per vietos bendruomenes bei platų mūsų garbės konsulų tinklą JAV. Pagal galimybes registracijos anketų dalinimą bandome organizuoti lietuviškose bažnyčiose ar kultūros centruose, kitose susibūrimo vietose, kur renkasi lietuvių bendruomenių nariai; taip padedame anketas užpildyti, jeigu į mus kreipiasi su tokiu prašymu. Prasidėjus rudeniui, kreipėmės į lietuviškas mokyklėles su prašymu padėti platinti anketas. Beje, rimta šių metų rinkimų naujovė – galimybė rinkėjų registracijos anketas pateikti internetu. Labai džiaugiamės žmonių aktyvumu ir jų palankiai įvertinta galimybe balsuoti Seimo rinkimuose užsiregistruoti elektroniniu būdu.

– Kiek žmonių LR ambasadoje JAV ir gen. konsulatuose yra atsakingi už šių metų rinkimus?


– LR Seimo rinkimų įstatymas numato, jog diplomatinėse atstovybėse balsavimo komisijos sudaromos iš pirmininko ir ne mažiau kaip iš dviejų narių. Jas LR diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje sudaro jų vadovai iš LR diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojų arba kitų užsienio valstybėje gyvenančių LR piliečių. Atsižvelgiant į Seimo rinkimų organizavimo prioritetinę svarbą, tiek LR ambasada JAV, tiek ir konsulinės misijos priėmė sprendimą į šį procesą įtraukti kuo daugiau darbuotojų. Kaip antai, LR ambasadoje Washington, DC rinkimų komisiją, kuri atsakinga ir už pasirengimą rinkimams, ir už balsavimo organizavimą, sudaro 6 ambasados darbuotojai, generaliniuose konsulatuose Čikagoje bei New York atitinkamai 7 bei 5 darbuotojai, Garbės konsulate Los Angeles – 5 asmenys. Atskirai paminėtini 18ka LR garbės konsulų JAV, taip pat mūsų bendruomenių vadovai, kurie padeda informuoti mūsų piliečius apie artėjančius rinkimus.

– Registracija rinkimams jau prasidėjo. Gal jau galėtumėte pakomentuoti šiųmetinį JAV lietuvių aktyvumą registruojantis?

– Rinkėjų registracija vyksta sklandžiai. Nemaža dalis pagal praėjusių rinkimų sąrašą išsiųstų kvietimų registruotis jau grįžo su užpildytomis anketomis – šiuo metu jau daugiau kaip penktadalis praėju siuose rinkimuose dalyvavusiųjų yra užsiregistravę artėjantiems Seimo rinkimams. Rinkėjų registracija internetu taip pat įgauna pagreitį. Esu įsitikinęs, jog, prasidėjus rudens sezonui, piliečių registracija turėtų dar labiau suaktyvėti. Tikiuosi, kad šį kartą mūsų išeivija parodys Lietuvai savo politinį svorį.

– Ar pasirengimas šių metų Seimo rinkimams Amerikoje ir jų vykdymas skiriasi nuo ankstesnių?

– Š. m. kovo 29 d. LR Prezidentė pasirašė Seimo priimtą įstatymą dėl tam tikrų Seimo rinkimų įstatymo straipsnių pakeitimų. Didžioji dalis pakeitimų susijusi su balsavimo organizavimo techniniais parametrais. Kaip antai, nebelieka rinkėjo pažymėjimo. Vietoj jo, įstatymas numato rinkėjo kortelės išdavimą. Pastarąją būtina turėti tik tuo atveju, kai rinkėjas balsuoja ne rinkimų dieną ne rinkimų apylinkėje. Taip pat patikslinta balsavimo tvarka piliečiams su negalia.

Atkreiptinas dėmesys, jog 2012 m. liepos 16 d. LR Seimas priėmė nutarimą „Dėl referendumo paskelbimo dėl atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje”. Neeiliniame posėdyje priimtu nutarimu nuspręsta referendumą vykdyti šių metų spalio 14 d. kartu su Seimo rinkimais. Todėl svarbus skirtumas – kiekvienas (tiek balsuojantis paštu, tiek atvykęs asmeniškai) gaus papildomą biuletenį dalyvauti referendume dėl atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje.

– Turbūt ne kartą teko išgirsti kai kurių JAV lietuvių kritiką ir net kaltinimus neva ambasada ir konsulatai nesudaro tinkamų sąlygų balsuoti. Ką atsakote į tokią kritiką?

– Manau, kad mūsų veiksmai yra pakankami visiems, kurie domisi Lietuvos politiniu gyvenimu ir nuoširdžiai nori prisidėti prie jo formavimo. Savo ruožtu išmokau nereaguoti į kritiką tų, kurie mėgsta energingai ką nors kritikuoti, tačiau patys nesiima jokių aktyvių veiksmų padėčiai pakeisti. Balsavimas rinkimuose yra kiekvieno Lietuvos piliečio pilietinė pareiga – tik tokiu būdu sukursime Lietuvą, kuria galėsime didžiuotis. Nei oficiali valdžia, nei ambasada ar konsulatai negali dirbtinai sukurti piliečių noro balsuoti – patys piliečiai privalo aktyviai imtis šią valdžią formuoti, o mes ambasadose ir konsulatuose su džiaugsmu padarysime viską, kad politinis mūsų piliečių JAV pasirinkimas būtų veiksmingai perduotas Lietuvai.

Stengiantis, kad kiekvienam piliečiui būtų sudaryta galimybė pareikšti savo valią rinkimuose, kiekvienas besiregistruojantis rinkimams turės galimybę pasirinkti: ar balsuos atvykęs asmeniškai į ambasadą/konsulinę įstaigą, ar balsavimo biuletenį pageidautų gauti paštu. Visuose balsavimo punktuose galimybė balsuoti bus sudaryta ne tik atvykus asmeniškai rinkimų dieną, tačiau ir numatytomis dienomis prieš rinkimus. Artimiausiu metu ambasados bei generalinių konsulatų puslapiuose bus paskelbta informacija apie išankstinio balsavimo dienas.

Beje, norėčiau atkreipti mūsų piliečių dėmesį, jog egzistuoja klaidingas įsitikinimas, kad, kreipiantis į
atstovybę dėl konsulinių paslaugų ar deklaravus išvykimą, mūsų piliečiai sykiu įtraukiami į rinkėjų, gyvenančių JAV ar Meksikoje, sąrašus. Norėčiau pabrėžti, jog rinkėjų asmens tapatybės duomenys yra tvarkomi griežtai vadovaujantis asmens duomenų apsaugos teisės aktais ir neperduodami trečiosioms šalims. Todėl be atskiro asmens sutikimo jo asmens duomenys (asmens kodas, adresas ir kt.) rinkimų tikslais nebus naudojami. Visus piliečius, kurie asmeniškai nėra gavę kvietimo registruotis rinkimuose, arba nuo praėjusių rinkimų yra pakeitę gyvenamąją vietą, raginčiau apsilankyti LR ambasados Washington, DC ar generalinių konsulatų interneto puslapiuose bei užpilti registracijos anketą.

Džiaugiuosi, jog vis daugiau piliečių ambasadai ar generaliniams konsulatams pateikia konsulinės registracijos anketas, išreikšdami savo sutikimą gauti su rinkimais susijusią informaciją. Kiekvienas pilietis, diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai reguliariai pranešdamas apie asmeninės informacijos bei gyvenamosios vietos adreso pasikeitimus, visada gali būti tikras, jog laiku gaus informaciją apie artėjančius rinkimus ar referendumus tiesiogiai iš Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos JAV.

– Ne paslaptis, jog JAV lietuviai iki šiol pasižymėjo itin menku dalyvavimu tiek Seimo, tiek prezidentiniuose rinkimuose. Jūsų nuomone, kodėl?

– Manau, kad tai tik laiko klausimas – vis daugiau Lietuvos piliečių supranta, kad Lietuva yra mūsų visų pašaukimas ir visų mūsų kūrinys. Kiekvienas iš mūsų galime labai daug padaryti Lietuvai, tik dažnai nuvertiname savo gebėjimus, daugiau reikalaujame iš valdžios nei iš savęs pačių. Manau, kad gyvenimas JAV, kurioje yra bene gyvybingiausia pilietinė visuomenė, kurioje veikia seniausia egzistuojanti pasaulio demokratija, labai daug ko išmoko, todėl labai džiaugiuosi matydamas vis daugiau Amerikos lietuvių, aktyviai prisijungiančių prie Lietuvos politinio ir visuomeninio gyvenimo. Tikiu, kad jų ateityje bus vis daugiau.

– Neretai pasigirsta ir nuomonių, pasak kurių, užsienyje gyvenančių lietuvių balsas rinkimuose yra lyg balsas tyruose – neturintis jokios galios ir įtakos. Jūsų nuomone, koks iš tiesų yra užsienyje gyvenančių lietuvių vaidmuo ir svoris Lietuvos rinkimuose?

– LR Seimo rinkimų įstatymas numato, jog Seimo rinkimai yra lygūs ir visuotiniai. Absoliučiai kiekvieno mūsų piliečio balsas – nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos – yra svarbus, lemiantis galutinį rezultatą ir bus išgirstas. Kartais keli balsai gali nulemti valstybės likimą. Dabartinėje Lietuvos politinėje sistemoje jau seniai kuriamos koalicinės vyriausybės, kartais veikia net ir mažumos vyriausybės, todėl vis labiau vertinamas gebėjimas susitarti, suderinti interesus, pasiekti kompromisą – tokiomis sąlygomis kiekvienas balsas yra ypač vertinamas.

Moderni demokratinė valstybė neįsivaizduojama be stiprios ir aktyvios pilietinės visuomenės, jos domėjimosi valstybės valdymo reikalais. Skatinu visus mūsų LR piliečius JAV ir Meksikoje artėjančiuose Seimo rinkimuose atlikti savo pilietinę pareigą ir aktyviai dalyvauti rinkimuose. Lietuva rytoj – tai kiekvieno iš Jūsų balsas šiandien. Įrodykime spalio 14 d. amerikiečiams, kurie ir patys netrukus dalyvaus svarbiuose rinkimuose, kad mes savo rinkimuose galime būti dar aktyvesni – juk jau daugiau nei tūkstantį metų Lietuvos vardas skamba pasaulyje, todėl turime padaryti viską, kad tuo galėtų didžiuotis ir mūsų vaikai.

LR ambasados JAV info Kalbino Dalia Cidzikaitė
LR piliečiai galės balsuoti paštu arba apsilankę Lietuvos ambasadoje Washington, DC ar vienoje iš konsulinių įstaigų ar balsavimo punktų.

Visi Seimo rinkimuose balsuoti norintys LR piliečiai turi užpildyti rinkėjo anketą ir ją pagal gyvenamąją vietą iki rugsėjo 15 d. išsiųsti el. paštu, faksu ar paštu į atitinkamą įstaigą JAV (žr. sąrašą apačioje). LR ambasadai JAV rinkėjo registracijos anketą taip pat galima pateikti internetu (https://usa.mfa.lt/ index.php?2058511412).

LR ambasada Washington, DC. 2622 16th Street, NW, Washington, DC 20009. Tel: (202) 2345860, #130. Fax: (202) 328-0466. El. paštas: rinkimai.us@urm.lt

LR gen. konsulatas Čikagoje. 211 East Ontario Street, Suite 1500, Chicago, IL 60611. Tel: (312) 397-0382. Fax: (312) 397-0385. El. paštas: admin@ltconschi.org

LR gen. konsulatas New York. 420 Fifth Ave Third Floor, New York, NY 10018. Tel. +1 (212) 354 7840. Faksas +1 (212) 354 7911. El. paštas: rinkimai.ny@urm.lt

LR garbės konsulatas Los Angeles. 2806 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404. Tel: +1 (818) 451-9966. Fax: +1 (818) 583-1736. El. paštas: daivanmail@ gmail.com

Primename, jog balsuoti turėsite ten, kur užsiregistruosite. Balsuoti galima tik viename iš balsavimo punktų. Išankstinio balsavimo dienos ir valandos bus paskelbtos artimiausiu metu, prašome sekti informaciją.

Daugiau informacijos apie rinkimus galite rasti tinklalapiuose: https://usa. mfa.lt; http://chicago.mfa.lt; http://ny.mfa.lt arba LR Vyriausiosios rinkimų komisijos tinklalapyje http://www.vrk.lt