salss
ŠALSS nariai JBANC konferencijoje su LR Užsienio reikalų komiteto pirmininku Emanueliu Zingeriu, LR ambasadoriumi JAV Žygimantu Pavilioniu (atsitūpęs) ir LR ambasados įgaliotuoju ministru Rolandu Kačinsku (d.).


ŠALSS švenčia antrąjį gimtadienį


Šiais metais Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjunga (ŠALSS) švenčia savo antruosius įkūrimo metus. Antraisiais veiklos metais ŠALSS ne tik praturtėjo narių skaičiumi, bet ir pasiekė užsibrėžtus tikslus. Organizacija sėkmingai žygiuoja toliau, o jos nariai tiki šviesia organizacijos ateitimi. Nėra abejonių, kad ši sąjunga ir toliau augs bei puoselės lietuvybę Šiaurės Amerikos studentų gretose.

2010 m. ŠALSS tęsė savo veiklą ir skatino savo narių aktyvumą. Rugsėjo mėnesį naujaisiais organizacijos nariais tapo keletas gimnazistų, turintys aiškų tikslų siekti aukštojo mokslo pasirinktuose universitetuose. Naujieji nariai netruko prisijungti prie ŠALSS veiklos, taip patraukdami ir kitų gimnazistų dėmesį bei susidomėjimą. Šiuo metu ŠALSS pasekėjų skaičius socialiniame tinkle ,,Facebooks” siekia daugiau nei pusantro šimto narių.

Praėjusį rudenį nenuilstančios organizacijos nariai dalyvavo Ateitininkų namuose vykusioje konferencijoje Baltic Leadership Conference, kurios metu ŠALSS studentai susipažino su Amerikos lietuvių tarybos (ALT) ir Jungtinio Amerikos pabaltijiečių nacionalinio komiteto (JBANC) istorija ir veikla. Po konferencijos ŠALSS nariai buvo pakviesti į iškilmingą dienraščio ,,Draugas” pokylį.

Antraisiais veiklos metais organizacija užsibrėžė itin aiškų tikslą – surasti būdus, kaip finansuoti ŠALSS narių dalyvavimą kas dvejus metus Washington, DC vykstančioje JBANC konferencijoje. Todėl didžioji ŠALSS veiklos laiko dalis ir buvo skirta šiam projektui įgyvendinti.

salassŠALSS nariai rašė laiškus lietuvių kilmės verslininkams, daktarams ir advokatams, kurie galėtų paremti organizacijos veiklą. Sėkmingai buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministeriją bei ALT’ą. Buvo imtasi ir kitų sumanymų – surengta ŠALSS fiesta, kurios metu surinktos lėšos paskirtos kelionei į JBANC konferenciją.

ŠALSS neapsiribojo vien tik JBANC projektu. Jau antrųjų veiklos metų pradžioje buvo nutarta pradėti ilgalaikį projektą, kuris tik dar labiau padėtų stiprinti organizaciją. Tai – skyriaus ,,Akademinės prošvaistės’’ „Draugo’’ laikraštyje rengimas. Skyriuje nuspręsta rašyti apie svarbią organizacijos veiklą, posėdžius ir nutarimus, taip palaikant ryšį su lietuvių kilmės skaitytojais.

Svarbu paminėti, kad ŠALSS atsižvelgia į tai, kad jos nariai yra jauni ir aktyvūs studentai. Todėl buvo surengta slidinėjimo išvyka į netoliese esantį slidinėjimo kurortą Alpine Valley, Wisconsin valstijoje. Išvykos metu ŠALSS nariai turėjo progą smagiai ir aktyviai praleisti laiką bei artimiau susipažinti su kitais Sąjungos nariais.

Sausio mėnesį ŠALSS sėkmingai įkūrė savo atstovybę – Lietuvių studentų asociaciją DePaul University. Tikėtina, kad nauja organizacija ir toliau plės narių ratą bei palaikys Amerikos lietuvius studentus DePaul University. Na, o gegužės mėnesį į ŠALSS gretas įstojo Miami University, Ohio valstijoje, Lietuvių klubo nariai.

Šiais metais ŠALSS atnaujino savo internetinę svetainę. Naujame tinklalapyje informacija yra nuolatos atnaujinama, pateikiamos žinios apie artėjančius renginius ir susirinkimus. Čia galima rasti ŠALSS istoriją ir jos tikslus.

Jau antrus metus iš eilės ŠALSS nariai ALT’ui padėjo rengti Vasario 16osios minėjimą. Šiais metais renginį vedė ŠALSS nariai Marius Bulskis ir Karolina Zigmantaitė.

Galiausiai, ŠALSS pasiekė savo tikslą, pasiūlydamas stipendijas paraiškas davusiems ŠALSS nariams dalyvauti JBANC konferencijoje Washington, DC balandžio 1–2 dienomis.

Šioje konferencijoje nariai ne tik susipažino su JBANC istorija ir veikla, bet ir sužinojo apie geopolitinę ir ekonominę Baltijos šalių padėtį. ŠALSS nariai klausėsi diskusijų apie kaimyninių atominių elektrinių pavojų Lietuvai. Naujos žinios paskatino ŠALSS imtis veiksmų. Pasibaigus konferencijai, ŠALSS rašė laiškus JAV Kongreso nariams, ragindama juos išsakyti viešą susirūpinimą dėl Lietuvos pašonėje bręstančių grėsmių.

ŠALSS siekia suburti aukštojo mokslo siekiančius lietuvius studentus, plėsti jų pažinčių ratą ir suteikti atsakymus į jiems rūpimus studijų klausimus. ŠALSS nario anketą galima rasti adresu www.lsana.org. Visi yra nuoširdžiai laukiami.


salss
Vieno iš ŠALSS tarybos ir narių posėdžių metu.