lemont

Baltijos kelias paminėtas ir šiapus Atlanto

LORETA TIMUKIENĖ

Tie, kurie šiltą ir saulėtą pirmąjį rugsėjo sekmadienį nepasidavė pagundai prie ežero ar upės pasidžiaugtilemont iškeliaujančios vasaros teikiamais malonumais, o užsuko į šalia Pasaulio lietuvių centro, Lemont, esantį skverelį, turbūt liko nenusivylę. Čia JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygarda juos pakvietė kartu paminėti Baltijos kelio dvidešimtąsias metines. Į vasaros šventę susirinkę įvairaus amžiaus tautiečiai ne tik prisiminė mūsų valstybei reikšmingus įvykius, bet ir turėjo puikią progą susirinkti ir pabūti kartu.

Šis renginys dar kartą parodė, kad tik kartu, susikibę rankomis, be pykčio ir pavydo, galime patirti neapsakomą buvimo kartu džiaugsmą ir pasididžiavimą savo šalies praeitimi. Ir nesvarbu, kuriame pasaulio kampelyje bebūtume, savo tautiškumą galime pajusti, kai esame drauge su ta pačia kalba kalbančiais, tas pačias dainas dainuojančiais, tuos pačius šokius šokančiais, tą pačią tautos istoriją menančiais.

Panašiai turbūt jautėsi ir 1989 metų rugpjūčio 23 d. į 600 kilometrų ilgio grandinę sustoję lietuviai, kartu su latviais ir estais sudarę gyvą grandinę per Baltijos valstybes, taip simboliškai atskirdami Baltijos valstybes nuo Sovietų Sąjungos, išreikšdami norą būti laisvais. Baltijos kelias, nusidriekęs minint 50ąsias MolotovRibbentrop pakto, panaikinusio Baltijos šalių nepriklausomybę, metines, sujungė trijų Baltijos šalių sostines – Vilnių, Rygą ir Taliną. Taigi savo rankomis esame sukūrę nenuginčijamą žmogaus nenugalimumo ir stiprybės įrodymą, atkreipusį viso pasaulio dėmesį. 2009 m. UNESCO Baltijos kelią įtraukė į ,,Pasaulio atminties” sąrašą.

Vidurio Vakarų apygardos valdybos sumanymą ir šiapus Atlanto paminėti Baltijos kelio sukaktį palaikė dauguma apylinkių. Vienas iš valdybos narių Ernestas Lukoševičius džiaugėsi, kad į šventę atvyko ne tik kitų Baltijos valstybių, bet ir Baltarusijos opozicijos atstovas.

lemont

Renginį iškilmingai pradėjo šauliai, atnešę JAV, visų trijų Baltijos šalių ir Mažosios Lietuvos vėliavas. Nuskambėjus Lietuvos, Latvijos ir Estijos himnams susirinkusieji tarsi prieš 20 metų Baltijos kelyje susikibę rankomis traukė „Bunda jau Baltija”.

Sveikindama susirinkusius apygardos valdybos pirmininkė Irena Vilimienė sakė: ,,Prieš 20 metų trys Baltijos sesės pabudo iš pusę šimtmečio trukusio letarginio miego, atsikėlė ir tvirtai susikabinusios rankomis ėjo pasmerkti tų, kurie norėjo jas paklupdyti. Ėjo apginti savo Garbės, savo Laisvės. Ir ją apgynė. Šiandien Estija, Latvija ir Lietuva laisvos tarp laisvų.”

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos generalinio konsulato Čikagoje trečiasis sekretorius Vytautas Mikėnas, buvęs Estijos parlamento narys Jūris Tomepu, JAV Latvių Bendruomenės pirmininkas Janis Vilcins ir JAV Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos vicepirmininkė informacijai Marija Remienė. Visų trijų šalių atstovai pasodino Baltijos valstybių stiprybės simbolį – ąžuoliuką.

Po to I. Vilimienė pristatė šventėje dalyvavusius Vidurio Vakarų apygardos apylinkių pirmininkus ir naujai išrinktus JAV LB XIX tarybos narius.

Susirinkusiems savo šokius dovanojo lietuvių liaudies šokių kolektyvas „Suktinis”, grojo ir dainavo vienas iš valdybos narių, muzikantas Algimantas Barniškis su žmona. Kavinė ,,Bravo” siūlė karštus patiekalus, taip pat buvo galima paskanauti saldumynų, nusipirkti šiųmetinio medaus.

Po šventės I. Vilimienė su didžiuliu dėkingumu kalbėjo apie visus, nuoširdžiai prisidėjusius ruošiant šventę. Ypač draugiškai ir kruopščiai Baltijos kelio paminėjimui ruošėsi apygardos valdybos nariai. Ir šventės metu darbo netrūko – vieni tvarkė stalus ir sceną, kiti organizavo loteriją, treti rūpinosi maistu ir gėrimais. Valdybos pirmininkė įsitikinusi, kad tokios šventės kaip ši – vienas iš pagrindinių būdų išlaikyti lietuvišką kultūrą, tradicijas, stiprinti bendruomeniškumo suvokimą išeivijoje.

„Džiaugiuosi, kad žmonės, gyvenantys ne tik Lemonte, bet ir kitose apylinkėse, pasiūlė savo pagalbą. Be jos nebūtume išsivertę. Tai aš labiausiai vertinu,” – kalbėjo valdybos pirmininkė.

Smagi draugiška nuotaika ilgai sklandė ore. Žmonės dar ilgai šnekučiavosi, vaišinosi, sukosi šokio sūkury. Skambanti lietuviška muzika ir lietuviška šneka turbūt ne vieną šventės dalyvį perkėlė į už tūkstančių kilometrų esančią gimtinę. 

Loretos Timukienės nuotraukos 

lemont

lemont

lemont

lemont

lemont

lemont

lemont

lemont