Veikla, kurios galimybės – bekraštės

Pokalbis su PLJS pirmininku Kęstučiu Pikūnu

SIGITA ŠIMKUVIENĖ


Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Seime dalyvavau pirmą kartą. Ten susipažinau su daug įdomių veikėjų iš kitų Lietuvių Bendruomenių, išsibarsčiusių po visą pasaulį. Į atmintį įstrigo jaunas pranešėjas Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) pirmininkas Kęstutis Pikūnas, savo pranešime kalbėjęs apie pagrindinius sąjungos darbus ir tikslus – įtraukti jaunimą į Lietuvos gyvenimą, kurti ir stiprinti bendradarbiavimą. Susitariau po Seimo daugiau jį pakalbinti apie PLJS reikalus ir veiklą.

– Kęstuti, prisistatyk ,,Draugo” skaitytojams.

– Gimiau Lietuvoje, Panevėžyje. Prieš 12 metų pabaigęs vidurinę mokyklą, išvažiavau mokytis į Jungtinę Karalystę. Universitetas, kuriame mokiausi, buvo JAV universiteto (Washington, DC) padalinys, tad, nors gyvenau Anglijoje, mane daugelį metų supo amerikietiška aplinka. Ten pabaigiau savo studijas (verslo vadybą ir marketingas), apsigyniau diplomą. Vėliau darbo patirties sėmiausi dirbdamas tarptautinėse įmonėse spaudos ir leidybos srityje. Bedirbdamas susipažinau su pasaulio lietuviais, kurių veikla mane sužavėjo ir patraukė. Ne paslaptis, kad gyvendamas Anglijoje išsiilgau Lietuvos ir lietuviškos veiklos. Taip labai natūraliai ir su džiaugsmu įsitraukiau į Jungtinės Karalystės Lietuvių jaunimo sąjungos (JKLJS) veiklą, vėliau – ir PLJS. Nueitas kelias – įdomus, kupinas sunkumų ir išbandymų, bet tuo pat metu ir džiaugsmingas bei įkvepiantis. Tikiu, kad darbas, kurį dirbi, turi patikti, tada ir sunkumai nusidažo visai kitomis spalvomis.

– Kodėl įsitraukei į lietuvišką veiklą?

– Nors Jungtinėje Karalystėje gyvenau jau daugelį metų, į lietuvišką veiklą įsitraukiau toli gražu ne iš karto. Turbūt man, kaip ir daugeliui studijuoti atvykusio jaunimo, buvo svarbu įsitvirtinti supančioje aplinkoje, susipažinti su kultūra, rasti naujų draugų ir mėgstamą veiklą. Į lietuvišką veiklą JK įsitraukiau per krepšinį, kurį ilgus metus žaidžiau dar gyvendamas Lietuvoje. Žaisdamas susipažinau su lietuviais, gyvenančiais mano rajone, vėliau sužinojau apie JKLJS bei jos veiklą. Ši veikla mane labai sudomino, ypač žmonės, kurie dirbo lietuvybės labui. 

Taip viskas ir prasidėjo. Kartu su JKLJS valdyba bei jaunimu, gyvenančiu JK, įgyvendinome dešimtis gražių ir prasmingų projektų, kurie subūrė didelį ratą lietuvių jaunimo, galinčio ir – svarbiausia – norinčio kurti ir duoti ne tik sau, bet ir Lietuvai. Vėliau nuvykau į Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, kuris vyko Pietų Amerikos trijose šalyse – Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje. Ten pristačiau JKLJS veiklą, buvau išrinktas į PLJS valdybą, vėliau – ir pirmininku. Noras toliau tęsti šią veiklą buvo natūralus, nes galimybės yra bekraštės, bet tam reikia daug kantrybės ir atsidavimo.

– Ko tikiesi iš PLB Seimo?

– Kaip visada, tikiuosi labai daug. Tikiu, kad konstruktyvus ir nuoseklus darbas, kuriantis abipusę pridėtinę vertę, yra tęstinumo ir sėkmės pamatas. Šiandien yra įdomus metas – pokyčių metas, kaip dirbsime ir ką pasieksime rytoj, priklausys tik nuo mūsų pačių. Visam tam reikalingas nenutrūkstamas bendravimas, veiksmų derinimas ir bendradarbiavimas. Norisi, kad vis daugiau jaunimo įsitrauktų į bendruomenės veiklą. Taip pat tikiuosi, kad PLB palaikys vietines kraštų bendruomenes, sudarydama sąlygas aktyviau įsitraukti jaunimui į krašto veiklą. Ypač tai aktualu šiais metais, nes planuojame įgyvendinti lietuvių jaunimo sąjungų mokymus aplink pasaulį, kuriais tikimės sustiprinti visų kraštų lietuvių jaunimo sąjungas bei įsteigti naujas. Apmokymų tikslas – strateginis veiklos planavimas ir derinimas, vadovavimo ugdymas, naujų narių pritraukimas. Mokymų metu sąjungos atstovai kurs konkrečius veiklos planus ir diskutuos, kaip jų Lietuvių jaunimo sąjunga bendradarbiaus su to krašto lietuvių bendruomene.

– Klausydama Jūsų pasisakymo apie pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą, į kurį atvyko per 3,000 dalyvių, susižavėjau, kad sugebėjote sukviesti tiek daug jaunimo. Kaip tai padarėte?

– Įdėjome labai daug darbo. Turėjome labai gerą organizacinę komandą, kur kiekvienas žinojo savo veiklos sritį ir tikslus. Svarbiausia, kad visi darė tai, kas jiems labiausiai patinka. Aišku, buvo ir sunkumų, bet kartu juos įveikėme ir sulaukėme gero rezultato. Manau, jaunam žmogui yra svarbu sudaryti sąlygas kurti ir tobulėti. Visa tai ateina su laiku, bet kol mes visa tai darome kartu, bendraudami ir bendradarbiaudami, tikiu, labai daug gerų dalykų galima padaryti.

Kalbant apie praėjusį renginį, manau, jo sėkmės formulė buvo visiškai naujas formatas. Tai buvo keturių dienų festivalis jaunimui, kuriame pasiūlyta ir jaunimui priimtina forma ir, svarbiausia, turinys. Būtent į susitikimo turinį įdėjome labai daug darbo ir pastangų. Tai pasiteisino ir mus pačius labai daug ko išmokė. Susitikimas įrodė, kad Lietuva turi labai perspektyvų, atvirą, kurti ir įgyvendinti didelius darbus galintį jaunimą.

Neatsitiktinai parinkome šią vasarą vykusį Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą ruošti Prienų rajone, kur yra įkurtas puikus Visuomenės harmonizavimo parkas. Todėl lengvai jame sutalpinome visus dalyvius ir svečius. Dar galiu paminėti, kad iš tų 3,000 dalyvių, 1,000 atvyko iš 30 pasaulio šalių, likusi dalis – tai Lietuvos jaunimas.

– Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo dalyvių skaičius byloja, jog esate didžiulė jėga, sugebanti suburti jaunimą iš visų pasaulio šalių. Kuo nustebinsite jaunimą būsimame PLJ kongrese Londone?

– Nustebinti jaunimą ypač šiandien yra pakankamai sunku, bet žinau, kad Karolis Adomaitis, PLJK ruošos komiteto pirmininkas, kartu su komanda planuoja itin įdomią ir turiningą programą. Tikiu, kad šis kongresas bus produktyvus ne tik savo programa, bet ir taps dar vienu žingsniu, kuriant stiprią, skaidrią ir pridėtinę vertę kuriančią organizaciją visame pasaulyje. Tam reikalinga be galo daug išteklių, bet svarbiausia – kantrybės ir vienybės. Manau, tai ir yra raktas bendradarbiaujančiai, kuriančiai ir nuolat tobulėjančiai Pasaulio Lietuvai.

Š. m. liepos 12–15 d. PLJS surengė Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą.Šiame ypatingame renginyje dalyvavo net trijų šalių prezidentai, buvo skaitomi pranešimai, vyko kūrybinės dirbtuvės, susitikimai, užsimezgė naujos pažintys, atsirado naujos galimybės Igno Jurkyno nuotr.