satasMindaugas Šatas


JAV LB sesija, kuri atspindės Florida LB veiklą

Pokalbis su Orlando LB apylinkės pirmininku

SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Su Mindaugu Šatu susipažinau dar Fort Mayers, Florida valstija, 2007 metais, ten vykusioje JAV LB konferencijoje, skirtoje švietimui ir apylinkių veiklai.

Vėliau pažintį pratęsiau jau Orlando mieste, FL, naujos apylinkės steigimo dieną. M. Šatas buvo vienas iš organizacinės grupės narių. Mūsų antrojo susitikimo metu turėjome daugiau laiko pasikalbėti. Man patiko šio jauno žmogaus įžvalgumas, labai kruopštus JAV LB taisyklių nagrinėjimas ir begalinis domėjimasis lietuviška veikla. Prieš rinkimus į JAV LB XIX tarybą skambinau ir kviečiau jaunus žmones aktyviai dalyvauti rinkimuose, kandidatuoti į tarybą. Iš Orlando naujos apylinkės į Denver, CO vykusią Tarybos pirmąją sesiją atvyko du puikūs veikėjai – Alvydas Smilinskas, dabartinis Florida apygardos pirmininkas, ir mano rašinio herojus Mindaugas Šatas.

– Mindaugai, žinau, kad esi vienas iš organizatorių būrio, įkūrusio Orlando apylinkę. Kaip jums sekasi?

– Suburti Orlando LB buvo Alvydo Smilinsko pasiūlymas, kuriuo jis su manimi pasidalino. Nuo to laiko pradėjome abu galvoti, kaip tai padarysime, kokia bus bendruomenės veikla, tikslai. Pradėjęs domėtis internete susiradau JAV LB tinklalapį, kuriame įrašiau vietas, kur Orlando galima nusipirkti lietuviškos duonos. Elona Vaišnienė man atrašė, o aš jos užklausiau apie JAV LB veiklą Amerikoje. Taip ir prasidėjo mūsų bendruomenės kūrimasis, planavimas, bendravimas su JAV LB. 2008 metų gegužės mėnesį sušaukėme pirmąjį bendruomenės susirinkimą. Jums jame dalyvaujant įkūrėme Orlando LB apylinkę.

Šiuo metu pagrindinis mūsų rūpestis yra artėjantys dideli renginiai – rugsėjo 24–26 dienomis vyks JAV LB XIX Tarybos antroji sesija ir mūsų jau tradiciniu tapęs renginys ,,Lietuvių dienos Orlando 2010”.

– Kuo ypatinga jūsų apylinkė?

– Mūsų apylinkė pasižymi dideliu skaičiumi jaunų, aktyvių narių, dalyvaujančių bendruomenės veikloje, rengiančių pramoginius renginius, susibūrimus. Tačiau tuo pačiu metu mes džiaugiamės mūsų senjorų aktyvumu, kurie ne tik dalyvauja apylinkės valdybos posėdžiuose, dalijasi savo patirtimi ir mintimis, bet ir patys aktyviai prisideda prie bendruomenės veiklos. Taip pat bendruomenėje turime meno žmonių, fotografų, tapytojų, stiklo, aukso dirbinių meistrų. Stengiamės, kad mūsų bendruomenėje visų amžiaus bei interesų grupių nariai rastų sau įdomios veiklos, dalintųsi savo patirtimi su kitais. ,,Lietuvių dienose Orlando 2010” tradiciškai vyks krepšinio turnyras, kuriame dalyvaus komandos iš visos Florida apygardos.

– Kaip sekasi su sesijos ruošos darbais?

– Sesijos ruošimas vyksta gana nuosekliai, tačiau kadangi tai yra pirmoji JAV LB tarybos sesija Orlando organizacijos istorijoje, norime, kad ji būtų maloni, įsimintina kiekvienam sesijos dalyviui, kad ji atspindėtų mūsų bendruomenės veiklą, viziją, kryptis, kuriomis einame. Gali būti, kad sesija pasirodys ne visai ,,tradicinė”, tačiau ji atspindės Florida Lietuvių Bendruomenės veiklą.

– Papasakokite trumpai apie save.

– Gimiau 1971 m. kovo 4 d. Marijampolėje. Baigiau 5-ąją vidurinę mokyklą. Mokykliniais metais lankiau technikos būrelį, vaidinau dramos būrelyje. Vėliau įstojau į Kauno technologijos universitetą, kur studijavau Pramoninės elektronikos fakultete, įgijau inžinerijos magistro laipsnį.

Po universiteto dirbau Kauno vyriausiame policijos komisariate ,,Interpolo” atstovu Kauno apskričiai. 2005 metų vasario mėnesį kartu su žmona Kristina atvykome gyventi į Florida. Aš įsidarbinau ,,Potential Electric” bendrovėje, šiuo metu dirbu projektų vadovu, IT, taip pat turiu kompiuterių aptarnavimo įmonę.

Telefonu pakalbintas A. Smilinskas, Florida apygardos pirmininkas, džiaugėsi M. Šato nuveiktais darbais, ruošiantis Tarybos sesijai, pasidžiaugė ir vyresniais veikėjais kaip Vytautu ir Virginija Dubauskais, Jurgiu Biručiu ir kitais, kurių patarimais ir pagalba remiasi organizuojant sesiją.

Tad iki pasimatymo Orlando mieste JAV LB XIX Tarybos antroje sesijoje!

orlando
Straipsnio autorė su M. Šatu (k.) ir Florida LB apygardos pirmininku A. Smilinsku.

orlando
Orlando LB atstovus M. Šatą ir A. Smilinską (abu dešinėje pusėje) priėmė Orlando miesto atstovai.

orlando
Colorado ,,Vabalai" Romas ir Naras (abu stovi kairėje) su aktyviausiais JAV LB Orlando nariais.