Dainos kelias – Toronto, Cleveland, Čikaga

JOLANTA URBIETIENĖ

Dar savaitė kita, ir iš Kanados bei Ohio valstijos Čikagos link pajudės du didžiuliai autobusai, vežini būriu dainininkų. Jų kelionės tikslas – baigiamasis trijų Šiaurės Amerikos lietuvių chorų – Toronto „Volungės”, Cleveland „Exultate” bei Čikagos „Dainavos” – koncertas „Namų psalmės”. Pirmieji du šio ciklo koncertai, kaip daugeliui jau žinoma, gegužę nuskambėjo Toronto, o birželį – Cleveland. Nuo klausytojų plojimų aidėjusios tų miestų koncertų salės estafetę (tiksliau – dirigento batutą) perduoda Trinity Christian College Ozinga Chapel auditorijai, kurioje spalio 14-osios popietę šį įspūdingą renginį po dvylikos metų pamatyti ir išgirsti galės Čikagos bei jos apylinkių chorinės muzikos mylėtojai.

Kol dirigentai, choristai, solistai ir orkestras dar derina balso bei instrumentų stygas, „šlifuoja” paskutinius akordus, savo įspūdžiais iš Toronto bei Cleveland dalijasi keletas klausytojų šių koncertų klausytojų.Taura, Vija ir Vitas Underiai

Trijų chorų koncertas ,,Namų psalmės” mums buvo didžiulė dovana. Kas dar nėra jo girdėję, neturėtų praleisti progos išgirsti šį koncertą spalio mėnesį Čikagoje. Tikrai nesigailės.

Augome šeimose, kur dažnai skambėjo lietuviška daina, todėl koncerto pirmoji dalis tiesiog sugrąžino į tuos brangius vaikystės namus, kuriuose mumyse įsitvirtino meilė Lietuvai. O antroji dalis suteikė progą pakilti
virš tų žemiškųjų namų, priartėti prie dangiškųjų. Todėl „Dainavos”, „Exultate” ir „Volungės” choristams esame nepaprastai dėkingi už sieloms suteiktą atgaivą.Živilė Vaitkienė

Šio koncerto programoje kiekvienam klausytojui buvo kūrinių, kurie palietė jo širdį – ar tai Čiurlionio harmonizuota, lyriška liaudies daina, ar klasikinis Gounod kūrinys, atliktas pritariant orkestrui ir solistams.
Išsiskirstėme visi pakilios nuotaikos – tai buvo ilgai lauktas, puikiai atliktas koncertas.Algis Rukšėnas


Trijų chorų koncertas Cleveland labai nudžiugino. Pilna įvairiausio amžiaus žiūrovų salė žavėjo. Veidus ir per pertrauką, ir koncertui pasibaigus puošė šypsenos. Geriausias įvertinimas – iš vietų pakilusių klausytojų audringi plojimai ir šūksniai: ,,Dar kartą!”

Profesionaliai atlikta programa atskleidė choristų talentą ir kolektyvų susiklausymą. Jei viešėtume Čikagoje, kai ten vyks šių chorų koncertas, manau, vėl būtumėme tarp žiūrovų. Šie trys kolektyvai ir jų meno vadovai nusipelnė didelės pagarbos.


Vaiva Čyvienė 


Galimybė dalyvauti abiejuose trijų chorų koncertuose Toronto ir Cleveland buvo nepaprasta dovana. Kai trys chorai – ,,Dainava”, ,,Volungė” ir ,,Exultate” – dainuoja kartu, jų dainų ir giesmių aidais yra tikrai užburiantis. Pirma programos dalis pilna lietuviškos dvasios ir tradicinių
dainų, kurios sukuria smagią lietuvišką atmosferą. Antra dalis paliečia pačią sielą. Išgirsti Šv. Cecilijos Mišias, parašytas Gounod, – nepakartojamas įspūdis. Besiklausantįjį apsupa Dievo žodžiai ir raminantys jausmai.

 Noriu visus paraginti dalyvauti koncerte Čikagoje ir, kaip tai atsitiko man, pajusti tą lietuvišką dvasią, kurią sukuria šie nuostabūs trys chorai. Pasimatysime Čikagoje!Nijolė Benotienė

Yra gyvenime akimirkų, kurias įsimename ilgam. Nesuklysiu sakydama, kad visi, dalyvavę trijų chorų koncertuose, apie šiuos renginius kalba ir dar kalbės. Jie išliks kaip ypatingos meno, muzikos ir lietuvių susibūrimo šventės. Nenoriu garsiai šūkalioti apie šį renginį, bet tikrai žinau, kad kiekvienas jame dalyvavęs, iš jo išeis kitoks. Minčių bus labai daug. Prisiminsime, kad mes taip iš toli atsivežėme ir ąžuolėlį šimtašakį, ir gandrą ant stogo, ir ryto raselę... Viską dar kartą prisiminę, vėl sudėsime giliai širdin.

Ne mažiau klausytojus pradžiugins ir antroje koncerto dalyje skambanti romantinio bei barokinio laikotarpio
 kompozitorių muzika. Specialiai šiam koncertui užsakyti kūriniai, solistai, choristai, instrumentalistai, dirigentai, pilna salė lietuviškai ir nelietuviškai kalbančių – argi galima praleisti tokį renginį, apie kurį jau kalba visas Toronto, visas Cleveland ir visa Lietuva? O sakiau: ,,Nenoriu garsiai šūkalioti...”

Taigi, netrukus Čikagon sugužės didžiulis būrys dainingų moterų ir vyrų. Pastarojo renginio šeimininkai – lietuvių meno ansamblis „Dainava” – pluša, daro viską, kad paskutinysis šio ciklo koncertas taptų švente ir choristams, ir klausytojams. Šventė jau čia pat – spalio 14 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Trinity Christian College Ozinga Chapel Auditorium (6601 W College Drive, Palos Heights, IL). Daugiau informacijos apie koncertą rasite www.dainava.us