mokVaikų darželio mokytoja Jolanta Gudynaitė veda pirmąją pamoką.

Naujieji mokslo metai prasidėjo!

AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

Rugsėjo 11-osios rytas Čikagoje išaušo lietingas (gal vaikams dar norėjosi atostogauti ir gamta užjausdama juos ašarojo?), o įsidienojus – saulė žeme rytinėjosi – mat nuo šypsenų, triukšmo ir vaikų džiaugsmo, nuo gėlių spalvų ir naujų pažinčių atsigavo per vasarą tylėjęs Jaunimo centras. Ypatingo virpesio šiai pirmai mokslo metų dienai suteikė tėvelių kompiuterių ekranuose šokinėjantis krepšinio kamuolys, mūsų, jau dabar bronzinės, komandos rankose ir jaudinantys ,,valio” po kiekvieno taiklaus šūvio į krepšį.

Naujųjų, 19-ųjų mokslų metų rytas mokykloje prasidėjo pagal seną tradiciją – šv. Mišiomis Tėvų jėzuitų koplyčioje, kurias atnašavo mokyklos dvasios tėvas Antanas Gražulis, SJ. Po Mišių visi rinkosi į Jaunimo centro didžiąją salę, kur vyko mokslų metų atidarymas. Šiemet, kaip niekada, mokykla sulaukė daug garbingų svečių. Su mumis pasidžiaugti pirmąja mokslo diena atvyko Lietuvos Respublikos (LR) ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis (Washington, DC), LR generalinis konsulas Valdemaras Sarapinas (New York), LR generalinė konsulė Skaistė Aniulienė (Čikaga), JAV LB Brighton Park apylinkės pirmininkė Salomėja Daulienė, Jaunimo centro valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė.

Mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė pradėdama Mokslo metų atidarymo šventę sveikino visus susirinkusius ir džiaugėsi puikia mokyklos administravimo komanda, savo pavaduotoja Laima Apanavičiene, administratore N. Aleksoniene. Be šitų moterų ir tėvų komiteto, vadovaujamo Valdo Kerulio, be jų atsidavimo ir patirties organizuojant visą lietuviškos mokyklos veiklą būtų neįmanoma išsiversti. L. Apanavičienė pastebėjo, kad šiemet mokyklą lankyti pareiškė norą 100 vaikų daugiau negu pernai. Džiaugiamės, kad Tėvai jėzuitai ir kunigas A. Gražulis, SJ suteikė papildomas patalpas, kuriose įsikurs naujos klasės. Ir patys mažieji – kiškučiai, ir pirmokai (jų šiemet mokykloje net po 3 klases) ir visi kiti, toliau tęsiantys mokslą, o taip pat naujai sudaryta klasė, kurioje susirinko lietuviškai pradedantys mokytis vyresni vaikai – visi nori rinktis į gražias ir jaukias patalpas. Už tai mokyklos administracija dėkojo pulkui tėvų savanorių, kurie vasarą griovė sienas, didino klases, dažė, gražino naujas patalpas. Darbų likę dar nemažai, tad tėvų komiteto pirmininkas ir mokyklos direktorė kvietė ir tuos, kurie dar neprisidėjo, būti aktyvesniems ir parodyti, kad jiems tikrai rūpi mokyklos jaukumas, grožis ir tai, kaip jausis čia jų vaikučiai.

Šiemet beveik 400 vaikų mokys per 60 mokytojų, tarp jų yra ir tokių, kuriems mokslo metai jau 19, 15, 10. Mokyklos direktorė pristatė naujas mokytojas: Dianą Darbutienę, Viktoriją Juškaitę, Vitaliją Mickienę, Simoną Matiukaitę, Nijolę Gierštikienę, Liną Tumasonienę ir Nijolę Šimulynienę. Kaip savo sveikinimo žodyje sakė generalinis konsulas New York V. Sarapinas, perfrazavęs a. a. Vytautą Kernagį, ,,beprotiškai fantastiškų” mokytojų dėka tūkstančiai mylių nuo gimtosios Lietuvos mokyklos tampa žinių, įdomybių ir patriotiškumo salomis.

LR ambasadorius Washington, DC Ž. Pavilionis džiaugėsi mokslo metų atidarymu ne tik kaip oficialus asmuo, bet ir kaip tėvas, kurio vaikai taip pat pradėjo lankyti lituanistinę mokyklą. Ambasadorius sakė, jam labai svarbu, kad žodžiai: ,,Tėvynė, Garbė ir Dievas” taptų kiekvieno lietuvio kelrode žvaigžde kelyje į mūsų gimtinę. Savo sveikinimo kalboje jis taip pat linkėjo pergalės mūsų krepšininkams, o pritarimo plojimai parodė, kad salėje daug krepšinio sirgalių.

S. Daulienė džiaugėsi, kad į mokyklą ateina vis daugiau vaikučių, vildamasi, kad taip didės ir bendruomenė, o taip pat dėkojo vaikams ir tėveliams už tą milžinišką pasiryžimą lankyti mokyklą šeštadieniais.

Mokyklos direktorė perdavė visiems susirinkusiems JAV LB Švietimo tarybos pirmininkės Daivos Navickienės linkėjimus ir sveikinimus naujųjų mokslo metų proga, o taip pat perskaitė LR užsienio reikalų ministro Audroniaus Ažubalio sveikinimą.

Antroji pirmosios mokslų metų dienos dalis buvo visai kitokia – mažyliai kartu su tėveliais skubėjo į klases susipažinti su mokytojomis ir vieni su kitais, didesni džiaugėsi vėl pamatytais senais draugais, klausėsi mokytojų teikiamą informaciją ir net užsirašė pirmąsias namų darbų užduotis.

Mokykloje jau kelinti metai iš eilės pietus ruoš ,,Kunigaikščių užeigos” darbuotojai (šeštadienį paragavome ir pirmuosius pietus), mokyklos švara rūpinsis Reda ir Vytautas Daubariai mokyklos bibliotekai vadovaus Dovilė Rusciti ir Reda Jurgaitienė.

Taigi, mokslo metai prasidėjo! Visa, kas vyksta Čikagos lituanistinėje mokykloje, jūs galite sužinoti tinklalapyje www.cikagoslituanistinemokykla.org. Jį tvarko Rimas Rekašius.

mok
Pirmojoje penktokų pamokoje sėdėjo ir tėveliai.

mok
Mokyklos šeimininkai – dešimtokai su auklėtoja Lina Tumasoniene.
Audronės Sidaugienės nuotr.