cleve
Cleveland Šv. Jurgio parapijos didysis altorius, pastatytas 1905 metais. Jo šonuose eglutės, papuoštos šiaudinukais Kalėdų metu, 1985 m.


Atsisveikinant su šv. Jurgio parapija

ŽIVILĖ VAITKIENĖ

Šv. Jurgio parapija Cleveland mieste, 114 metų ištikimai tarnavusi lietuviams ir visiems jos apylinkės gyventojams, bus uždaryta 2009 m. spalio 18 d.

1895 metais įsteigtai lietuviškai šv. Jurgio parapijai, vienai iš seniausiai pastoviai veikiančių lietuvių parapijai JAV, ateinantį mėnesį teks amžinai uždaryti savo duris. Cleveland lietuviai atsisveikins su istorine bažnyčia ir, didžiąja prasme, su savo namais, kurie buvo statyti pirmosios lietuvių emigrantų bangos XX šimtmečio pradžioje. Šv. Jurgio parapijoje prieglobstį rado Antrojo pasaulinio karo atblokšta didžioji tremtinių banga; joje Cleveland lietuviai turėjo vietą vystyti plačią ir turiningą lietuvišką veiklą. Šiandien iš tėvynės atvykstantys lietuviai taip pat randa sau vietą svetingoje šv. Jurgio parapijoje.

Kviečiame Cleveland lietuvius ir visus, po Ameriką išsisklaidžiusius buvusius šv. Jurgio parapijiečius savo prisiminimais įamžinti svarbią lietuvių istoriją, kurios pėdsakai giliai įminti šv. Jurgio parapijoje.

Šv. Jurgio parapijos „Prisiminimo projekto’’ globėjai laukia įrašyti ir įamžinti jūsų prisiminimus apie šv. Jurgio parapiją, jos mokyklą, buvusius klebonus, praeities įvykius bei renginius – visa tai, ką jūs prisimenate apie Cleveland šv. Jurgio parapiją. Prisiminimų įrašas bus perkeltas į kompaktinę plokštelę ir saugomas parapijos archyve. Jis taip pat bus dalijamas svečiams spalio 10 d. parapijos uždarymo iškilmingame pokylyje.

Raginame jus prisidėti prie šv. Jurgio parapijos įamžinimo projekto. Skambinkite tel.: 4403645650. Atsakovas automatiškai įrašys jūsų įkalbėtą prisiminimą. Jūsų patogumui telefonas veiks 24 val. kasdien iki š. m. spalio 1 dienos.

Galite ir trumpu raštu pateikti savo prisiminimus. Juos siųskite Živilei Vaitkienei adresu: 3321 Alla Drive, Seven Hills, OH 44131 arba el. paštu: zivilev@cox.net.