Iš d.: mokyklos direktorė Marytė Newsom, šokių mokytoja Danguolė Varnienė,
toliau – mokytoja Rūta Habanek.


Mūsų Marytė

VITALIJA VIRBUKIENĖ

Tai nuo jūsų čia taip šviesu,
Nuo žodžio šitaip pasakyto,
Nuo pagalvojimo balsu:
Turbūt ne dėl savęs esu –
Esu turbūt dėl kieno nors kito.
(J. Marcinkevičius)

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla šįmet jau 63 kartą atveria duris savo mokinukams, kurie nori mokytis lietuviško žodžio, dainuoti ir šokti nuostabių draugų būry. Mus visus kiekvieną šeštadienį, dvidešimt penkerius metus pasitinka ir išlydi mokyklos direktorė Marytė SandavičiūtėNewsom.
Vartau sveikinimų albumą, į kurį mokiniai, buvę mokiniai (kai kurie jau tėveliai), tėveliai, seneliai, mokytojai sudėjo savo sveikinimus mokyklos direktorei Marytei 25ių metų darbo jubiliejaus proga ir žaviuosi: „Miela Maryte”, „Ačiū, Maryte”, „Gerb. Maryte”, „Miela kolege, globėja ir mano Mokytoja Maryte”, „Direktore Maryte”, „Gerbiama Maryte”, „Mieloji Maryte”, „Brangioji Maryte”, „Miela Mama”, „Miela mokyklos direktore Maryte” – taip pradeda sveikinimus visi sveikintojai. Skaitai šiuos kreipinius ir supranti, kiek daug juose šilumos, nuoširdumo ir gėrio. Tai tarsi atsakas į tai, ką mums visiems dalina mūsų Marytė. O geriausiai viską pasako parašyti sveikinimai albume. Pateiksiu tik keletą jų.

Kas kuo turtingi? Šalys – savo istorija, gamta – savo nuostabiais gamtovaizdžiais, žmonės – savo dvasinėmis vertybėmis. O mūsų mokykla yra turtingiausia iš turtingiausių, nes mes turime MŪSŲ MARYTĘ. Ji kuria mūsų mokyklos istoriją, ji yra mūsų gamta, ji žmogus, kuris gražus iš vidaus ir išorės.

Ačiū Jums!
Matas, Simona ir Laima Gajauskai

Miela mokytoja Maryte, reikia šiek tiek druskos į saldų varškės apkepą, šiek tiek liūdnumo į didelį džiaugsmą, šiek tiek spindulio aklinai tamsai, šiek tiek ramybės laikui bėgant... Su gražiu jubiliejumi, ačiū už tuos 25ius vadovavimo mokyklai metus – su meile,

NcKenna šeima Monika


Mūsų suaugusių klasė sveikina jus, Maryte, su 25 metais sėkmingo vadovavimo lituanistinei mokyklai. Ačiū už kantrybę su mažais ir vyresniais mokiniais. Jūs sujungiate visas skirtingas lietuvių grupes į vieną mokyklos šeimą.
Mokytoja Aldona Kudirkienė ir 9 suaugusieji, besimokantys lietuvių kalbos

Saulė saulė danguje, meilė meilė širdyje, šildo, šildo ji mane, kai Jūs šalia, Jūs šalia! Kiekvienas saulės spindulėlis simbolizuoja Jūsų pradirbtus metus, todėl linkime ir toliau rinkti spindulėlius, šviesti ir šildyti mūsų lietuviškoje padangėje. Ačiū!
 Perevičių šeima

Be pastangų ir siekių – kiek toli nuplauksime gyvenimo upe? Pakrantės minioje taip paprasta pranykti. Tad raginkim kantrybę ir pasiryžimą vaiko širdyje, kad per žinių bangas į žydinčių dienų pilnatvę jis galėtų nusiirti...
Nuoširdžiausi sveikinimai tokia gražia proga nuo Girnių šeimos.

Miela Maryte, tegul Jūsų išmintis, kūryba, pasiaukojimas, kantrybė ir toliau puošia Jūsų sielą. Ačiū jums už šilumą, už rūpestį ir meilę ir už begalines valandas, aukotas lietuviškos mokyklos labui. Ačiū!!!

Steve Valle, Tony ir Sigita Valle

Brangioji Maryte – dėkojame tau, kad padėjai mums išauklėti Aleksą ir Marių lietuviška dvasia. Tu esi nuostabi pedagogė! Širdingai,
 Aleksas, Marius, Vita ir Vytenis Vilkai

Mylima p. Maryte – esi mums brangi mokytoja, vedėja ir šeimos draugė. Nuoširdžiai sveikiname ir dėkojame už Jūsų nuostabų pavyzdį. Labai mylim!
Vaiva, Erikas, Lina, Živilė ir Stepas Puodžiūnai

Ačiū ponia Maryte, kad esate parapijos saulyte, švieskit dar ilgai.
Ragus šeima

Miela Maryte, nejau spėjo prabėgti 25 metai? Kokie įdomūs ir veiklūs jie buvo. Dirbome kartu šeštadieninėje mokykloje. Mūsų vaikai ten užaugo, o baigę grįžo padėti arba mokytojauti. Šiuo metu ugdai mūsų anūkus Gintarą ir Saulę. Tavo įtaka ir darbas ilgai paliks atgarsį Los Angeles lietuvių šeimose. Linkime Tau dar 25 metus energingai ir reikšmingai veikti tarp mūsų.
Laima, Daina, Saulius, Audronė ir Algimantas Žemaitaičiai

Miela Maryte, ačiū už Jūsų išmintį, kūrybą, savitarpio supratimą, pasiaukojimą, kantrybę, kurie puošia Jūsų sielą ir uždega norą dalintis savo dvasiniais lobiais su mokiniais. Nuoširdžiai sveikiname ir linkime, kad Jūsų energija ir nenuilstama ištvermė niekada neblėsta gyvenimo labirintuose. Su meile,

Gabia, Rasa ir Arnas Paliuliai

Mama, mamyte! Mano žiburys, mano įtaka. Tegul tavo gyvenimo įžvalga apšviečia visus amžinai. Tu turi tikrą talentą. Sveikinu,
duktė Inga

Miela Mama! Sveikinu su tokia brangia, ypatinga švente. Tu esi nepakartojamas žmogus, ir mes visi tave mylime. Tu taip gražiai dirbi – su energija, pasitikėjimu, meile, šypsena, ir ...aukštakulniais batais! Valio Mama!!! Myliu,
 duktė Sigutė

Mama! Sveikinu su tavo 25 metų atsiekimu! Mes visi tave mylime ir gerbiame! Tu visada būsi mano „mokyklos vedėja.” Kaip vienas labai garsus žmogus kadaise sakė: „Ar yra geriau būti mylimu ar to, buvo bijomasi ? Aš sakau abudu: aš noriu, kad žmonės bijotų tiek, kiek jie tave myli.” Sveikinu,

sūnus Aleksas

Direktore Maryte, laukuos artojai sėja brandų grūdą, kad geru derliu džiaugtųsi visi. Ir jūs, Maryte, tokio būdo – į tą laukų artoją panaši. Jauniems lietuviams Tu pasėji protą, gėrį ir meilę Lietuvai. Tu dalini. Priimki šiandien šią nuostabią gėlę ir ačiū, kad dėl mūsų – lietuvių gyveni. Už tą šypseną lyg saulę, už tuos dvidešimt penkis, už lietuvišką pasaulį, už atvertas mums duris. Už tą šiltą mielą žodį, tartą iš visos širdies tegul, jūra šypsenėlių padėkoti Jums padės… Ačiū, kad buvote, esate ir būsite! Neblėstančios Jums energijos ateityje, dirbant šį neįkainojamą darbą!
 Mokytoja Reda Perevičienė

Gerb. p. Maryte, pasaulyje yra dvi laimės. Viena laimė maža – būti laimingu. Antra laimė didelė – padaryti laimingais kitus. Jūs pasirinkote didžiąją laimę. Tegul ji lydės Jus visą gyvenimą. Su pagarba,

Monika, Emilia ir Renata Kass


Maloni, miela, madinga, mandagi mūsų Maryte! Aš žinau, kad kalbu LA Lietuvių Bendruomenės vardu ir reiškiu Tau ypatingą meilės sveikinimą – 25 metų mokyklėlės vedėjos vaidmenyje. Tikimės, kad tavo energija, entuziazmas ir šviesa mus toliau ves aukštyn ir aukštyn – ten, kur ūžia girios, kur šlama vėjai ir saulutė šviečia ant lietuviško atžalyno – tai mūsų mieli mokyklėlės vaikučiai.

 Mokytoja Danguolė Varnienė

Miela Maryte, Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla gyvena ir klesti tavo nenuilstamo darbo dėka. Tave sveikina ir širdingai tau dėkoja už 25 metus, praleistus vadovaujant mokyklai, jauni ir seni. Tu mus buri į vieną lietuvišką šeimą. Ačiū, kad mokai mylėti Dievą, Tėvynę ir artimą savo pavyzdžiu, gerumu ir sumanumu. Su meile ir pagarba,

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokytojai, tėveliai ir mokiniai

Tikriausiai nieko nėra nuostabesnio, kai tenka sutikti žmogų, su kuriuo norisi bendrauti, dalintis skausmu ir džiaugsmu, kartu juoktis ir liūdėti. Tokia ir yra mūsų mokyklos direktorė Marytė, apie kurią taip gražiai atsiliepė sveikintojai. Su Maryte pabendravus, supranti, kad tai žmogus, kuris niekada nepasakys negaliu, nenoriu, neturiu laiko, pavargau. Ji visada visus pasitinka ir išlydi su šypsena. Visus prisimena, visus pakalbina. Ji – mokyklos širdis, apie kurią sukasi visas mokyklos gyvenimas ir švietėjiška veikla. Visada turi begalę minčių ir geba savo idėjomis uždegti kitus. Su Maryte lengva kartu dirbti komandoje, ruošiant renginius. Ji puiki savo dalyko žinovė, specialistė. Visada padės spręsti problemas arba susidariusius sunkumus. Marytė, turėdama didžiulę patirtį ir puikias lietuvių kalbos žinias, vis tiek visada domisi naujovėmis. Kartais negali suprasti, kaip ji gali turėti tiek jėgų, entuziazmo ir minčių. Todėl taip gera dirbti ir mokytis mums visiems kartu Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje.
Iš Marytės lūpų: „Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje dirbu 34 metus. Vadovauti mokyklai pradėjau 1987 metais su kolegomis Violeta Gedgaudiene ir Algimantu Žemaitaičiu, vėliau – jau viena. Dar būdama studente, pradėjau dirbti New York Maironio lituanistinėje mokykloje. Vienu žodžiu, nebuvo daug laisvų šeštadienių mano gyvenime”.

Marytė su vyru Robert Newsom užaugino sūnų Aleksą, dukras Sigitą ir Ingą. Sigita taip pat dirba mūsų mokykloje.

Didelės stiprybės linkime Jums, miela Maryte, pradedant 26uosius mokslo metus, vadovaujant mūsų mokyklai.Marytė su Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokytojomis. Kristinos Kazlauskienės nuotr.