stov

Įspūdinga vasara – tik mūsų rėmėjų dėka

Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” remiamų centrų lankytojai
šią vasarą iškylavo ir stovyklavo

Rugsėjo mėnesį visi lyg atsibundame po vasaros atostogų, poilsio ar šiaip lėtesnio gyvenimo tempo. Prasideda mokslo metai, naujus veiklos metus pradeda šokių rateliai, chorai, sporto komandos bei įvairios visuomeninės organizacijos. Organizacija ,,Vaiko vartai į mokslą” pradėjo savo veiklos metus narių susirinkimu rugsėjo 12 d. Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lemont. Rugsėjo 19 d. valdybos nariai budėjo prie informacinio stalo Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bendruomenės mugėje. Spalio mėn. 3 d. PLC vyks tradiciniai lėšų telkimo „Derliaus pietūs”. Čikagos ir apylinkių visuomenė nuoširdžiai kviečiama dalyvauti. Rėmėjų būrelio koordinatorės kituose JAV miestuose taip pat planuoja įvairius lėšų telkimo projektus.

,,Vaiko vartai į mokslą” veikia nuo 1998 m., šiuo metu ji remia 11 dienos centrų ir laikinosios globos namų Lietuvoje. Centrus lanko rizikos grupės šeimų prieauglis, kuris centruose randa užuovėją, prasmingų užsiėmimų bei sulaukia auklėjimo iš rūpestingų suaugusiųjų, pasiruošusių su jais dirbti, darbuotojų ir savanorių, kurie dažnai pasinaudoja medžiaga iš organizacijos paruoštų penkių auklėjimo programų.

Jaunos Colorado lietuvaitės Daiva Jarašiūtė ir Analise Stein jau grįžo į namus. Jos baigia apibendrinti savo įspūdžius ir patirtį, įgytą praėjusios vasaros metu dirbant savanorėmis organizacijos remiame Kauno „Žaliakalnio” centre. (Įspūdžiai bus išspausdinti atskiru straipsniu.) Tai vienas iš nedaugelio centrų, kuris veikia ištisus metus, tiesa, kiek trumpiau vasarą.

Mokslo metu vaikams teikiama pagalba ruošiant namų darbus, o vasarą labiau užsiimama sportavimu, žaidimais bei kitais maloniais užsiėmimais. Visi centrai 2009–2010 mokslo ir dienos centrų veiklos metus užbaigė šventėmis, išvykomis, stovyklėlėmis savo patalpose. O jeigu sąlygos ir finansai leido (jei pasisekė gauti papildomų lėšų iš kurio nors fondo), išvykos ar stovyklos vyko kur nors už centrų patalpų, už lankytojų gyvenamo miesto ar miestelio ribų. Štai kelių centrų vadovių ir koordinatorių aprašymų ištraukos iš šių metų vasaros.

Ramunė Kubiliūtė

stov

Užpalių vaikai stovyklavo

Užpalių vaikų dienos centro ,,Saulutė” vadovė Edita Juršienė siųsdama laiškutį org. ,,Vaiko vartai į mokslą” valdybos nariams rašė: ,,Pirmiausia norėtume pasveikinti visą organizaciją ‘Vaiko vartai į mokslą’ su nauja mokslo metų pradžia, padėkoti už paramą, pinigėlius, kuriais mus remiate. Mes taip pat nuo rugsėjo tęsime pradėtus darbus. Birželio mėn. vykdėme savaitės laiko vasaros stovyklą, kurioje mokiniai galėjo atskleisti savo kūrybinius talentus, išreikšti save. Rengėme pačių sukurtų drabužių ‘madų šou’, renginį ’Mes talentai’, vyko sportinės varžybos, aplankėme ’Anykščių siauruką’, važinėjomės vasaros rogučių keliu, ėjome į turistinį žygį ir t. t. Buvo vaikams labai daug įspūdžių tik jūsų, mūsų rėmėjų, dėka, nes be jūsų paramos nebūtų ir šių gražių renginių.”

jon

Išsiruošėme į piligriminę kelionę


Jonavos Apaštalo šv. Jokūbo parapijos dienos centro vadovė s. Loreta Ilekytė rašė: ,,Šį mėnesį (rugp. mėn.) Jonavos vaikų dienos centras atostogauja, todėl šią savaitę esu vienuolyne laisva nuo darbų ir galiu jums parašyti ir atsiųsti nuotraukų. Šiuo metu mūsų dienos centre yra 21 vaikas. Kadangi padaugėjo vaikų ir darbų, iš Dievo malonės turėsiu sau rimtą padėjėją: du savo vaikus užauginusią mamą, kuri puikiai sugeba dirbti su vaikais.

Birželio 1 diena – tai Vaikų gynimo diena. Šventėme vaikų dienos centro gimtadienį – mums jau vieneri metukai :). Mes dar maži, bet Dievo malonei padedant daug nuveikėme ir pasiekėme... Tą dieną vykome į Karmėlavą, kur mūsų laukė gražus vaikų ansamblių koncertas, kūrybinė užduotis – piešėme saules ant kelio, vaišinomės visi ledais.

Liepos 5 d. visi kartu susiorganizavome į piligriminę kelionę aplink Jonavos tvenkinius. Jų pas mus yra trys, vienas iš kito ištekantis. Pasiėmėme kiekvienas savo kuprinėles, įsidėjome maisto pietums gamtoje ir iškeliavome. Buvo be galo karšta ir kepino saulė. Matėme, kaip kiti vaikai maudėsi tvenkinyje, o mes vis ėjome ir ėjome. Savo nuovargį, karštį aukojome kaip piligrimai už savo mamas, tėčius, draugus... Taip buvo tikrai lengviau, nes žinojome, dėl ko tai darome. Nuėję pusę kelio, pušynėlyje sustojome papietauti, pailsėti, pasimelsti – visi kartu sukalbėjome Gailestingumo vainikėlį. Ir toliau keliavome. Kelio gale visi pasivaišinome ledais :). Buvome pavargę, bet laimingi.

Liepos 13 d. aplankėme Šiluvą – mus už ačiū nuvežė ir parvežė, o mes tik meldėmės, giedojome ir visiems dėkojome.

Liepos 24 d. mūsų geradarė Vanda mus visus nuvežė į Trakus. Buvo nuostabi kelionė: viename šokolado fabrikėlyje gaminome saldainius, žinoma, ir valgėme, kiek norėjome, po to plaukėme laivu Trakų ežeru, aplankėme pačią pilį, valgėme kibinus, ledus... Visi grįžome laimingi ir pilni įspūdžių.”

jona

Vilniaus ,,Vilties angelo” vasaros kraitis


Vilniaus ,,Vilties angelo” vaikų ir paauglių dienos centre dirbanti soc. darbuotoja Žydrūnė Liobikaitė yra ir ,,Vaiko vartų į mokslą” koordinatorė Lietuvoje. Centras buvo pirmasis, kurį organizaciją pradėjo remti, šiuo metu jį lanko daugiau nei 100 vaikų. Liepos mėn. pabaigoje Žydrūnė rašė:

,,’Vilties angele’ jau praūžė 4 stovyklos: viena dieninė ir 3 išvykos. Rytoj (liepos 21 d.) vyriausieji paaugliai išvyksta į kelionę: Vilnius – Palanga – Šventoji – Latvijos pajūris – Ryga – Vilnius. Jie labai džiūgauja ir jaudinasi, nes turėjo darytis pasus, nepilnamečiai gauti tėvų sutikimą pas notarą ir pan. Jiems tai didelis įvykis. Siunčiu jaunesnių paauglių stovyklos prisiminimus su nuotraukomis.


* * *

„Skrydis virš Lietuvos” – tai nuostabus skrydis neįtikėtinai žemame aukštyje per Žalgirio mūšio lauką, Lietuvos Krikšto takais, virš amatininkų dirbtuvių, Kaziuko mugę, karaliaus Mindaugo karūnavimo šventę. Tai džiaugsmingas skridimas pievomis, kvepiančiomis vasaros žiedais, ežero vandeniu ir tiškančiais jo purslais, vakaro rūkais, šiltu, švelniu lietumi.

Bilietus skrydžiui Dienos centro jaunesnieji paaugliai turėjo užsidirbti: visus mokslo metus lankyti jiems organizuojamus užsiėmimus, dalyvauti šventėse, eiti link kito, draugauti, išdrįsti peržengti savo baimes. Ištvermingiausieji vasaros pradžioje gavo pakvietimus į „Skrydį virš Lietuvos”. Lėktuvo įgula pakvietimus įteikė ne tik vilniečiams, bet ir ,,Caritas” dienos centrus Švenčionyse, Varėnoje lankantiems jaunesniems paaugliams.

Ruošiantis stovyklai manėme, kad svarbu ugdyti paauglių tautiškumą, pilietiškumą, meilę gimtajam kraštui. Tačiau kaip apie tai kalbėtis su paaugliais, kurių kasdienybėje pirmąsias vietas užima kultūra, nekalbančios apie Lietuvą ir jos istoriją? Surizikavome, nežinodami tikslaus atsakymo į šį klausimą.

Pirmą stovyklos dieną sulipę į pačių sukonstruotą lėktuvą bei į pagalbą pasitelkę Audriaus Stonio ir Arūno Matelio kino juostą „Skrydis per Lietuvą arba 510 sekundžių tylos” keliavome septynias dienas...

Lietuvos Krikšto dieną paaugliai dalyvavo orientaciniame žaidime, kurio metu sužinojo atsakymus į tokius klausimus kaip: Koks Lietuvos didysis kunigaikštis įsipareigojo įvykdyti Lietuvos krikštą? Kaip vadinosi tai įpareigojanti sutartis? Iš kurios valstybės Lietuva nusprendė priimti krikštą? Kokią dovaną gaudavo kiekvienas pasikrikštijęs žmogus? Pripažinkime, ne visus atsakymus žinome. Ir stovyklautojai turėjo pavargti, kol rado atsakymus: Jogaila, Krėvos, Lenkijos, baltus vilnonius marškinius. Kovojant ne tik už save, bet ir už savo grupę verta pasistengti dėl pergalės.

Žalgirio mūšio dieną visus stovyklautojus kvietė sporto varžybos: kvadrato, futbolo; po pietų, riteriams pasigaminus šarvus, skydus ir ietis, o damoms – įvairius papuošalus ir pasidarius dailias viduramžių šukuosenas, vyko rankų lenkimo, virvės traukimo, degančios žvakės nešimo ir kitos užduotys. Lauže kepta vakarienė, apibendrinti dienos kovų rezultatai, ežere nuplautas pergalės siekimo prakaitas džiugino kiekvieną, net ir nesurinkusį daugiausiai taškų. Juk Žalgirio mūšis jau laimėtas mūsų visų!

Ramesnėmis skrydžio minutėmis ruošėmės Kaziuko mugei: kūrėme ir gaminome įvairius rankdarbius. Mugės atidarymui net kanklininkė atvyko, o už parduotus darbelius įsigyti stovyklos pinigai ,,Lietuviukai” suteikė galimybę dalyvauti aukcione.

Ir visai nesvarbu, kad iki šiol nė vienam iš stovykloje dalyvavusių jaunesnių paauglių nėra iš tiesų tekę skristi (nors nesvarumo būklę patyrė visi draugų ir vadovų kelis metrus ,,parašiutu” išmesti į orą). Nė vienas tikrasis skrydis ir jo virpulys negalėtų pakeisti stovyklos nuotaikos, draugų artumo, nuostabios gamtos apsupties, kovos entuziazmo, valgio gaminimo kartu, ,,Žvaigždžių nakties” palapinėje, mylimo krašto ir jo istorijos pažinimo.

„Skrydis virš Lietuvos” tikrai įvyko! Visi keleiviai bei lėktuvo įgula sėkmingai nusileido Vilniuje ir truputį pailsėję rengiasi naujoms kelionėms.

Besidžiaugianti skrydžiu Žydrūnė

Visų dienos centrų jauniems lankytojams suruoštos šventės, išvykos ir stovyklų patirtys kaupiasi lyg tas gražus prisiminimų lobynas. Tai paguoda ir proga nusišypsoti, kai namuose būna sunkumų, kai rizikos grupės šeimų suaugusieji ne visada įstengia jaunimą prižiūrėti, remti, aprūpinti. Pomokykliniai dienos centrai tų šeimų prieaugliui vis dar gyvybiškai reikalingi. 2010– 2011 m. org. „Vaiko vartai į mokslą” ir jos rėmėjai šiapus Atlanto pasiryžę ir toliau parūpinti finansinę paramą, palaikyti draugystės ryšius ir remti 11 Lietuvos dienos centrų pastangas ir darbus Lietuvos ateities kartos labui. Org. „Vaiko vartai į mokslą” tinklalapis www.childgate.org

jon

jon

stov