Iš k.: DePaul University eko­no­mikos prof. Animesh Ghoshal ir LR ūkio ministras Rimantas Žy­lius.
Lino Klimavičiaus nuotr.

Lietuvos ūkio ministras – DePaul University

DANGUOLĖ KVIKLYTĖ

Lietuvos Respublikos ūkio ministras Rimantas Žylius rugsėjo 20 d., ketvirtadienį, lankėsi DePaul University Čikagoje. Universiteto ekonomikos profesoriaus Animesh Ghoshal kvietimu jis tarptautinės pinigų ekonomikos kurso studentams papasakojo apie 2008–2009 m. pasaulinės ekonominės krizės neigiamas pasekmes Lietuvoje ir kaip šalies Vyriausybė, pasinaudojusi šia proga, įvykdė reikalingas ekonomines reformas.

Po keletą metų trukusio spartaus ekonominio augimo, krizei atėjus, Lietuvos ekonomika atsidūrė kritiškoje padėtyje. Jos bendrasis vidaus produktas (BVP) gerokai sumažėjo, eksporto rinka susitraukė, šaliai grėsė socialiniai neramumai. Tais metais dabartinė Lietuvos Vyriausybė įdėmiai peržiūrėjo valstybinį biudžetą, sumažino išlaidas ir suvaldė valstybinę skolą. Norėdama gauti daugiau pajamų, Vyriausybė pradėjo valstybės valdomų įmonių reformą, pirmiausia – susistemino jų finansinę apskaitą, tai padėjo tiksliau nustatyti įmonių pelną ir jų galimą įnašą į valstybės iždą.

Prof. Ghoshal atkreipė dėmesį į tarptautinius ekonominius rodiklius, kurie rodo, kad Lietuvos ekonomika atsigauna ir kad šalies Vyriausybės ekonominė strategija veikia kur kas veiksmingiau, negu kai kurių kitų Europos Sąjungos narių. Jis pažymėjo, kad jam ir jo studentams yra ne tik garbė priimti LR ir Europos Sąjungos narės ūkio ministrą, bet ir nepaprasta proga kartu su svečiu patyrinėti darbartinę ekonominę padėtį. Draugiškas ir prieinamas ministras Žylius iš studentų susilaukė nemažai klausimų. Vienos valandos numatytas susitikimas užsitęsė beveik dvi valandas.

Ministro paskaitos taip pat klausėsi jį atlydėję: Lietuvos investicijų plėtros įstaigos „Investuok Lietuvoje” generalinė direktorė Milda Dargužaitė, įstaigos vyr. projektų vadovė Katerina Samoilovič, ,,Lithuanian Trade Office” Čikagoje atstovas Linas Klimavičius ir LR generalinio konsulato Čikagoje darbuotoja Agnė Vertelkaitė.

Čikagoje 1898 m. Vincentian kunigų įsteigtas DePaul University, kuriame mokosi per 25,000 studentų, yra didžiausias katalikų universitetas JAV. Jo verslo mokykla Driehaus College of Business yra viena iš seniausių Amerikoje, o Charles H. Kellstadt Graduate School of Business programos yra itin aukštai vertinamos. Per šimtą mokyklos gyvavimo metų nemažai lietuvių yra baigę šį universitetą. Prieš 20 metų, Lietuvai tik atgavus nepriklausomybę, DePaul buvo vienas iš užsienio universitetų, pastebėjusių, kad Rytų Europos kraštams pereinant iš komandinės į rinkos ekonomiką reikės paruošti naujų specialistų ir dėstytojų. Glaudūs ryšiai buvo užmegzti su įvairių kraštų mokslo įstaigomis. DePaul sąskaitybos profesorius John Ahern, trumpai dėstęs Vilniuje, sudarė sąlygas trims Lietuvos profesorėms vienam ketvirčiui stažuotis DePaul ir susipažinti su Vakarų apskaitos mokslo metodologija.