Tauro Bublio nuotr.
Iš toli Lietuva atrodo gana patraukliai

LORETA TIMUKIENĖ

Rugsėjo 21 d. Čikagoje, viešbutyje ,,Four Seosons”, vyko Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas (PLEF). Lietuvos verslo konfederacijos rengiamas kasmetinis PLEF yra vienas didžiausių Lietuvos ekonomikos ir verslo plėtros renginių užsienyje. PLEF sumanymas pirmą kartą buvo įgyvendintas 2009 m., kai Vilniuje įvyko forumas tema „Konkurencinga Lietuva: inovatyvi ekonomika, efektyvi verslo plėtra ir investicijos”. 2010 m. PLEF vyko Londone, 2011 m. jis vėl sugrįžo į Lietuvos sostinę, kur buvo surengtas kartu su XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumu. Tokio organizavimo principo, pagal kurį forumas vienais metais rengiamas Lietuvoje, kitais – gausiai lietuvių gyvenamoje užsienio šalyje, ketinama laikytis ir ateityje.

Šiųmetinio PLEF Čikagoje šūkis – „Lietuva – vartai į Europą”. Renginiu buvo siekiama plėsti išeivijos lietuvių bendruomenės narių ekonominius ryšius su Lietuva, pristatyti Lietuvą kaip strateginę verslo partnerę ir patrauklią investicijoms šalį lietuvių kilmės ir kitiems ja besidomintiems verslininkams, sukurti erdvę aukšto lygio verslo, mokslo ir valdžios atstovų diskusijoms, suteikti galimybę dalytis įžvalgomis apie verslą Lietuvoje iš tarptautinės perspektyvos bei užsienio investuotojams papasakoti savo sėkmės istorijas; pagaliau – tiesiog burti Lietuvos draugus, prisidėti prie patrauklių idėjų ir verslo ryšių plėtros.

PLEF nuo 2009 m. organizuoja Lietuvos verslo konfederacija kartu su partneriais: Užsienio reikalų ministerija, Ūkio ministerija, VŠĮ „Versli Lietuva”, VŠĮ „Investuok Lietuvoje”, VŠĮ „Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra”. Šiemet renginį organizuojant prisidėjo ir Lietuvos ambasada Washington, DC, Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje, Lietuvos prekybos biuras JAV, atstovaujantis VŠĮ „Versli Lietuva”.

Forumo organizatoriai jau ketvirtą kartą sukvietė su mūsų šalimi ryšių turinčius mokslo ir verslo atstovus, garbės konsulus, ekonomikos srityje dirbančius pareigūnus. Forumas sulaukė abiejų valstybių aukščiausio lygio atstovų dėmesio: Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės ir puikių Lietuvos draugų – lietuvių kilmės JAV senatoriaus Richard Durbin, JAV Kongreso nario, ,,Baltic Caucus” grupės pirmininko ir energetikos pakomitečio vadovo John Shimkaus bei Čikagos miesto mero sveikinimų.

PLEF apsilankęs J. Shimkus teigė, jog labai svarbu yra įtvirtinti energetinį šalies saugumą bei plėsti tarpusavio ekonominius ir verslo ryšius. Jis, dirbdamas Kongrese, daug prisidėjo prie Lietuvos narystės NATO. Prisiminęs 2011 m. įvykusią pirmąją sertifikuotą JAV prekybos misiją Lietuvoje, kuriai jis vadovavo, J. Shimkus pasidžiaugė, kad Lietuvos verslo atstovai surengė grįžtamąjį prisistatymą Illinois valstijoje. Lietuvos užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas padėkojo J. Shimkui už jo ilgalaikę paramą svarbiausiems Lietuvos energetikos srities projektams. E. Meilūnas su Kongreso nariu taip pat aptarė JAV politiką suskystintų dujų eksporto srityje.

PLEF dalyviams sveikinimo žodį tarė ūkio ministras Rimantas Žylius, užsienio reikalų viceministras E. Meilūnas. Viceministras pažymėjo, kad Lietuva turi įvairių specializuotų interesų JAV rinkoje, todėl tokie renginiai kaip šis padeda surasti daug reikalingų sąlyčio taškų.

„Lietuvos ekonominė diplomatija, kuriai pastaraisiais metais skiriame vis daugiau dėmesio, puoselėja strateginius tikslus konkurencingose srityse formuoti nišas mūsų ateities ekonomikai, skatinti aukštųjų technologijų vystymą ir dalijimąsi tyrimų rezultatais su partneriais, sutelkti lietuviškąsias intelektines galimybes. Neabejojame, kad PLEF yra tinkama terpė bendrauti aukštos kvalifikacijos mokslininkams bei verslo vadovams ir ryšiams palaikyti”, – tvirtino E. Meilūnas.

Susirinkusiems lietuvių bendruomenės nariams, Lietuvos ir JAV verslo bei valdžios atstovams viceministras padėkojo už susidomėjimą ir indėlį į PLEF bei kitus Lietuvą plačiai pristatančius renginius. E. Meilūnas priminė, kad užsienio lietuvių bendradarbiavimas taip pat padėjo platinti informaciją apie Vilniuje rugsėjį įvykusią didžiausią regione gyvybės mokslų konferenciją „Life Sciences Baltics 2012”, organizuoti University of Houston ir Vilniaus Gedimino technikos universitetų bendradarbiavimo memorandumo pasirašymą.

,,Rugsėjis buvo geras mėnuo Lietuvos ir JAV dvišalių ryšių požiūriu. O šiandien, matydamas jus visus čia susirinkus, džiaugiuosi, kad PLEF projektas taip greitai auga”, – apibendrino užsienio reikalų viceministras, palinkėjęs, kad lietuvių išeivijos ryšiai tarpusavyje ir ryšiai su tėvyne taptų dar tvirtesni, ir pakvietęs atvykti į 2013 m. PLEF, tradiciškai rengiamą Vilniuje.

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, sveikindamas renginio dalyvius, dėkojo jo organizatoriams ir pabrėžė būtinybę visiems JAV lietuviams veikti išvien, siekiant plačiau atverti JAV rinką Lietuvos verslui. Diplomato teigimu, tam pasitarnaus jau ateinančių metų pradžioje Jungtinėse Valstijose savo veiklą pradėsianti Verslo taryba. Ž. Pavilionio manymu, dideles galimybes šioje srityje liudija daugybė sėkmingo lietuviško verslo kūrimo JAV pavyzdžių ir pastaruoju metu vis aktyviau įgyvendinama Lietuvos ekonominė diplomatija.

„2013 m. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkausianti Lietuva turės galimybę ne tik padidinti savo ekonominį matomumą JAV, bet ir reikšmingai prisidėti prie ES ir JAV prekybos liberalizavimo”, – teigė ambasadorius.

Forumo metu buvo pristatomas Lietuvos investicinis klimatas, pagrindiniai ekonominiai rodikliai, o tarptautinės bendrovės dalinosi investavimo ir verslo vystymo Lietuvoje patirtimi. Renginio organizatoriai teigė, kad šįkart PLEF dalyvauja per 100 JAV bendrovių, iš kurių bent pusei atstovauja JAV gyvenantys lietuvių kilmės verslo atstovai ir įvairių sričių specialistai. Iš viso buvo beveik 200 dalyvių, keletas jų atvyko iš Kanados ir Jungtinių Arabų Emyratų, iš Lietuvos dalyvavo daugiau nei dvidešimt verslininkų. Didžiausią lietuvišką bendruomenę turinčiame JAV mieste vykusio PLEF pagrindinis tikslas – parodyti Lietuvos ekonominę pažangą, pasiektą per daugiau nei 20 nepriklausomybės metų. Apie tai kalbėjo Lietuvos ekonomikos žinovai, itin didelis  dėmesys buvo skiriamas Lietuvoje jau vykdančių veiklą JAV įmonių patirčiai pristatyti. Sėkmės istorijomis dalijosi tokios Lietuvoje veikiančios tarptautinės bendrovės kaip „Western Union”, „Strategic Staffing Solutions”, „Kraft Foods”, „Moog Medical Devices Group”. Forumui svorio suteikė ir tokių didžiulių tarptautinių bendrovių kaip „Hitachi America Ltd.”, „Exelon”, „Inter Global Group”, ,,Baxter Healthcare Corp”, ,,Holtec International”, ,,Sterling Engineering”, ,,Xomix LTD”, ,,Liquio Corporation”, ,,Chevron” ir daugybę savo srities įmonių vienijančių asociacijų dalyvavimas.

,,Po daugiau nei dvidešimties nepriklausomybės metų Lietuvą vis dar reikia pristatinėti pasauliui kaip išsilavinusių žmonių, turinčių vertingos patirties pramonėje ir moksle, šalį. Geografiniu požiūriu Lietuva yra pačiame centre rinkos, turinčios daugiau nei 300 milijonų gyventojų. Politinė, socialinė ir darbo rinkos padėtis yra viena geriausių Europos Sąjungoje ir, be abejonės, suteikia daugybę galimybių verslo plėtrai bei augimui. Mano šešiolikos metų investavimo patirtis – tai kvietimas kitiems atvykti ir kurti verslą Lietuvoje”, – teigė vienas renginio pranešėjų prof. Pierre Jean Everaert, vienas pagrindinių Klaipėdos Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) valdymo bendrovės akcininkų ir steigėjų.

Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, 2011 m. Lietuvos ir JAV prekybos apyvarta Nukelta į 13 psl. Atkelta iš 11 psl. sudarė 2,73 mlrd. litų. Lietuvos prekybos balansas su JAV buvo teigiamas ir sudarė 894,1 mlrd. litų. Praėjusiais metais Lietuvos eksportas į JAV sudarė 1,81 mlrd. litų ir, lyginant su 2010 m., išaugo 18,1 proc. 2011 m. Lietuvos eksportas į JAV sudarė 2,6 proc. bendro Lietuvos eksporto. Pagrindinę eksporto dalį sudarė naftos alyvos, mineralinės ir cheminės azoto trąšos, baldai ir fizinės arba cheminės analizės prietaisai bei aparatai.

Praėjusiais metais Lietuvos importas iš JAV siekė 917,5 mln. litų ir, lyginant su 2010 m., išaugo 46,3 proc. Lietuvos importas iš JAV sudarė 1,17 proc. bendro Lietuvos importo. Iš JAV į Lietuvą dažniausiai importuojama automobiliai, varikliai, garų turbinos, neperdirbtas tabakas, traktoriai ir vilkikai. 2010 m. Lietuvoje veikė 126 Jungtinių Valstijų kapitalo įmonės.

Tiesioginės JAV investicijos Lietuvoje 2011 m. sudarė 526,38 mln. litų, užimdamos 18 vietą pagal tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje dydį. Tiesioginės Lietuvos investicijos JAV 2011 m. sudarė 0,13 mln. litų, užimdamos 37 vietą pagal tiesioginių Lietuvos investicijų užsienyje dydį.

Antra renginio dalis buvo skirta pristatyti didžiausias vystymosi galimybes turinčias Lietuvos verslo sritis: informacinių technologijų ir komunikacijų, biotechnologijų, aukštos pridėtinės vertės gamybos ir medicininio turizmo. Pasak renginio organizatorių, šios sritys pasirinktos dar ir dėl to, kad Illinois valstijoje dauguma jų yra itin išvystytos, čia įsikūrusios įmonės pagal statistiką daugiausiai investuoja Rytų Europoje. Taip pat buvo pristatyta Klaipėdos laisvoji ekonominė zona, Lietuvos geležinkelių infrastruktūra, Klaipėdos jūrų uostas. Forumo metu vyko ir dvišaliai susitikimai tarp Lietuvos bei JAV įmonių, skatinantys užmegzti verslo ryšius su galimais užsienio investuotojais.

PLEF dalyvių pasiteiravus, kaip jie vertina tokio pobūdžio renginius, ne vienas sakė, kad forumas gal iš karto ir neduos rezultatų Lietuvos ekonomikai, tačiau duos pradžią jos tolesniam tvirtėjimui – galbūt viename iš daugelio vykusių susitikimų kils idėjos, kurios padės užmegzti naujus verslo ryšius. Juk bendros verslo bendruomenės kūrimas leidžia dalintis idėjomis, o tai yra vienas iš privalumų dabartiniame pasaulyje.

Viešųjų ryšių agentūros „Integrity PR” valdybos pirmininkas Arūnas Pemkus,  jau ne pirmi metai aktyviai dalyvaujantis PLEF, sakė, kad rengiant šiemetinį buvo svarstoma, kur vyks šis iš viso pasaulio verslo ir mokslo atstovus sutraukiantis renginys. Iš pradžių PLEF buvo planuojamas rengti Izraelyje, tačiau dėl neramios politinės padėties tokio sumanymo atsisakyta. Amerikos lietuviams pasiūlius forumą rengti JAV, buvo svarstomos kelios vietos – Los Angeles (CA), Atlanta (GA) ir Čikaga. Norint pritraukti kuo daugiau verslininkų, pasirinkta Čikaga – miestas, turintis didžiausią lietuvių bendruomenę JAV, nemažai lietuvių čia yra įkūrę savo verslą, ne vienas jų bendradarbiauja su amerikiečiais verslininkais.

Pasak Lietuvos verslo konfederacijos generalinio direktoriaus Algimanto Akstino, aktyvus užsieniečių ir išeivijos lietuvių dalyvavimas šių metų PLEF yra labai svarbus – išnaudota galimybė tiesiogiai skleisti informaciją, suteikti patikimų žinių apie šalies ekonominę padėtį ir investicinį klimatą ar tiesiog padėti susisiekti su reikiamais žmonėmis..