Šią vasarą Lietuvoje stažavosi 21 studentas iš JAV ir Kanados. Tokią progą jiems suteikė JAV LB įkurta LISS programa.

Ketvirtoji LISS vasara

RASA ARDYTĖ-JUŠKIENĖ
ir
LINA BERŽINSKAITĖ

Štai ir išaušo ketvirtoji karšta Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) vasara Lietuvoje, į darbo praktiką sukvietusi 21 išeivijos studentą iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados. Studentai ir absolventai buvo įdarbinti įvairiose Lietuvos įstaigose – tiek privačiose, tiek valstybinėse – pagal pačių stažuotojų poreikius ir jų pasirinktų studijų kryptį. Penkiolika jaunuolių gyveno ir dirbo Vilniuje, o šeši – Kaune, kur, šalia darbo praktikos, lankė dar ir lietuvių kalbos kursus.    

Kiekviena stažuotojų gyvenimo ir darbo diena Lietuvoje buvo nuspalvinta daugybės organizacinių, kūrybinių ir pažinimo spalvų, bet visą buvimo laikotarpį apsprendė  pagrindinė  – lietuviškoji  –  spalvų trejybė, šildžiusi dvasią, priminusi, kad „čia mano, mano tėvų ar senelių namai”, kad čia ir gamta gražiausia, ir senovės kunigaikščių rūmai įkvepia siekti pačių didžiausių svajonių.

Antanas Mockus – studentas iš New Jersey, antrus metus studijuojantis cheminę inžineriją Rutgers University, praktiką Lietuvoje atliko įmonėje „UAB techniniai projektai”. Štai kaip aprašė vieną savo stažuotės dieną Antanas. „Kas dieną yra vis kitokios užduotys. Kasdien dirbu drauge su kitu LISS studentu Mariu Bernieriu. Mes naudojam ‘Excel’ ir Pdf failus ir tyrinėjam schemas, kurios susijusios su ‘Jubaid Export Refinery’ arba ‘Company 4’ ir ‘Vilniaus energija’. Mūsų užduotis – patikrinti kitų darbus ir taisyti klaidas. Labai džiaugiuosi, kad jie leidžia mums dirbti su šia svarbia informacija. Esu labai patenkintas, kad bendrovė mumis taip pasitiki, kad duoda ištaisyti net savo klaidas. Gali būti, kad mus nuveš į gamyklą Druskininkuose, kur turėsime galimybę pamatyti, su kuo mes dirbam.” Stažuotės pabaigoje Antanui teko su Mariumi  aplankyti minėtą ir kitas gamyklas Druskininkuose. Stažuotei pasibaigus, „UAB techniniai projektai” pasiūlė Antanui darbą – vertėjauti ir dirbti su anglų kalbos schemomis visus mokslo metus. Nors Antanas studijuoja Amerikoje, jis galės toliau bendradarbiauti su šia įmone.

Vasaros stažuotė Lietuvoje tapo tikru darbu ne vien Antanui Mockui. Kitas LISS studentas Paulius Vertelka šią vasarą baigė mokslus University of Illinois at Chicago, kur studijavo ekonomiką ir politiką. Jis taip pat buvo aktyvus lietuvių jaunimo organizacijų veikloje Čikagoje. Gimęs Lietuvoje, paauglystėje su šeima atvykęs į Ameriką, Paulius niekada neprarado meilės Tėvynei.

Su Pauliumi šią vasarą turėjo galimybę susipažinti visi Lietuvos televizijos žiūrovai, mat jis buvo parodytas per pagrindinę Lietuvos TV programą kaip puikiai atliekantis stažuotę ir laimėjęs konkursą dalyvauti projekte „Kurk Lietuvoje”. Apie savo įspūdžius Paulius rašė: „LISS programos metu supratau, jog Lietuva pilna galimybių. Vilniaus miestas tiesiog dūzgia, yra pilnas įvairių įvairiausių žmonių, su kuriais galiu užmegzti itin įdomias pažintis. Tuo tarpu darbas ‘Investuok Lietuvoje’ suteikia man formalumą, kuriuo pasinaudodamas galiu prisistatyti kaip veiklus žmogus. LISS programa tampa įdomia pokalbių tema naujiems mano pašnekovams, todėl esu be galo dėkingas už man suteiktą galimybę būti Vilniuje ir džiaugtis gyvenimu.”

Kadangi bedirbdamas „Investuok Lietuvoje” Paulius laimėjo konkursą dirbti jau minėtame projekte „Kurk Lietuvoje”, jis liks Vilniuje dar mažiausiai vienerius metus, o savo išsimokslinimą bei žinias, įgytas stažuotės metu, taip pat asmeninius organizacinius ir kūrybinius sugebėjimus galės panaudoti pritraukiant ir kuriant naujus verslus Lietuvoje.

LISS programos dalyvė Indrė Sabaliūnaitė taip pat gavo progą užmegzti įdomias pažintis ir du mėnesius dirbti Lietuvos Užsienio reikalų ministerijoje. Indrė – tarptautinių ir visuomenės santykių studijų magistrantė iš Ohio. Magistro studijas ji studijuoja University of Pittsburgh, o bakalauro studijas baigė Ohio State University. Apie savo įdomiausius vasaros darbus URM Indrė rašė: „Nors kitiems tai atrodė vienas iš nuobodžiausių darbų, man tai buvo vienas iš įdomiausių projektų, kurį atlikau. Darbas buvo susijęs su bendradarbiavimo sutarties rašymu. Man buvo labai įdomu skaityti apie teisinius reglamentus sutartyje ir matyti, kaip sutartis tampa realybe, kaip teorija atitinka praktiką. Buvo įdomu suvokti, kiek daug žmonių prisideda prie sutarties įgyvendinimo. Esu labai dėkinga savo viršininkui Benui Venckaičiui už tai, kad jis man suteikė galimybę rašyti daugybę projektų, skatino lankytis įvairiuose renginiuose. Praktika Užsienio reikalų ministerijoje mane labai įkvėpė toliau tęsti aktyvią veiklą lietuvybės labui ir didžiuotis tuo, kad esu lietuvė!”

Indrė, kaip ir Paulius bei Antanas, gimė Lietuvoje ir su šeima atvažiavo į Ameriką, kai dar buvo vaikas. Iš šešiolikos studentų, kurie savo stažuotes atlikinėjo Vilniuje, pusė (8) yra gimę Lietuvoje, kita pusė (8) – Amerikoje.

Aleksas Sadauskas gimė Amerikoje. Aleksui – devyniolika  metų, jis studijuoja biochemiją Bradley University. Aleksas planuoja, baigęs bakalaurą, studijuoti medicinos mokslus. Apie savo vasarą Lietuvoje jis rašė: „Lietuva – tai mano ir abiejų mano tėvų tėvynė. Tai gražiausia ir puikiausia vieta pasaulyje. Gamtos čia tikrai netrūksta. Amerikoje šitokių vaizdų nepamatysi. Aš atvykau į Lietuvą dalyvauti LISS stažuotės programoje. Lietuvą aplankau labai retai. Vilniuje gyvenu kartu su kitais studentais, o dirbu Vilniaus greitosios pagalbos ligoninėje, Ortopedijos ir traumatologijos skyriuje. Ligoninės gydytojai visi labai malonūs. Jie man išaiškina, kas atsitinka per operacijas, o kai operuoja, pasitraukia, kad galėčiau viską gerai matyti. Nors Lietuvos ligoninės skiriasi nuo ligoninių Amerikoje, yra ir daug panašumų. LISS programoje sutikau daug naujų Amerikos lietuvių, esu labai patenkintas savo patirtimi, kurią čia įgijau.”


Praktika ligoninėje padarė didelę įtaką ne vien Aleksui, bet ir Indrei Vyšniauskaitei. Indrė, atvykusi iš California, stažavosi su Aleksu ir kitais studentais ligoninėje. Indrė, studijuojanti biologijos mokslus (pre-med) University of California-Irvine, šią vasarą pirmą kartą išbandė, ką reiškia būti operacinėje. Prisimindama savo pirmus įspūdžius Indrė rašė: „Šią savaitę pirmą-kart regėjau operaciją. Tai buvo turbūt sudėtingiausia mano diena ligoninėje. Aš atvažiavau į šią stažuotę, nežinodama, ar man tikrai patiks medicina, ar norėsiu toliau siekti tapti daktare. Bet tą pirmadienį įsitikinau, kad man tikrai įdomi ši sritis ir kad aš galiu pereiti sunkumus, susijusius su medicina. Iš pradžių nežinojau, kaip jausiuosi ir reaguosiu į tai, kas vyksta operacijos metu. Tuomet, kai pradėjo ‘atidarinėti’ žmogaus galvą, vietoj baimės apstulbusi žiūrėjau, kaip chirurgai operuoja. Man buvo taip įdomu, kad aš kiekvieną dieną laukiau, kada galėsiu pamatyti dar vieną operaciją. Todėl ši stažuotė buvo nuostabi proga surasti save ir išsiaiškinti, kuri darbo sritis mane traukia.”

Vasaros stažuotė Lietuvoje suteikė studentams gausybę naujų patyrimų, įdomių pažinčių, iškėlė profesionalių bei asmeninių iššūkių ir išbandymų. Kai kuriems absolventams šis laikas tapo tiltu iš jaukaus studentiško gyvenimo į suaugusio žmogaus pasaulį. Kitiems praktika tapo mokslų pažinimu ir išbandymu, pasitikrinant, ar pasirinkta sritis (verslas, istorija, buhalterija, ekologija, žurnalistika, švietimas, finansai, politologija ir kt.) tikrai yra svarbi jų gyvenime ir jiems tinka. Be jokių abejonių galima teigti, jog darbo praktika papildė studentų žinias jų pasirinktose srityse, o gyvenimas Lietuvoje sustiprino jų ryšį su Lietuva.

Be realios – moralinės ir finansinės paramos – LISS programa negalėtų veikti. Dėkojame Lietuvių Fondui, kuris nuo pat programos pradžios teikia tokią reikalingą paramą, leidžia studentams nusimesti nuo savo pečių dalį finansinės naštos ir sudaro jiems galimybes tobulinti savo profesines bei asmenines žinias, įgyti patirties. Tai reiškia, kad visi studentai, norintys dalyvauti LISS programos kursuose, nepriklausomai nuo ekonominės šeimos padėties, gali kokybiškai praleisti savo vasarą Lietuvoje. Tuo pačiu ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija, matydama būtinybę studentams susipažinti su Lietuvos kultūra ir istorija, kasmet pakviečia pas save diskusijoms bei finansuoja vieną kitą kultūrinę-pažintinę išvyką. Kanados studentai, kurių įnašas praplečia visų likusių studentų akiratį programoje, kasmet yra remiami savo Lietuvių Bendruomenės, tad nuoširdžiai dėkojame ir jai. Nuo kitų metų LISS planuoja atverti duris Europos ir Pietų Amerikos šalių studentams. Nuoširdžiai tikimės, kad juos taip pat parems vietinės bendruomenės.

LISS vadovybė yra dėkinga visiems, kurie supranta programos svarbą: tiek būsimiems profesionalams, tiek savanoriams, įsitraukiantiems į LISS ir norintiems prisidėti prie studentų profesinio ugdymo bei padedantiems praturtinti studentų CV/resume. Lietuviškas jaunimas gyvena ir už Šiaurės Amerikos ribų, jis taip pat norėtų įgyti patirties, atlikdamas stažuotę, be to, pasitikrinti ir pagalvoti apie galimybę apsigyventi Lietuvoje ir dirbti jos labui.

Mes, LISS vadovės, džiaugiamės visų dalyvaujančių studentų ir absolventų pasiekimais, jų užtikrinta savivoka, kad būtent stažuotė jiems davė tiek daug, kiek jie net negalėjo įsivaizduoti prieš vykdami į Lietuvą. Šis jaunuolių dėkingumas, jų lietuvybės sustiprėjimas, savęs suvokimas kaip brandžios asmenybės, galinčios prisidėti prie tiek asmeninių siekių, tiek prie pačios Lietuvos augimo ir stiprėjimo, atsveria visus rūpesčius, dvasiškai atlygina milijonus organizacinių reikalų vardan to, kad visa tai vyktų, augtų ir klestėtų, vardan mūsų tautos, vardan tos Lietuvos.

Prašome apsilankyti LISS interneto svetainėje (www.stazuote.com), kurioje spalio viduryje bus paskelbtos paraiškos ateinantiems metams. Jei norėtumėte paaukoti LISS programai, prašome siųsti čekius: „LISS program/LAC Inc.”, c/o Rasa Ardytė-Juškienė, 1212 Mohegan Road, Manasquan, NJ 08736-1650. Jei turite klausimų, rašykite el. adresu: lissprograma@gmail.com.

Rasa Ardytė-Juškienė – LISS programos direktorė.

Lina Beržinskaitė – LISS programos pavaduotoja.
  
Vasaros stažuotė Lietuvoje ne vienam dalyviui buvo pažinimo, išbandymų ir draugysčių metas.