lenta
Originalus Mozoliausko lentos projektas ir užrašas, kuris turėtų būti tamsioje vietoje lentos apačioje


Apie Dariaus ir Girėno atminimo lentą


VALENTINAS RAMONIS

Norėčiau truputį paaiškinti apie Dariaus ir Girėno atminimo lentos likimą. Lenta buvo atidengta ir dedikuotadariusg ,,Midway” oro uoste 1993 metais per Dariaus ir Girėno skrydžio 60 metų sukaktuvių minėjimą Čikagoje. Minėjimą surengė Balzeko muziejus, aš buvau to minėjimo organizacinio komiteto pirmininkas. Lenta buvo pakabinta netoli pagrindinio įėjimo į oro uostą, ant sienos, kur buvo kelios kitos atminimų lentos, šalia stovėjo skulptūra Amerikos veteranams pagerbti. Po kiek laiko, kai oro uostas buvo perstatomas, lenta dingo. Man pasiteiravus apie jos likimą, uosto pareigūnė pranešė, kad lenta bus pakabinta naujoje vietoje, specialiai įrengtoje galerijoje kartu su kitais rodiniais. Po to nieko daugiau negalėjau sužinoti. Lenta pradingo, ir niekas nežinojo, kur ji yra iki dabar. Ernesto Lukoševičiaus, Aušrelės Sakalaitės, Jono Daraškos ir kitų žmonių pastangų dėka lenta buvo surasta ir su oro uosto pareigūnės žodiniu sutikimu ji vėl bus pakabinta garbingoje vietoje.

Planuojant skrydžio minėjimą, taip pat planavome ir atminimo lentos projektą. Skulptorius Ramojus Mozoliauskas maloniai sutiko ne tik sukurti lentos projektą, bet ir ją pagaminti, aukodamas savo laiką ir lėšas. Projekto originalūs piešiniai buvo pristatyti Čikagos miesto Aviacijos departamentui keletą mėnesių prieš minėjimą. Departamento pareigūnai delsė projekto patvirtinimą su priekaištais, kad lenta buvo per aukšta, kad ji gali būti per sunki, kad ji negali būti didesnė negu kitos ten kabančios lentos ir pan.

Mes sutikom projektą pakoreguoti, bet laikas bėgo, be to, negalėjom iš tų pareigūnų atgauti originaliųjų lentos piešinių, nes pagal juos, piešiniai kur tai ,,prapuolė”. Dar kelis kartus kreipiausi į Aviacijos departamento pareigūnus, prašydamas surasti originalius lentos piešinius, bet jokių rezultatų. Keista, kaip toks didelis piešinys galėjo kur nors ,,prapulti” valdiškoje įstaigoje. Gal kas nenorėjo jo surasti? Sunku pasakyti.

Minėjimo data artėjo, ir jau vis tiek nebūtų buvę užtektinai laiko lentai pagaminti. Tada kreipėmės į atminimų lentų firmą, kad kuo skubiau pagamintų standartinę lentą, bet į ją įjungtų skrendančią ,,Lituanica” ir lakūnų profilius. Ir jie pranešė, kad jau likę nedaug laiko ir kad negali į lentą įjungti jokių kitų elementų, kad gali pagaminti tik standartinę lentą su užrašu, žvaigždutėmis, taškais ir pan. Tad tokia lenta ir buvo atidengta oro uoste. Bet R. Mozoliausko lentos projekto sumažinta kopija dar yra, ir jeigu oro uosto vadovybė sutiktų vėliau lentą pakeisti į patrauklesnę ir meniškesnę, tai šis projektas tikrai būtų tinkamas. Gal ir pats autorius su tuo sutiktų.