Lituanistikos tyrimo ir studijų centro knygų mugė

Spalio 27 d., šeštadienį, Čikagos Jaunimo centro didžiojoje salėje vėl šurmuliuos Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) knygų mugė. Mintis ją surengti kilo pernai LTSC valdybos pirmininkui dr. Augustinui Idzeliui, kuris įsitikinęs, kad lietuviškos knygos yra vertingos ir įdomios. Be to, labai dažnai, prireikus kokio nors leidinio, žmonės nežino, kur jo ieškoti. Tam ir egzistuoja LTSC: čia galima ne tik pasiskolinti knygų iš bibliotekos, bet ir jų įsigyti.

Visi parduodami dalykai yra LTSC dublikatai – dalykai, kurių mes turime po du, tris ar daugiau vienetų. Kadangi archyvai nuolat plečiasi ir mums reikia daugiau erdvės, nėra prasmės laikyti keliolika to paties daikto kopijų. Pirkdami mugėje žmonės ne tik įsigyja knygą, bet kartu ir paremia centrą finansiškai.

Kaip archyvai atsiduria pas mus?

Kai žmonės atiduoda LTSC savo archyvus: laiškus, dokumentus, nuotraukas, dažnai kartu jie atiduoda ir knygas bei laikraščius, žurnalus. Juos mūsų bibliotekos vedėja Enata Skrupskelytė visuomet kruopščiai patikrina. Tada knygos arba papildo LTSC biblioteką, arba atsiranda dublikatų kambaryje.

Kodėl mes iš karto dublikatų neišmetame?

Būtų mažiau galvosūkio ir išlaidų … LTSC darbuotojai viliasi, kad vėliau ar anksčiau didžioji dalis knygų vėl suranda savo skaitytoją. LTSC vis dar siunčia knygas į Lietuvą. Kadangi didžiosios bibliotekos jau turi sukaupusios nemažą išeivijoje leistų knygų rinkinį, šiuo metu žvalgomės į mažesnių miestelių bibliotekas. Atrodo, kad bendradarbiaujant su Lietuvos Edukologijos universitetu netrukus bus sudaryta siunta išeivijoje leistų knygų, kurios keliaus į Vilniaus krašto mokyklas.

Be to iš praėjusios mugės rezultatų supratome, kad ir čia, išeivijoje, tos knygos būna įdomios ir reikalingos. Paprastai jas parduodame už labai nedidelę kainą, taigi besidomintys gali pigiai įsigyti tikrai vertingų leidinių.

Kas naujo šioje mugėje?

Šiais metais ypatingą dėmesį skiriame Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvui: sudaromos elektroninės duomenų bazės, peržiūrimos turimos plokštelės, taigi ir ten atsirado dublikatų. Didelė dalis daiktų šiemetinėje mugėje bus susiję su muzika: turėsime nemažai dublikatinių natų rinkinių, plokštelių, knygų muzikologinėmis temomis.

Taip pat turėsime knygų su autorių arba kitų žymių žmonių autografais. Bus galima įsigyti „Lietuvių enciklopediją” (Boston), kuri yra nepakartojamas išeivijos pastangų išleisti savo enciklopediją, nenuspalvintą politiniais atspalviais, įrodymas. Bus ir knygų „Lietuvos Bažnyčios”, B. Kviklio „Mūsų Lietuva”, angliška „Encyclopedia Lituanica”. Taip pat turėsime LTSC leistų knygų. Vis dar galima įsigyti Lietuvių istorijos draugijos išleistą monumentalų veikalą – perspausdintą 1889–1905 m. ėjusį laikraštį „Varpas” (5 tomai).

Mūsų dublikatinių leidinių kambaryje esama nemažai atskirų „Lietuvių kalbos žodyno” tomų, atrodo, kad mugei pavyks sudaryti ir pilną šio leidinio komplektą (20 tomų A–Ž).

Kaip visada, bus knygų vaikams, istorinių leidinių, poezijos, romanų ir pan. Kiekvienas tikrai suras sau įdomių skaitinių.

Kviečiame apsilankyti knygų mugėje, kuri vyks š. m. spalio 27 d. nuo 8:30 val. r. iki 2:30 val. p. p. Jaunimo centro didžiojoje salėje adresu: 5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL. Daugiau informacijos info@lithuanianresearch.org arba LTSC „Facebook” puslapyje.

LTSC pranešimas