Algio Norvilo nuotraukos

Antrasis ,,LithNYC” piknikas parėmė ,,Atleto” ir Neringos veiklą

ALGIS NORVILA

Šių metų rugsėjo 15 dieną Apreiškimo parapijos mokyklos kieme įvyko antras ,,LithNYC” piknikas, skirtas paremti New York lietuvių „Atleto” klubo ir stovyklos Neringa veiklą.

Piknikas duoda progą jaunoms lietuvių šeimoms susiburti po ilgų vasaros atostogų, pabendrauti, pasidžiaugti lietuviška aplinka, sugrįžti prie lietuviškos veiklos. Šiemet pikniko metu vyko žaidimai vaikams, tautinių šokių pasirodymas, Colorado Romo koncertas, gausi loterija, o, atsiradus savanoriams, buvo ir skanaus lietuviško maisto.

Piknike pasirodė neseniai iš Boston XIV Lietuvių tautinių šokių šventės sugrįžęs New York „Tryptinis”, vadovaujamas Lauryno Vismano. Pašokti keturi šokiai. Po šokių „Tryptinis” pagerbė ir apdovanojo savo grupės mokytojus Lauryną Vismaną, Aldoną Marijošienę ir Cheryl Milukas, kurie atliko labai didelį darbą paruošdami savo šokėjus šokių šventei. Tikimės, kad jie veiklą tęs ir toliau!

Toliau Laurynas Vismanas vedė loteriją su daugeliu premijų. Buvo daug laimingų laimėtojų. Lyg to nebūtų gana, muzikinę programą pristatė svečias iš vakariau – Colorado Romas, susirinkusiems padainavęs ir sau pritaręs gitara.

,,LithNYC” jau turi nemažą grupę darbininkų. Jiems šiais metais labai daug padėjo savanoriai draugai: virtuvėje – Denise Jankauskas, Sigita Penikas, Cheryl Milukas, Ed Kezys, Kristina Matusaitis, Tracey Bell, Marija Lukoševičius ir Rūta Kvederas, prie baro – Juozas Milukas, Rich Nemickas ir Jason Linkus. Prie įėjimo svečius sutiko Aldona ir Kęstutis Augylius, Emily Milukas ir Gema Benokraitis. Krautuvėlę tvarkė Daina Penikas, Nida Angeliades, Asta Lukoševičius, Tomas Klimas-Mikalauskas ir Sonia Gerges. Vedant loteriją pagalbos sulaukėme iš Tomo Svirinavičiaus ir Lauryno Vismano. Su jaunimu dirbo Austė Norvilaitė, Krista Angeliades ir Emily Milukas. Su tvarkymu padėjo Algirdas Baronas ir Deivis Pavasaris.
,
,LithNYC” dėkoja visiems draugams ir geradariams, kurie padėjo suruošti, vesti šį pikniką ir sutvarkyti aplinką jam pasibaigus – be jūsų nebūtume galėję paruošti kiemo, pagaminti daugelio maisto patiekalų, surengti gausios loterijos. Nuoširdus ačiū visiems!