piani

Pasitikite pramoginį ir nenuspėjamą klasikinį pianistą!

Lietuvis Rudolfas Budginas jau gerai žinomas amerikiečiams muzikos mylėtojams. Pradėjęs mokytis groti pianinu ketverių, devynerių jis jau debiutavo su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Daugiau kaip dešimtmetį JAV gyvenantis pianistas atrado savo nišą Amerikoje. Šiuo metu jo didžiulė koncertinė kelionė tęsiasi per visą šalį. Jo koncertai sutraukia pilnas sales klausytojų, rašoma, kad R. Budginas – ,,XXI amžiaus Victor Borge” (www.argusobserver.com). Internetiniame tinklalapyje www.Youtube.com galime ne tik paklausyti jo koncertų vaizdo įrašų, bet ir perskaityti atsiliepimų apie jo koncertus.

R. Budginas Illinois valstijoje koncertuos spalio 16 d. Olney Central College Theater (305 North West St., Olney, IL 62450) ir spalio 18 d. Forest View Educational Center Auditorium (2121 South Goebbert Rd., Arlington Heights, IL 60005). Apie jo koncertus kitose JAV vietovėse galite sužinoti apsilankę tinklalapyje: www.rudopfpiano. com

Rudolfas Budginas su malonumu sutiko atsakyti į mūsų klausimus.

– Prasidėjo Jūsų koncertinė kelionė po 82 Amerikos miestus ir 32 valstijas. Kaip gimė sumanymas suruošti tokią didžiulę koncertinę kelionę?

– Tai nėra mano sumanymas. Pačiam tai fiziškai neįmanoma įgyvendinti. Prieš metus pasirašiau sutartį su didele koncertų agentūra Nashville, TN. Jie renkasi artistus iš viso pasaulio ir organizuoja jiems koncertines keliones po visą Ameriką vieneriems metams (iš 700 artistų jie atsirenka apie 20). Išgirdę apie mane iš kitų organizatorių, jie manęs paprašė atsiųsti savo grojimo vaizdo įrašą. Po to susitikome Palm Springs, CA pietums. Tikriausiai norėjo išvysti mane „gyvoj formoj”. Atrodo, kad patikau.

b– Nors JAV gyvenate daugiau nei 10 metų, manau, Čikagos lietuviai nedaug žino apie Jus ir Jūsų kūrybą. Reikia prisipažinti, kad Jūsų pavardė man taip pat nieko nesakė. Tik pagalvojau – pavardė žemaitiška. Taigi, kaip žemaitis atsidūrė Amerikoje?

– Atsidarius Lietuvos sienoms atsivėrė daug galimybių. University of Southern California (USC) Los Angeles mieste man suteikė stipendiją muzikos studijoms. Kadangi žemaičiai yra užsispyrę, nutariau čia gauti magistro ir daktaro laipsnius. Po universiteto baigimo pradėjau dirbti Cuesta College (San Luis Obispo County Community College), San Luis Obispo mieste, California, kur dabar ir gyvenu.

– Esate neeilinis pianistas. Jūsų grojimas skiriasi nuo klasiką grojančių pianistų pasirodymų. Kada Jums atėjo į galvą mintis ,,sudžiazuoti” klasiką?

– Ačiū, ačiū! Grodamas koncertuose pastebėjau, kad kažko vis trūksta, nors pasirodymuose save ,,atiduodavau” visu 150 proc. Bandžiau suprasti, kas dėl to trūkumo kaltas – ar aš, ar publika, ar kas kitas. Nusprendžiau pabandyti žengti kitu keliu, kurio bijo dauguma klasiką atliekančių artistų (aš taip pat bijojau!). Nutariau peržengti akademiškumo ribą ir sugroti taip, kaip man pačiam būtų malonu. Mano naujame darbe Cuesta College turiu daug jaunų ir kūrybingų džiazo muzikantų, kuriuos pakviečiau dalyvauti mano naujame sumanyme. Padariau jiems aranžuotes ir daviau daug artistinės laisvės. Visi grojo iš širdies. Rezultatas – be galo triukšminga ir ūžianti publika. Supratau, kad to ir trūko. Nuo tada ir nebegrįžau į formalų klasikinės muzikos atlikimą. Bet tai nereiškia, jog praradau ryšį su ja. Mano repertuare yra daug originalių klasikų kūrinių.

– Dažnai koncertuojate ne vienas. Į savo koncertus kviečiatės ir kitus atlikėjus. Kaip Juos surandate?

– Aktyviai jų ieškau. Dauguma džiazo atlikėjų yra mano kolegos ir jų draugai. Taip pat vaikštau į pop ir roko muzikos koncertus, į klubus. Susipažįstame, o tada pradedame po truputį bendradarbiauti.

– Koncertų metu skamba ne tik muzika. Atrodo, kad Jums nesvetimas humoro jausmas – įterpiate pasakojimus iš savo gyvenimo, populiariai pasakojate apie muzikų kūrybą. Kaip gimė mintis taip ,,eiti į klausytojo širdį”?

– Kai aktyviau pradėjau eksperimentuoti, nusprendžiau pabendrauti ir pajuokauti kartu su publika. Mano vadybininkams toks bandymas patiko, ir jie man patarė į koncertus įjungti daugiau tokių bandymų – publikai reikia betarpiškumo. Na, ką gi, jei reikia, tai ir duodam!

– Jūsų repertuaras labai platus – nuo F. Liszt iki šiuolaikinio Johnny Cash. Kaip pasirenkate autorių? Kas svarbiausia renkantis repertuarą?

– Renkuosi lengvą, populiarią klasiką. Noriu, kad klausytojui kūrinys būtų žinomas. Tačiau svarbiausia, kad jo klausantis – ,,užvirtų kraujas”. Visa tai ,,įvynioju” į pramoginio stiliaus pristatymų, pridedu netikėtumų. Štai ir mano produk tas!

– Ar Jūsų repertuare yra šiuolaikinių Lietuvos autorių   kūrinių? Kaip vertinate jų kūrybą?

– Aš labai vertinu lietuvių kom-pozitorius. Jie mane traukia savo in-telektualumu ir originalumu. Taip pat dauguma jų yra labai modernūs, tačiau tai nelabai tinka mano pramoginei programai. Mano klausytojams reikia „ugnies salvių”. Aš pats as-meniškai lietuvišką muziką labiau mėgstu klausyti.

– O pats ar kuriate muziką?

– Ne. Pats nekuriu, nors dar Lietuvoje studijavau kompoziciją su Lie-tuvos žvaigžde Broniu Kutavičiumi.
Tiek daug muzikos yra jau su-kurta. Aš su ja dabar tik žaidžiu.

– Mene egzistuoja trapi linija tarp gero meno ir kičo. Ar nebijote, būdamas toks populiarus, ,,nuslysti” nuo tos trapios linijos? Gal aš klystu, ir tokios linijos visiškai nėra?

– Aš gyvenu Amerikoje, kur pagaliau turiu galimybę negalvoti apie etiketes ir galiu sau leisti savitai in-terpretuoti. Instrumentui, kurio pa-galba aš puikiai verčiuosi ir išlaikau savo šeimą, atidaviau visą savo vai-kystę ir jaunystę. Šiandien mano idė-jos ir mano muzika man suteikia ga-limybę daug keliauti ir koncertuoti tūkstantinėse salėse. Nežinau ar man dar verta galvoti apie kičą? Nėra tam laiko.

– Esate ne tik atlikėjas, bet ir dėstytojas. Koks Jūs dėstytojas – reiklus, griežtas, viską atleidžiantis?

– Reikalauju vienintelio dalyko – išmokti savarankiškai mąstyti. Savarankiškas mąstymas man svarbiau už informaciją. Atrodo, kad neblogai sekasi „mokinti”.

– Ar žinote, kaip Jus vertina studentai? Gal labai džiaugiasi, kad dėstytojas –,,kirvis” išvažiavo į koncertinę kelionę?

– Cha, cha, cha! Aišku, kad ži-nau. Studentai man pasako arba pa-skaitau, ką apie mane jie rašo tinklalapiuose www. ratemyprofessors. com bei www. CuestaRatings.com (juo-kiasi).

– Dėstytojavimas užima daug laiko. Kam teikiate pirmenybę – dėstytojavimui ar koncertinei veiklai?

– Koncertinei veiklai.

– Ką išgirs į Jūsų koncertą atėjęs Čikagos žiūrovas?

– Pramoginį ir nenuspėjamą klasikinį pianistą.

– Ačiū už pokalbį. Linkiu sėkmės Jūsų koncertinėje veikloje.

Kalbino
Laima Apanavičienė

b