lands
Gražina Landsbergienė, VLF pirmininkė (stovi centre), su Lietuvos jaunimu.VLF nuotr.

Pilietiškumo pamoka — Vytauto Landsbergio fondas

INA DRĄSITIENĖ
VLF valdybos narė

Kaip keliomis eilutėmis aprėpti Vytauto Landsbergio fondo (VLF) 18 aktyvios veiklos metų? Žinoma, lengviausia būtų surašyti įspūdingus skaičius, tačiau kas juos gali įsiminti? Tų skaičių susikaupė gausybė, kaip ir pavardžių, pavadinimų, dėkingumo žodžių. Vis dėlto – 18 metų.

Todėl nutariau pradėti eilutėmis iš studentų rašinių 2008 m. Fondo surengtam rašinių konkursui tema ,,Laisvė ir vienybė”.

Atėjo metas kreiptis į Lietuvos jaunimą

,,(…) Vienybė prieš 20 metų buvo. Visa tauta ėjo susikibusi už rankų, visų lūpose skambėjo tos pačios dainos, visų akyse spindėjo ta pati viltis. Laisvės tada dar nebuvo. Dar laukė tankai ir aukos… Dabar laisvę turime. Tik vienybės nebeliko. Liūdna, kad daugelis jau net nebetiki ja… Liūdna, kad per tiek metų nesugebėjome išsiugdyti tų dorybių, kurios pasiekiamos gera valia ir sąžiningu darbu… Negi iš tiesų, kaip toje įkyrėjusioje reklamoje, mus vienija tik alus ir krepšinis?”

,,(…) Juk Lietuva – ne tik Seimas ir vyriausybė, ne tik įvairūs veidmainiai, teršiantys mūsų mintis populistinėm nesąmonėm. Juk Lietuva – tai mes. Per valstybines šventes pasiklausę postringavimų apie pilietiškumą ir tėvynės meilę, vėl gyvename savo gyvenimus, kartais tokius nelengvus, kad dažnas verčiau bėga iš tėvynės, kuriasi svetur. Ką daryti, kad bent mūsų vaikams Lietuva būtų ta šalis, kurioje jie norėtų gyventi?”

Tokios mintys ir įžvalgos, toks sielų šauksmas vienija visus rašinių ,,Laisvė ir vienybė” autorius – Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus. Autorių skaičius labai simboliškas – 141. Lygiai tiek, kiek narių Seime. Ir tiems 141 ne vis tiek, kas darosi su Lietuva, su jų ir jų būsimų vaikų gyvenimais.

Nebūtume to šauksmo išgirdę, jei ne VLF paraginimas. Prieš kelerius metus pristatydamas pirmąjį konkursą prof. Landsbergis: ,,Atėjo metas ir sumanymas kreiptis į šių dienų Lietuvos jaunimą: kas tu? Ką galvoji? Ko ilgiesi? Ko nori siekti?”

Konkursuose lyg lašelyje atsispindi jaunimas

Pirmieji du pamečiui vykę moksleivių rašinių konkursai – ,,Kokią Lietuvą kurs mano karta?” ir ,,Mano kraštas: prieš 15 metų, šiandien, rytoj” (Rytų Lietuvai) – sulaukė didžiulio jaudinančių ir nuoširdžių išsisakymų srauto. Net nutarta, kad jie nusipelnė knygos, kuri, parėmus EP Europos liaudies partijos Europos demokratų frakcijai, buvo išleista 2007 m. pradžioje ir iš tiesų verta ne tik pasiskaitymo, bet ir susimąstymo ir veiksmo.

Tuo pačiu verta prisiminti ir pažymėti VLF kartu su genocido ir rezistencijos tyrimo centru bei pilietinės visuomenės tyrimo institutu 2007 m. balandį surengtą forumą ,,Jaunimas ir pilietinė visuomenė”, kurio metu geriausių rašinių autoriai labai aktyviai ir įdomiai diskutavo su politologais, filosofais, istorikais, pedagogais.

Praėjusių metų pabaigoje paskelbti ir studentų rašinių konkurso ,,Laisvė ir vienybė” laureatai bei prizininkai. Vertinimo komisija išskyrė 32 brandžiausius darbus, liudijančius autorių išprusimą, tautos praeities pažinimą, vidinę kultūrą, etines nuostatas, aktyvų rūpinimąsi valstybės ateitimi, originalų mąstymą. Konkurso geriausiu pripažinto rašinio autorius, pasirašęs Jonu Montvila, pasirodė esąs… žavi ir protinga mergina.

Apdovanojimo šventėje, kuri vyko Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, su rašinių autoriais bendravo prof. Landsbergis, VLF valdybos pirmininkė Gražina Landsbergienė, gen. Jonas Kronkaitis, kultūrologas Darius Kuolys. Jie džiaugėsi pavykusiu projektu, kuris išprovokavo jaunimą išsisakyti, kas jam skauda, kas neaišku, kas priimtina ir nepriimtina mūsų valstybėje šiandien, paskatino ieškoti atsakymų. Šį konkursą galima laikyti savotišku ir labai vertingu sociologiniu tyrimu, nes rašiniuose, kaip lašelyje, atsispindi mūsų aktyvaus, mąstančio, kultūringo, žinių ir vietos visuomenėje siekiančio jaunimo bendras paveikslas.

Medicinoje remiamos programos, kurios padeda daugeliui vaikų

Kodėl VLF darbų apžvalgą pradėjau nuo pastarųjų metų sumanymo veikti ir jaunimo pilietiškumo kryptimi? Juk jau pačioje VLF užuomazgoje, 1991 m. rudenį, buvo nutarta, kad Landsbergiui skirtoji norvegų taikos premija – beveik 3 mln. kronų, o tiksliau – procentai, gaunami nuo šios visos dar suapvalintos ir Norvegijos banke laikomos sumos, bus naudojami vaikų reikmėms. Didžioji dalis skirta padėti likimo nuskriaustiems, ligotiems ar neįgaliems, kitaip sakant, medicinai, o iš likusio ketvirtadalio – remiami muzikiniu talentu apdovanoti jauni menininkai.

Kad šiomis kryptimis nuosekliai ir apgalvotai dirbama, liudija projektų pavadinimai, skirtos sumos ir padėkos žodžių kupini atsiliepimai. Susikūrė ir tam tikros nuostatos, pvz., medicinos srityje remti ne pavienius atvejus, bet tas programas, kurios galėtų padėti daugeliui vaikų. Štai jau pirmaisiais veiklos metais nupirkta kompensacinė technika bei ortopedinė įranga cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų reabilitacijai (perduota Druskininkų vaikų sanatorijai ,,Saulutė”, Kuršėnų specialiam vaikų lopšeliuidarželiui ,,Eglutė), vaikiškų protezų bei ortezų gamybai reikalinga medžiaga Kauno ortopedijos įmonei, taip pat nupirkta operacinė įranga ortopedijos operacijoms VU vaikų ligoninės chirurgijos klinikai bei preparatas ,,Feiba” hemofilija sergančių vaikų gydymui šios ligoninės hematologijos skyriui. Tam išleista 285 tūks. litų. Pažymėtina ilgalaikė surdologinės pagalbos programa, perkant įvairią reikalingą įrangą Kauno akademinių klinikų tarptautiniam audiologijos ir foniatrijos centrui bei Vilniaus regioniniam audiologijos centrui (179,100), VU Žalgirio ligoninei nupirkta operacinė įranga vaikams su veido anomalijomis.

Nuolatinė parama bei pagalba teikiama neregiams bei silpnaregiams vaikams, vaikams su protine negalia, vystymosi sutrikimais, turintiems specialių poreikių, įgimtas ar įgytas širdies ydas, judėjimo bei kitokius sveikatos sutrikimus. Fondas taip pat ženkliai prisideda prie vaikus gydančių medikų tobulinimosi: remia įvairius kursus, seminarus, stažuotes, mokymus, studijas, o dviems KMU studentėms buvo skirtos vardinės stipendijos. Iš viso medicinos ir vaikų sveikatos programoms iki 2009 m. spalio 1 d. paskirta 2,766.712 litų. Vien šiais metais Kačerginės vaikų sanatorijai ,,Žibutė” skirti 6,590 Lt trims kompiuteriams, o Skuodo ligoninės akių ligų kabinetui nupirkti pachimetras ir tonometras, tęsiant oftalmologinės pagalbos programą.

Apie paramą jauniems menininkams

Čia stengiamės laikytis nuostatos, kad paramos įvairiems tarptautiniams konkursams prašantys muzikantai būtų laimėję savo specialybės konkursą bent jau Lietuvos mastu. Be abejo, kartais ir suminkštėjame, bet tam turi būti svari priežastis. Fondas ne tik remia konkursų, festivalių, meistriškumo kursų, seminarų dalyvius, jis prisideda prie panašių projektų įgyvendinimo Lietuvoje, pvz., parėmė Vilniuje vykusį prof. A. Orlovitzo vokalistų seminarą, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Stasio Vainiūno, Kazimiero Viktoro Banaičio, fortepijoninės muzikos, jaunųjų chorvedžių, jaunųjų vokalistų, LMTA koncertmeisterių, kamerinės muzikos, ,,Dainų dainelės” ir kitus konkursus, festivalius, taip pat skiria lėšų prizams.

Nemažai gražias viltis teikusių ir jas pateisinusių jaunų muzikantų yra buvę VLF stipendininkai. Tai: dainininkai Raimonda TallatKelpšaitė, Julija Stupnianek, Edgaras Montvydas, pianistai Andrius Žlabys, Eugenijus Žarskus, Mantautas Katinas, Aidas Puodžiukas, Edvinas Minkštimas, altistė Agnė Cinauskaitė. Iš viso stipendijas studijoms Lietuvoje ar užsienyje gavo 34 žmonės.

VLF taip pat remia meno ir švietimo įstaigas, pvz., Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, Panevėžio Vytauto Žemkalnio, Šalčininkų Lietuvos 1000mečio gimnazijas, Rietavo muzikos mokyklą, skiria dėmesio ir pinigų įvairiems meniniams projektms, knygų bei kompaktinių plokštelių leidybai. Įsteigta Vytauto Landsbergio premija už fundamentaliosios ir aktualiosios muzikologijos leidinius, taip pat skirtos premijos muzikologams, muzikos kritikams, fortepijoninių, duetų konkurso laureatams. Viską suskaičiavę sužinosime, kad meno ir menininkų rėmimas per 18 metų Fondui kainavo 713,984 Lt.

VLF archyve – pluoštas dėkingumo laiškų

Kaip VLF parama pagerino gyvenimo kokybę, sugrąžino viltį, sveikatą, kartais net pakeitė likimą, kaip padėjo siekti meno aukštumų, laimėti profesinį pripažinimą, įgyvendinti svajonę, pasakoja laiškai su pačiais širdingiausiais dėkingumo žodžiais. Jų VLF archyve – didžiulis pluoštas, kaip ir nuotraukų, liudijančių nepavargstančios Fondo valdybos pirmininkės veikimą, sugebėjimą puoselėti ryšius, telkti bendraminčius, kuriuos jungia ta pati mintis – padėti artimui.

Turbūt pastebėjote, kad Fondo programų ratas po truputį vis plėtėsi, ir nuo 1999 m. Fondo bičiulių Julijos ir Emilio Sinkių paramos dėka skirta lėšų mokyklų kompiuterizavimui. Per pirmuosius ketverius metus kompiuterinė įranga nupirkta 14 vidurinių mokyklų, daugiausiai Vilnijos krašte, taip pat Plungėje, Kaltinėnuose, Kuršėnuose. Iki šių metų tam tikslui paskirta 382,148 Lt. Šiais metais, kaip jau minėjau, patenkinome Kačerginės vaikų sanatorijos ,,Žibutė” prašymą sanatorijos mokyklai nupirkti 3 kompiuterius.

Fondo bičiuliui ir rėmėjai

Jau prakalbau ir apie VLF bičiulius bei rėmėjus, kurių nemažas būrys ir Lietuvoje, ir įvairiose užsienio šalyse. Tie rėmėjai – tai geros valios žmonės bei įvairios organizacijos. Bene pirmasis VLF savo pagalbą pasiūlė Maltos ordinas. Jo pagalbos tarnybos Hamburgo skyriaus įgaliota Dagmar Rucys gabeno į Lietuvą medicininę įrangą, širdies stimuliatorius, vežimėlius neįgaliems vaikams, kompensacinę ir gydymo techniką, neregiams ir silpnaregiams vaikams būtinas mokymosi priemones, akinius, kitus reikalingus daiktus. Bendra Vokietijos ir Lietuvos firma ,,Drauda” padovanojo specialų mikroautobusą neįgaliems vaikams (paskirtas Kauno pensionatui), iš rėmėjų gautos siuntos vaistų, vitaminų, žaislų, daiktų, drabužių, batų ir kt. Kol dar egzistavo liūdno likimo Lietuvos oro linijos, jos kasmet skirdavo Fondui po 20 lengvatinių bilietų. Jais su džiaugsmu pasinaudodavo į konkursus, stažuotes, seminarus vykstantys menininkai, medikai. Tačiau didžiausia paramos dalis yra piniginės aukos. Visą aukotojų sąrašą galima rasti Fondo buklete.

Pastebėsite, kad aukų atplaukė ir atplaukia tiek iš Lietuvos, tiek iš kitų šalių: JAV, Vokietijos, Prancūzijos, Kanados, Anglijos, Olandijos, Šveicarijos, Suomijos, Švedijos, Lenkijos, net Korėjos, iš Australijos – Bronė Žilinskas paskyrė palikimą – beveik 60,000 litų.

Kaip paprastai, aktyviausi Fondo bičiuliai yra iš JAV. Praeitais metais per „Bėdų turgų” VLF dosniai parėmė Australijos lietuvis Antanas Guoga. O ir Lietuvoje yra dosnių rėmėjų, kaip Vilniaus architektūros studija, susivienijimas ,,Alga”, Ugnius Mikučionis, Antanina Daunienė ir kiti, kiti, kiti… Visiems jiems VLF nuoširdžiai dėkingas. (Fondo išteklius papildo profesorių Vytauto ir Gražinos Landsbergių asmeninės aukos bei lėšos, suaukotos jų koncertų metu.)

G. Landsbergienės padėka JAV lietuviams

Daugelį metų jaučiau Jūsų dėmesį, todėl ryžausi atkreipti dėmesį į man mielus, brangius žmones. Jie rėmė VLF pasitikėdami, džiaugdamiesi, kad gali prisidėti prie mūsų pasiūlytų projektų. Esu laiminga Juos pažinusi. Jų dėka prasiplėtė Fondo veikla, praturtėjo mano asmeninis gyvenimas. Pridedu padėką išvardytiems žmonėms abėcėlės tvarka.

Šviesios atminties Bronei Aleknai – su ypatinga meile ruošusiai siuntas gausioms šeimoms ir net artistėms.

Jeanne Dorr – pačiai atradusiai mus. Lietuvos našlaičių globos komiteto remiamiems vaikams siunčia dovanas Šv. Kalėdų proga, taip pat, atvykusi į Lietuvą, lanko šiuos vaikus jų namuose, kalbasi su jais arba su jų globėjais, o problemas aprašo spaudoje.

Aldonai Kaminskienei – parūpinusiai specializuotus akinius Aklųjų ir silpnaregių mokyklai.

Juozui Kazickui – pasidavusiam mano įkalbėjimams paremti vieną ar kitą projektą. Ačiū.

Teresei ir Algimantui Kazlauskams – ačiū jiems už ilgametę paramą daugiavaikėms šeimoms ir našlaičiams.

Gražinai Liautaud – jos dėka daug Lietuvos studentų galėjo lengviau spręsti savo studijų problemas.

Dėkui už paramą, kuri tęsėsi daug metų.

Albinui Markevičiui – jam dėkoju tų žmonių vardu, kuriuos paremiu ligos, nelaimės atveju, taip pat paremtų studentų vardu.

Ses. Paraclete – aprūpinusioms siuvimo mašinomis ir kitokia įranga gausias šeimynas ir pavienius asmenis.

Pensilvanijos Lietuvių Bendruomenei – ačiū už finansinę paramą.

Juozui Polikaičiui – VLF valdybos pirmininkė Gražina Landsbergienė ir padėjėja Ona Miliauskaitė labai dėkingos už pasitikėjimą, gražų, nuoširdų bendradarbiavimą, suteikusį ilgalaikę paramą Lietuvos vaikams.

Šviesios atminties Albinai Prunskienei – pasitikėjusiai manimi ir įgaliojusiai būti tarpininke tarp Amerikos lietuvių ir Lietuvoje gyvenančių našlaičių, daugiavaikių šeimų ir studentų. Jos kilnus darbas tęsiasi jau 18 metų.

Jonui Prunskiui – ačiū už paramą. Įvairiomis progomis finansiškai paremdamas Fondą, leido įgyvendinti konkursą Mykolo Romerio universitete tema „Teisėjo asmenybės moralinis komponentas kaip teismų nepriklausomumo ir autoriteto visuomenėje pagrindas”, o laimėtojai – stipendiją studijoms.

Julijai ir Emiliui Sinkiams – jų dėka didelis dėmesys buvo skirtas lietuvių mokykloms Vilnijos krašte, įgyvendinta kompiuterinė programa. Šio baro stengiamės neapleisti iki šiol.

Laimutei ir Algirdui Stepaičiams – pradžioje jų gausi parama buvo įjungiama į Fondo programas, vėliau jų lėšomis organizuojami moksleivių ir studentų rašinių konkursai.

Antaninai Špakauskienei – skyrusiai lėšas vaikų gydymui.

Indrei Tijūnėlienei – ačiū už pasitikėjimą ir dėmesį, kurį jaučiame daugel metų. Taip pat dėkojame už paramą studentams.

Aldonai Vaitienei – siuntusiai didžiules avalynės ir drabužių siuntas.

Dėkinga už ilgametį bendradarbiavimą Gražina Landsbergienė

Sutrumpinta