Pranokti geriausi lūkesčiai!
Lituanistinė mokykla „Nauja karta” atidaryta!

JOLANTA JUOZAITYTĖ

Rugsėjo 25 d. Milwaukee mieste duris atvėrė pirmoji lituanistinė mokykla Wisconsin valstijoje. Į mokyklą susirinko didelis lietuvių kalba, kultūra ir istorija besidominčių lietuvių būrys. Šiuo metu į mokyklą yra užsiregistravę 12 vaikučių ir 9 suaugusių, kurie nori mokytis lietuvių kalbos, lietuviškos literatūros, muzikos, šokių bei dainų.

Mokyklos atidarymas prasidėjo Lietuvos Respublikos himnu. Tada viena iš pagrindinių mokyklos organizatorių Jolanta Juozaitytė pasveikino visus su mokyklos atidarymu ir pažymėjo, kad mokyklos ateitis, augimas bei gerovė priklausys nuo visų – mokytojų, moksleivių ir tėvų. Anot Jolantos, džiugu matyti, kad mokykla yra atidaryta, kad daug pastangų bei darbo yra įdėta. Tačiau daugiau darbų yra priešakyje, ir juos bus galima padaryti tik dirbant vieningai ir aktyviai. Svarbiausia, kad vaikai ir suaugusieji turėtų tinkamas galimybes mokytis lietuvių kalbos.

Kol pirmą mokyklos dieną vaikučiai piešė ir žaidė Dalios Širvinskienės ir Simonos Širvinskaitės paruoštus žaidimus, jų tėveliai su mokytojomis bei kitais dalyviais aptarė mokyklos tikslus, mokymo programą bei metodiką. Visi buvo nustebę, kad yra gana didelis būrys lietuvių Milwaukee, siekiančių aktyviai puoselėti lietuviškumą. Tėveliai minėjo, kad ilgai brandintas sumanymas turėti lituanistinę mokyklą pagaliau išsipildė, vien tik dėl iniciatyvių ir aktyvių lietuvių bendruomenės narių. Atidarymui pasibaigus, Kristina Puotakalytė-Gurgel visiems dalyviams aprodė mokyklos patalpas.

Mokykla ypač dėkoja Šv. Luko liuteronų bažnyčiai ir mokyklai, kurie draugiškai davė leidimą naudotis patalpomis.

Nijolė Semėnaitė Etzwiler, šokių grupės ,,Žaibas” vadovė ir aktyvi Madison-Vilnius Sister Cities (MVSC) narė, atvažiavo net iš Baraboo miesto pasveikinti visus su mokyklos atidarymu. Mokykla dėkoja MVSC organizacijai, kuri daug prisidėjo prie mokyklos atidarymo. Savo ruožtu Indrė GaskaitėPalmite, MVSC sekretorė, atvyko į atidarymą ir prisideda prie mokyklėlės veiklos.

Lietuviškai mokyklai padeda amerikietė Jo Burns, atsakinga už mokyklos buhalteriją. Ji džiaugiasi, kad gali prisidėti ir būti mokyklos dalis, kelerių metų sumanymas pagaliau buvo įgyvendintas.

J. Juozaitytė dėkoja Gedimino lituanistinės mokyklos direktorei Violetai Rutkauskienei už pagalbą ir paramą. Jos abi norėtų, kad ateityje apsikeitusios šiaurės Lietuvių Bendruomenė bei MVSC galėtų užmegzti glaudesnius bendradarbiavo ryšius.

Mokykla didžiuojasi nuostabiomis energija ir idėjomis trykštančiomis mokytojomis: Kristina PuotakalyteGurgel, Dalia Širvinskiene, Simona Širvinskaite, Sonata Čepkauskiene, Fausta Urboniene, ir Vytenė Urbonaite.

Dar ne per vėlu užsiregistruoti lankyti mokyklą. Mokyklai taip pat reikalingi ir papildomi mokytojai.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į ,,Naujos kartos” direktorę: Jolantą Juozaitytę e. adresu: Jolantukas@yahoo.com arba tel. 414-467-9875. Mokyklėlė jau turi ir savo svetainę: www.naujakarta.com