daig
Būkime lietuviškos kultūros ambasadoriais!


VITALIJA DUNČIENĖ

Mes, išeiviai iš Lietuvos, mėgstame save vadinti savos gimtinės ambasadoriais. Iškeliame galvą aukščiau, kai išgirstame, kad gerai pasirodantis sportininkas yra lietuvis ar lietuviškos kilmės. Didžiuojamės išgarsėjusiais lietuviškos kilmės aktoriais ar mokslininkais. Bet jeigu kas nors mums asmeniškai pasiūlytų pasikviesti iš Lietuvos 40 choristų ir organizuoti kelioliką jų koncertų skirtinguose JAV miestuose, kad tokiu būdu būtų garsinama Lietuvos kultūra, manau, kad dauguma iš mūsų iškeltumėme rankas aukštyn ir išpyškintumėme: ,,Neįmanoma! Per brangu! Kas užmokės už tokios daugybės žmonių kelionę, sales, maistą, gyvenimą? Tokios avantiūros gali imtis tik su sveiku protu prasilenkiantis žmogus!’’

Vis dėlto vaikų choras iš Šiaulių ,,Dagilėlis” atkeliauja į JAV rytinį pakraštį spalio mėnesio gale koncertuoti! Atsirado amerikietis dr. Charles H. Borowsky, kuris ėmėsi būtent tokio neįmanomo dalyko – organizuoti koncertinę ,,Dagilėlio” kelionę į Ameriką. (Apie šį žmogų ir jo planus daugiau galima paskaityti šių metų 2011 m. spalio 6 d. ,,Drauge” arba šio laikraščio internetinėje svetainėje www.draugas.org/10-06-11misevicius.borowsky.html)

Nesunku įsivaizduoti, jog organizuoti tokią koncertinę kelionę yra labai sunku ir labai brangu, todėl kviečiu visus lietuvius, visus muzikos mėgėjus surasti būdų, kaip prisidėti prie sėkmingo ,,Dagilėlio” skrydžio Amerikos padangėje.


,,Dagilėlio’’ koncertai vyks:

Šeštadienį, spalio 22 d., Baltimore, MD
5 val. v. p. p. giedos šv. Mišiose, 7 val. v. koncertuos Šv. Kazimiero bažnyčioje (2736 O'Donnell Street; Baltimore, MD; tel. 410-276-1981).

Sekmadienį, spalio 23 d., Baltimore County, MD
7:30 val. v. – Harold J. Kaplan Concert Hall at Towson University’s Center for the Arts (Osler Drive and Cross Campus Drive, Towson MD; tel. 410-704-ARTS (2787). Bilietai: 15 dol. – visiems; 10 dol. – vyresniems; 5 dol. – studentams.

Pirmadienį, spalio 24 d., Annapolis, MD
3 val. p. p. – Maryland State House (100 State Circle; Annapolis, MD);
6:30 val. v. – St. Margaret’s Episcopal Church (1601 Pleasant Plains Rd; Annapolis, MD; tel. 410-974-0200).

Antradienį, spalio 25 d., Washington D.C.
12:10 val. p. p. – Cathedral of Saint Matthew (1725 Rhode Island Ave NW, Washington, DC; tel. 202-347-3215);
3 val. p. p. – U.S. Capitol.

Trečiadienį, spalio 26 d., Manchester, MD
7 val. v.  Manchester Valley High School (3300 Maple Grove Road, Manchester, MD).

Ketvirtadienį, spalio 27 d., Gettysburg, PA
7 val. v. – Saint Francis Xavier Church (45 West High Street, Gettysburg, PA 17325). Kartu koncertuos ,,American Virtuosi”.

Penktadienį, spalio 28 d., Emmitsburg, MD
7 val. v. – Mount Saint Mary’s University – Chapel of the Immaculate Conception (16300 Old Emmitsburg Road, Emmitsburg, MD 21727; tel. 301-447-5308 x4332). Kartu koncertuos ,,American Virtuosi”.

Šeštadienį, spalio 29 d., Harrisburg, Philadelphia, PA
1 val. p. p. – Pennsylvania State Capitol (North 3rd Street #630, Harrisburg, PA 17120);
5 val. p. p. – šv. Mišios Cathedral Basilica of Saints Peter and Paul (18th Street & Benjamin Franklin Parkway; Philadelphia, PA; tel. 215-561-1313). Kartu koncertuos ,,American Virtuosi”.
7:30 val. v. priėmimas ir koncertas Šv. Andriejaus bažnyčioje (19th & Wallace Sts, Philadelphia).

Sekmadienį, spalio 30 d., Philadelphia, PA
3 val. p. p. – German Society of Pennsylvania (611 Spring Garden Street, Philadelphia PA; tel. 215-627-2332). Kartu koncertuos ,,American Virtuosi”.
4:30 val. p. p – Kimmel Center of Philadelphia’s Verizon Hall (300 S. Broad Street, Philadelphia, PA).

Antradienį, lapkričio 1 d., Doylestown, PA
 5 val. p. p. – giedos šv. Mišiose, o 7 val. v. koncertas – National Shrine of Our Lady of Czestochowa (654 Ferry Road, Doylestown, PA; tel. 215-345-0600).

Penktadienį, lapkričio 4 d., New York, NY
Laikas bus tikslinamas – United Nations (3 United Nations Plaza, New York).

Šeštadienį, lapkričio 5 d., New York mieste (Brooklyn), NY
3 val. p. p. – Church of Annunciation of the Blessed Virgin Mary (259 N. 5th Street, Brooklyn NY).

Sekmadienį, lapkričio 6 d., Elizabeth, New Jersey
10:30 val. r. – Saint Peter and Paul Church. (211 Ripley Place; Elizabeth, NJ; tel. 908-352-2271).