paroda
Parodos atidarymą pagerbė užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas (k.), premjeras Andrius Kubilius bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamento vadovas Arvydas Daunoravičius.  www.lrv.lt nuotr.


,,Draugo” 100-mečio paroda vieši Vyriausybės rūmuose

Vilnius, spalio 14 d. (ELTA) – Pažymint 100 metų, kai Čikagoje lietuvių lėšomis pradėtas leisti dienraštis ,,Draugas”, šiai sukakčiai paminėti Vyriausybės rūmuose atidaryta jubiliejinė laikraščio paroda.

Fotodokumentinė paroda ,,Draugui – 100” į Vilnių atkeliavo iš Čiurlionio galerijos Čikagoje (JAV), iš Vyriausybės rūmų ji pradės kelionę po visą Lietuvą.

Parodos atidarymą pagerbė premjeras Andrius Kubilius, užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, savo mintimis pasidalijo ,,Draugo” redaktorė, Čikagos Čiurlionio galerijos direktorė Laima Apanavičienė, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento vadovas Arvydas Daunoravičius. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė dainininkė Veronika Povilionienė dainomis palydėjo jubiliejinę parodą į kelionę po Lietuvą.

Parodos lankytojai turi galimybę pažvelgti į ,,Draugo” istoriją, prisiminti svarbiausius mūsų tautos ir pasaulio įvykius, dokumentines pirmųjų puslapių nuotraukas, pamatyti, kaip per šimtmetį keitėsi dienraščio turinys, išvaizda, kalbos kultūra ir svarbiausių naujienų pateikimas skaitytojui.

Lietuvių Čikagoje jau šimtas metų leidžiamas dienraštis ,,Draugas” – seniausias be pertraukos einantis periodinis leidinys ne tik už Lietuvos ribų, bet ir pačioje Lietuvoje. 1909 m. pradžioje ,,Draugas” pradėtas leisti savaitraščiu, o po kelerių metų tapo dienraščiu, toks jis išliko iki šių dienų.

Visus 100 metų ,,Draugas” buvo ištikimas Lietuvos laisvės, krikščionybės ir lietuvybės idealams, rašė apie lietuvių gyvenimą visame pasaulyje. ,,Draugą” skaito penkiuose pasaulio žemynuose gyvenantys lietuviai.

Dienraščio 100-mečio proga Lietuvoje išleista daugiau kaip 500 puslapių gausiai iliustruota knyga ,,’Draugui’  100. Už tikėjimą ir lietuvybę”. Joje pateikiama laikraščio leidimo istorija, prisimenami žmonės, kurie jį leido, rašė, redagavo, rinko aukas. Jubiliejinės knygos straipsnių autoriai – žurnalistai, bendradarbiai, mokslininkai, redaktoriai, skaitytojai.

paroda

paroda

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.