wash
Vidurio ir Rytų Europos Koalicijos nariai prie JAV Kapitolijaus.


Centrinės ir Rytų Europos Koalicijos narių susitikimas Atstovų rūmuose


PAULIUS VERTELKA

Centrinės ir Rytų Europos Koalicija (CEEC), vienijanti 18 nacionalinių organizacijų, tarp jų – Amerikos Lietuvių Tarybą (ALT) ir JAV Lietuvių Bendruomenę, 2010 m. rugsėjo 23 d. surengė šiam Europos regionui svarbius susitikimus su JAV įstatymų leidėjais. ALT’o, Jungtinio Amerikos Pabaltiečių Komiteto (JBANC), sudaryto iš ALT’o bei Amerikos estų ir latvių nacionalinių organizacijų, atstovai apsilankė Atstovų rūmuose ir bendravo su jų narių – Frank Wolf, Russ Carnahan, Mark Kirk, John Shimkus, Daniel Lipinski bei senatoriaus Richard Durbin – darbuotojais. Šešios CEEC atstovų grupės buvo sudarytos iš įvairių Amerikos europiečių bendruomenių narių, atstovavusių net 20 milijonų amerikiečių, kurie savo kilmę sieja su Centrine ir Rytų Europa.    

Susitikimuose dalyvavo ALT’o pirmininkas Saulius Kuprys, ALT’o atstovas Washington DC ir JBANC pirmininkas Henry Gaidis, ALT’o direktorius Paulius Vertelka bei ALT’o atstovas CEEC Taryboje dr. Stasys Bačkaitis, ALT’o atstovas JBANC taryboje Kęstutis Čižiūnas, JAV LB pirmininkas Vytas Maciūnas, JAV LB atstovai Kazys Razgaitis, Stefa Urban, Lietuvos Vyčių pirmininkė Bernice Aviža. Jie siekė kongreso narių palaikymo Baltijos šalių rezoliucijai, kuri sveikina Lietuvą, Latviją ir Estiją su dvidešimtosiomis nepriklausomybės nuo Sovietų sąjungos atgavimo metinėmis. Kongreso nariams buvo išreikštas CEEC narių susirūpinimas JAV užsienio politikos užsimojimu suartėti su Rusija Rytų ir Centrinės Europos sąskaita. Neliko nepaminėtas ir kaimyninės Rusijos kišimasis ekonominiais, energetiniais bei kibernetiniais trukdžiais ir išpuoliais į vidinius Centrinės bei Rytų Europos reikalus ir jos siekimas atkurti įtakos sferą. Atstovų rūmų nariai buvo raginami prisijungti prie Atstovų rūmų Baltijos šalių ir Centrinės bei Rytų Europos komitetų.

Per susitikimus CEEC delegacijos išsakė savo palaikymą artimesnio bendradarbiavimo su NATO narystės siekiančiomis Gruzija ir Ukraina. CEEC nariai tvirtai reiškė suderintą nuomonę, kad regiono karinio ir energetinio saugumo užtikrinimas turėtų būti NATO svarbiausias uždavinys, o aktyvus karinis bendradarbiavimas su JAV – šio uždavinio įgyvendinimo įrankis.
   
Nors vizų į JAV išdavimo tvarka tarp Centrinės ir Rytų Europos valstybių skiriasi, CEEC nenusigręžė nuo savo kaimynės Lenkijos, kurios piliečiams iki šiol nesuteikiama bevizio režimo teisė. CEEC susitikimuose su JAV įstatymų leidėjais buvo pabrėžiamas bevizio režimo suteikimas Lenkijos piliečiams bei P klasės vizų išdavimo tvarkos supaprastinimas nekomerciniais tikslais į JAV vykstantiems menininkams ir atlikėjams. ALT’o atstovai nepamiršo paminėti, jog dėl apsunkintos P klasės vizų išdavimo tvarkos Lietuvos piliečiams Amerikos lietuviai susiduria su problemomis, organizuodami įvairius kultūrinius renginius JAV.

Rugsėjo 23 d. vakarą vykusiame akcijos dalyvių susirinkime CEEC susitikimų su kongreso nariais diena buvo įvertinta labai teigiamai. Jau tą pačią dieną Baltijos šalių rezoliuciją savo parašu parėmė atstovas Mark Kirk bei paremti pažadėjo atstovai Maurice Hinchey, Frank Wolf ir Mike Quigley. Kad būtų išspręstos P klasės vizų režimo problemos, senatorius Dennis Kucinich paprašė CEEC atsiųsti savo siūlymą ir pažadėjo jį pristatyti kongrese. John Shimkus atstovas patikino, jog bevizį režimą Lenkijai kliudantys suteikti įstatymai bus peržiūrėti ir patikslinti, kad būtų išvengta neobjektyvią informaciją pateikiančių vertinimų. Kone visi atstovai ir senatoriai visiškai palaikė tolesnį karinio ir energetinio saugumo vystymą regione bendradarbiaujant pagal NATO ar dvišales sutartis bei užtikrino, jog naujoji JAV politika Rusijos atžvilgiu tikrai nesusilpnins Centrinės ir Rytų Europos valstybių saugumo.